Kursmateriell for vurderingsmodulen

Frå SAwiki
Versjonen frå 15. juni 2017 kl. 10:33 av Gsv022 (diskusjon | bidrag) (Omdirigerer til FS-brukerdokumentasjon er flyttet til MittUiB)
(skil) ← Eldre versjon | Siste versjonen (skil) | Nyare versjon → (skil)

Omdirigeringsside

 

Om kurset

Kurset tar sikte på å belyse prosessene knyttet til arbeidet fra studentene får opptak til sine studier til studenten er ferdig, med spesielt fokus på arbeidsoppgaver som støttes av FS. Nødvendige forkunnskaper: Grunnkurs eller noe erfaring med bruk av FS. Forutsetter at en kan finne bilder/rapporter i FS og generelt sett benytte seg av disse (finne/åpne/søke/endre/legge til i bilder og kjøre rapporter).

Hver kursdeltaker (eller rettere: hver kursmaskin) arbeider på to emner som er laget til i anledning kurset. Disse emnene heter KURSEMNE01A og KURSEMNE01B dersom du sitter på kursmaskin nr. 1 og KURSEMNE02A og KURSEMNE02B dersom du sitter på kursmaskin nr. 2 og så videre. Vurderingsenhetene er alle lagt på inneværende semester. Til hver eksamen er det eksamensmeldt en håndfull studenter som skal håndteres under oppgaveløsningen.

Rekkefølgen på det som gjennomgås er forsøkt lagt slik en møter arbeidsoppgavene gjennom semesteret. Med mye midtveiseksamener er det imidlertid kanskje blitt slik at en gjør litt av alt, til enhver tid. I beskrivelsen av de ulike arbeidsoppgavene er det forsøkt vist hvor "oppgavene" utføres (Eksamensgruppen/SA, Studenten og Fakultet/Institutt). Dette vil aldri bli helt presist da fakultetene organiserer dette arbeidet på forskjellige måter.

Brukerstøtte i etterkant av kurset: Forsøk først din superbruker ved fakultetet. Informasjon om hvem som er superbruker ved ditt fakultet finnes på: https://wikihost.uib.no/uawiki/index.php/Superbruker

Seksjon studieinformasjon og systemforvaltning (SA) yter brukerstøtte på alle deler av FS. Ta kontakt på telefon 8 47 10 eller epost fs-hjelp@uib.no.

Spørsmål knyttet til eksamensadministrasjon kan også rettes til gruppen for Vurdering og eksamen ved Seksjon for Digitale tjenester (SA).

Alle personopplysninger som måtte framkomme i dette materialet er fiktive.

 

Innledning

Begrepet "vurdering" tolkes i dette materialet vidt; som alle aktiviteter der det blir foretatt en vurdering av studentenes arbeid, inkludert obligatoriske aktiviteter.

Fase 1: Forberedelser før semesterstart

Eksamensgruppen Studenten Fakultet/Institutt
   

Vurderingsenhetene for semesterets eksamener opprettes av fakultetene tidlig nok til at eksamensdatoer kan angis på disse. Senest innen åpningen av Studentweb (uke 25/50).

Oppretting av vurderingsenheter

Fakultetet oppretter hvert semester vurderingenheter for alle aktuelle emner – disse vurderingsenhetene finner man i bildet Vurderingsenhet samlebilde. Dersom det for et emne ikke er opprettet vurderingsenhet(er) for et gitt semester, vil det ikke være mulig for studenten å melde seg til emnet på studentweb (eller hos saksbehandler).

Vurderingsenheter opprettes i hovedsak ved hjelp av rutinen "FS508.001 Oppretting av vurderingsenheter" (Vurdering/Rutiner). Rutinen benytter informasjon fra bildet Vurderingskombinasjon samlebilde og Emne samlebilde til å beregne hvilke emner det skal opprettes vurderingsenheter for og hva slags vurderingenheter som skal opprettes.

Før det genereres vurderingsenheter for et semester er det viktig å sjekke at alle emner som ikke lenger skal tilbys faktisk ikke lenger er aktive. Til dette kan man for eksempel benytte rapporten FS220.001 Emnetabell" (Studielelementer/Rapporter).

Rapporten slik den her er kjørt viser alle emner som er sagt å være aktive (og ha eksamen) våren 2008.

FS vurd FS220001 01.JPG

Det er disse emnene det vil genereres vurderingsenheter for når dette gjøres av fakultetet. Dersom det finnes emner her som ikke skal ha vurderingsenheter til våren, må fakultetet få beskjed, slik at de kan avslutte emnet (eventuelt angi at det ikke skal ha eksamen om våren).

Vurderingskombinasjoner

I Emne samlebilde finner rutinen informasjon om hvilke vurderingskombinasjoner det skal opprettes vurderingsenheter for i hvilke semestre. Se underbildet "Vurd.tid". For emner som kun har eksamen annen hvert år kan man bruke feltene J/N i feltene 'Like år' og 'Odde år'. I tillegg finner rutinen informasjon om hvorvidt det fortsatt undervises i emnet – se feltene for "Periode eksamen" i øvre del av bildet.

FS vurd emne samlebilde 01.JPG

I bildet Vurderingskombinasjon samlebilde registreres informasjon om hvordan studentene kunnskaper og ferdigheter blir vurdert. Det betyr at en her definerer hvilke vurderingsformer emnet består av (eksamener, hjemmeeksamener, obligatoriske aktiviteter med mer). Dette gjøres i form av et hierarki/en trestruktur. I eksemplet under ser vi at vurderingen i emnet AORG100 består av en skoleeksamen. Til denne skoleeksamen er det knyttet en obligatorisk oppgave som studenten må få godkjent for å kunne fremstille seg til skoleeksamen.

FS vurd vurderingskombinasjon samlebilde 01.JPG

For mer informasjon om hvordan vurderingskombinasjonene skal/bør bygges, se https://wikihost.uib.no/uawiki/index.php/Eksempler_på_vurderingskombiasjoner

Selve opprettingen av vurderingsenheter skjer som nevnt med rutinen "FS508.001 Oppretting av vurderingsenheter" (Vurdering/Rutiner). Her er rutinen kjørt for HF for høsten 2009. Resultatfeltet viser hvilke eksamener som er opprettet og hvilke som av ulike grunner fantes fra før:

FS vurd FS508001 01.JPG

Rutinen bør kjøres uten oppdatering først, slik at man kan kaste et blikk på resultatet for eventuelt å kunne luke ut emner hvor det ikke skal være eksamener.

Dato og tid for eksamen

Eksamensgruppen Studenten Fakultet/Institutt
   

Før semesterets slutt samler fakultetene inn eksamensdatoene for sine respektive eksamener og sender denne oversikten til Eksamensgruppen innen 1 juni/1 desember. På sikt skal alle eksamensdatoer registreres i FS og hentes derfra til publisering i web og MiSide. Trekkfrister kan oppdateres på bakgrunn av eksamensdatoene.

Eksamensgruppen legger eksamensplanene ut på nett til åpningen av Studentweb (uke 25/50). På sikt vil eksamensdatoer hentes fra FS og presenteres mer integrert både på web og Mitt UiB.

   

For eksamener hvor tidspunkt er bestemt, registreres eksamensdato, klokkeslett og varighet i bildet Vurderingsenhet (Vurdering/bilder). Eksamensdatoene vises på Studweb for studenter som er meldt til disse.

For eksamener med flere deler angis det dato for hver enkelt del.

FS vurd vurderingsenhet samlebilde 01.JPG

For eksamener som går over flere dager vil det være opprettet egne vurderingsenheter (uten at studentene blir meldt til disse) slik at en kan angi datoer for hver eksamensdag.

Opptak, utdanningsplan, undervisning- og vurderingsmelding

Studieadministrativ avdeling Studenten Fakultet/Institutt

Opptatte studenter gis studierett og individuell utdanningsplan.

"Student" er den som har opptak til og studierett ved UiB i samsvar med studie- og gradsreglementet.

 
 

Studenten semesterregistrerer seg på studweb ved å oppdatere sin utdanningsplan og bekrefter denne. Dette medfører at studenten blir undervisning- og vurderingsmeldt til emner i inneværende semester.

 
  Studenter som har oppdaget mangler i sin semesterregistrering og/eller melding må ta kontakt med sitt fakultet.

Fakultetene utfører gjennom semesteret diverse saksbehandling, bl.a. ved sen registrering, klage på fjerning av studierett, for sen oppmelding og lignende.Manuell vurderingsmelding

Dersom studenten ikke får meldt seg til vurdering via studweb må han kontakte sitt fakultet. Fakultetet kan foreta manuell registrering av vurderingsmelding og dette kan gjøre i flere bilder, for eksempel Student samlebilde:

FS vurd student samlebilde 01 v02 fs6-2-05.JPG

Ved registrering av vurderingsmelding angis rot-kombinasjonen (i dette tilfelle "S"). Systemet sørger for at studenten også blir meldt til alle underliggende deler (trykk knappen Hent etter oppdatering for å vise de genererte delmeldingene). Delmeldingene vises i blått. Dersom du ikke ønsker å se delmeldingene, kan du sette kryss i feltet "Kun helheter".

Ved manuell registrering av vurderingsmelding tar systemet ikke hensyn til de samme kontrollene som studweb utfører: krav til forkunnskapskrav, 3-gangersregel, plass på undervisning for å kunne gjennomføre obligatorisk aktivitet og studierett. Dette må kontrolleres manuelt før man vurderingsmelder studenten.

Benytter man bildet Vurderingsenhet samlebilde til å registrere vurderingsmeldingen, så får man automatisk kontrollert blant annet studierett, semesterregistrering- og betaling og om studenten har godkjent obligatorisk aktivitet.

 

Oppgaver til fase 1

 1. Registrer eksamenstidspunkt for ditt A-emne. Skriftlig eksamen våren 2017 skal finne sted 7. juni 2017.
 2. Registrer eksamenstidspunkter for ditt B-emne våren 2017. Skriftlig skal finne sted 30. mai 2017 og muntlig finner sted 23. juni 2017.
 3. Registrer trekkfrist for begge emnene dine. Trekkfrist skal være 14 dager før eksamen.

 

Fase 2: Etter semesterstart

Obligatoriske aktiviteter

Obligatoriske aktiviteter er ting som studenten må få godkjent for å få lov til å avlegge eksamen i emnet. De obligatoriske aktivitetene er definert i vurderingskombinasjon samlebilde. Se eksempel:

FS vurd vurderingskombinasjon samlebilde 02.JPG

Til forskjell fra andre vurderingskombinasjonstyper, skal obligatoriske aktiviteter ikke komme med på karakterutskrift/vitnemål. Det skal kun registreres godkjent eller ikke godkjent på de obligatoriske aktivitetene.

For at det skal være mulig å ta ut godkjenningslister og senere registrere godkjenning på obligatoriske undervisningsaktivieteter, må det være angitt at det faktisk finnes slike obligatoriske undervisningsaktiviteter. Blant annet i underbildet "Vurd.komb" i "Emne samlebilde" (Studielelementer/Bilder) kan en se hvilke obligatoriske aktiviteter studenten må ha fått godkjent for å få gå opp til eksamen. Obligatoriske aktiviteter vil vises med OBLIG i kolonnen "Type". Dersom emnet har utgåtte vurderingskombinasjoner, kan en sette kryss i boksen "Kun aktive kombinasjoner" for å lette oversikten.

Godkjenningsliste

Rapporten "FS555.002 Godkjenningsliste – obligatoriske aktiviteter for vurderingsmeldinger" (Vurdering/Rapporter/Kandidat) kan leveres faglærer til avkryssing – husk å ta bort fødsels- og personnummer:

En kan velge om rapporten skal lage liste bare for en enkelt aktivitet eller for alle aktiviteter.

En kan også velge å gruppere etter deltakelse på undervisningsparti.

FS vurd FS555002 01 v02 fs6-2-05.JPG

Registrere godkjenning av obligatoriske aktiviter

Selve godkjenningen gjøres i bildet "Godkjenning av obligatorisk aktivitet" (Vurdering/Bilder). Her søker man fram aktuell eksamen og velger den aktuelle obligatoriske aktiviteten i nedtrekksmenyen midt i bildet.

Man kan også velge oblig ved å dobbeltklikke i trestrukturen oppe til høyre i bildet. Dersom man velger å gjøre det på denne måten vil den valgte obligen velges automatisk i nedtrekksemenyen i midten av bildet.

Man bør alltid være oppmerksom på at listen over studenter viser de som er meldt til den vurderingsenheten man har valg i trestrukturen oppe til høyre.

FS vurd godkjenning av obligatorisk aktivitet 01 v01 fs6-2-05.JPG


Godkjenning angis ved å sette kryss i feltet "Godkjennes nå". En kan også benytte knappen "Godkjenn alle" for å få satt kryss på alle studentene i listen og deretter ta bort krysset for dem som ikke har fått godkjent.

Merk at studenter som allerede har en godkjent aktivitet (enten fra inneværende eller tidligere semester) vil ha kryss i kolonnen "OK". Studenter som har godkjenning fra tidligere semester og ikke har gjennomført den obligatoriske aktiviteten på nytt inneværende semester, skal ikke ha kryss i "godkjennes nå".

Dersom noen har fått fritak for en obligatorisk oppgave, setter man kryss for dette i kolonnen "Fritak". I boksen som dukker opp angis år og semester og eventuell merknad. Det blir da opprettet en godkjenningssak knyttet til dette.

De som ikke vil bli regnet som godkjent er de som ikke har kryss i kolonnen "OK".


Ikke godkjent: Dette feltet brukes normalt ikke ved UiB. Dersom en krysser av i dette feltet, så vil det lagres en "stryk" på studenten på den obligatoriske aktiviteten og dette blir synlig for studenten på studweb. Det vil si at studenter som får underkjent en oppgaveinnlevering, ikke leverer i det hele tatt eller mangler obligatorisk oppmøte ikke skal ha noe kryss verken i "Godkjennes nå" eller "Godkjennes ikke".

Listen med studenter kan sorteres på studieprogram, kandidatnummer eller navn ved å klikke på overskriftene. Videre kan en velge å vise kun studenter fra et gitt studieprogram ved å velge dette i nedtrekksmenyen "Studieprogram". Dersom en ønsker å sortere kandidatene etter tilhørighet på undervisningsparti, må en først velge undervisningsaktivitet fra nedtrekksmenyen.

Studenter som er undervisningsmeldt uten å være vurderingsmeldt vil ikke vises i listen med mindre en krysser av for "Inkluder undervisningsmeldte". Slike studenter fremkommer med blå skrift i listen. Dersom en student fremdeles ikke vises i listen (dvs. at studenten har utført en obligatorisk aktivitet, men ikke lenger er verken undervisning- eller vurderingsmeldt) kan studenten legges til ved å trykke på knappen "Legg til student".

Dersom en ønsker å kun vise studenter som ikke allerede har et samlet resultat på eksamen (for eksempel trekk) må en først velge rot-kombinasjonen i treet oppe til høyre og deretter velge aktuell obligatorisk aktivitet i nedtrekksmenyen før en setter kryss i feltet "Utelat meldinger med resultat".

Når en er ferdig med å registrere godkjenninger for en obligatorisk aktivitet, må man angi at registreringen er fullført. Dette gjøres ved å trykke knappen "Registrering fullført". Det vil da dukke opp et bilde hvor en kan krysse av for den eller de obligatoriske aktivitetene som er ferdig registrert.

Eksamensgruppen kjører en rutine i FS når instituttene har lagt inn godkjenningene og benyttet knappen "Registrering fullført". Denne rutinen markerer studentene som ikke har sine obligatoriske aktiviteter godkjent, slik at det bl.a. kommer frem på kandidatlistene. Dette gjelder kun de eksamenene som administreres av Studieadministrativ avdeling. For andre eksamener (som administreres av institutt/fakultet) må eksamensgruppen få beskjed når obligatoriske aktiviteter er klare til å bli kjørt rutine på, ellers kommer det ikke frem i FS hvem som mangler godkjente aktiviteter.

Brev til studenter – manglende obligatorisk aktivitet

Når godkjenningene er registrert bør studentene varsles om at de ikke får lov til å gå opp til eksamen. FS har en brevløsning for dette. Brevrapporten kan nås via overgangsknappen "Brev" i bildet "Vurdering/ Sensurregistrering – obligatorisk aktivitet ". Rapporten ("FS555.010 Brev til studenter - manglende obligatoriske aktiviteter") kan også finnes i menyen på vanlig måte (Vurdering/Rapporter/Kandidat).

Det er ikke nødvendig å arkivere brevene/meldingene i ePhorte. Dette er avklart med dokumentsenteret.

FS vurd FS555010 01.JPG

Brevrapporten viser i utgangspunktet en liste over de brevene som vil bli skrevet ut. For å se selve brevet velger man underbildet Brev:

FS vurd FS555010 02.JPG

Når man velger å skrive ut får man opp en dialogboks hvor en bør passe på hvilke innstillinger en har under overskriften "Medium for utsending". Det er mulig å sende dette til studenten som epost istedet for i brevs form.

Dersom en kun ønsker brev, så må innstillingene være slik de fremkommer i bildet under (1 på Brev og 0 på E-post og SMS).

Dersom en ønsker å sende epost til studenter som har epostadresse og brev til de som mangler dette, så setter man 1 på E-post og 2 på Brev. Når en så skriver ut, så sender systemet ut epost til dem som har epostadresse samtidig som den skriver ut brev til dem som ikke har epostadresse.

Fra 2017 vår er det også kommet funksjonalitet for å sende brev til digital postkasse. Brevene vil da bli sendt til digital postkasse for de studentene som har det, og sendt til utskrift for de som ikke har digital postkasse.

Benytt knappen nederst til høyre "Skriv ut/send meldinger for å starte utskrift".

FS vurd meldingsinformasjon 01.JPG

Eksamensgruppen Studenten Fakultet/Institutt

Innen 1 september/1 februar skal oppmeldingstallene i hovedsak være klare. Aktive studenter med gyldig studierett skal være meldt til undervisning og oppmeldt til semesterets eksamener.

   

 

Eksamensplanlegging

Eksamensgruppen Studenten Fakultet/Institutt

Eksamensgruppen kontrollerer oppmeldingstallene i FS. Etter å ha sett på oppmøtestatistikk bookes eksamenslokaler og eksamensvakter (eget system ligger i FS). Lokalene publiseres på nett når de er bekreftet.

Studenter som vil trekke seg gjør dette på studentweb innen trekkfrist (normalt 2 uker). Sykemeldinger leveres inn uten frist, men helst innen dagen etter eksamen.

I forbindelse med produksjon av eksamensoppgaver og bestilling av rom til sensurmøter og muntlig eksamener kan instituttene benytte rapporten "FS529.002 Vurderingsordninger for emne/termin".

Rapporten "FS529.002 Vurderingsordninger for emne/termin" (Vurdering/Rapporter/Vurderingsenhet) viser antall meldinger på de enkelte vurderingsordningene:

FS vurd FS529002 01 v02 fs6-2-05.JPG

Tallene i parentes angir antall meldinger uten resultat. Studenter som har fått registrert T (Trukket) eller Ø (Manglende obligatoriske oppgaver) er da utelatt.

Dersom man ønsker mer detaljert informasjon om vurderingsmeldingene bør man bruke ”FS521.001 Arbeidsliste 1 – Vurderingsmelding” (Vurdering/Rapporter/Melding):

FS vurd FS521001 01.JPG

Trekk fra eksamen

Dersom det er oppgitt trekkfrist på eksamen i FS vil studweb forholde seg til denne og nekte studenten å trekke seg etter fristen. Når studenten da ikke møter på eksamen vil eksamensresultatet bli "Ikke møtt". Studenten kan henvende til fakultetet og gi beskjed om at de ikke vil ta eksamen. Resultatet blir da likevel registrert som "Ikke møtt".

Etter semesterregistreringsfristen vil studenten ikke få trukket seg fra eksamen på Studentweb dersom det ikke er lagt inn trekkfrist på vurderingsenheten.

Det er derfor viktig at det registreres trekkfrist på alle eksamener.

Fakultetene har ulik praksis med tanke på registrering av trekkfrister. Noen fakulteter legger først inn eksamensdatoer og oppgavedatoer og beregner deretter trekkfrist ved å kjøre rutinen "FS508.001 Oppdatering av frister for vurderingsenhet". Ta kontakt med FS-superbruker ved ditt fakultet for mer informasjon.

Studieadministrativ avdeling Studenten Fakultet/Institutt

Studenter som ikke er semesterregistrert og/eller mangler betaling av semesteravgift vil få sin studierett fjernet av SA i mars/oktober.

Det er viktig at permisjoner er registrert for at studenten ikke skal miste studieretten sin.

Litt senere blir også eksamensmeldingene slettet.

Studenter som mener at studieretten er urettmessig fjernet henvender seg til sitt fakultet.

 
 

Studenter med behov for tilrettelegging ved eksamen søker om dette senest 1 måned før eksamen. Søknad gjøres på nett.

 

Informasjon om godkjent tilrettelegging legges inn i FS på den enkelte student.

   

Tilrettelegging

Det kan registreres to typer vedtak: a) Tilrettelegging som gjelder en spesifikk vurderingsenhet eller b) tilrettelegging som gjelder alle vurderingsenhetene studenten er meldt til innenfor en gitt periode.

Informasjonen om dette benyttes ved Eksamensgruppen blant annet til å fange opp informasjon om de som trenger annet rom – slik at det kan lages egne kandidatlister for disse.

Når eksamensresultatet for slike kandidater overføres til protokoll, så slettes informasjon om tilrettelegging. Registreringen gjøres i "Student vurdering samlebilde" (Vurdering/Bilder).

Tilrettelegging som gjelder en spesifikk vurderingsenhet (a):

FS vurd Student vurdering samlebilde 01 v02 fs6-2-05.JPG

Tilrettelegging som gjelder alle eksamener i en periode (b):

FS vurd Student vurdering samlebilde 02.JPG

 

Oppgaver til fase 2

 1. Lag avkryssingsliste for godkjenning av obligatoriske aktiviteter i ditt A-emne våren 2017 (FS555.002 Godkjenningsliste – obligatoriske aktiviteter for vurderingsmeldinger)
 2. Registrer godkjenning av obligatoriske aktiviteter. Sørg for at noen ikke får godkjent!
 3. Lag brev til de som ikke har fått godkjent alle obligatoriske aktiviteter
 4. Be kursholder trekke dem som ikke fikk godkjent oblig'er

 

Fase 3: Gjennomføring av eksamen

Eksamensgruppen Studenten Fakultet/Institutt

Alle vurderingsmeldinger blir automatisk kandidatnummerert hver natt. Dersom et emne eller en student ikke har blitt kandidatnummerert må man kontakte Eksamensgruppen.

   
 

Studentene leverer inn godkjente hjelpemidler til instituttene.

Eksamensansvarlig ved instituttene/fakultetene mottar eksamensoppgavene. Disse kopieres opp og leveres til Eksamensgruppen senest to virkedager før eksamen. Innleverte hjelpemidler kontrolleres, og leveres til Eksamensgruppen senest dagen før eksamen.

   

Gir beskjed til Eksamensgruppen om at registrering av godkjenning av obligatoriske aktiviteter er fullført.

Eksamensgruppen setter "Manglende øvinger" på vurderingsmeldingene for studenter som ikke har fått godkjent alle obligatoriske krav.

   

Kandidatlister printes ut. Her står det nå ”manglende øvinger” på kandidater som ikke har utført de obligatoriske øvingene.

   

Dagen før eksamen: alt som skal ut til eksamenslokalet pakkes – eksamensoppgaver, vedtaksbrev, kandidatlister, ordbøker og andre hjelpemidler m.m. Oppbevares i safe.

   

Hovedvaktene henter oppgaver m.m. ved SA i forkant av eksamen, Transporten gjør sitt. Vaktene møter i lokalene.

   
 

Studenten møter frem i eksamenslokalet og følger instruksene som gis (norsk og engelsk). Studenten henvender seg til eksamensvakten om ting som er uklart.

 

Beredskap under eksamen: Eksamensgruppen blir ringt av vaktene i eksamenslokalet med diverse spørsmål. Sjekker informasjon i FS (bl.a. Vurderingsenhet Samlebilde).

 

Beredskap under eksamen: Eksamenskonsulentene blir ringt av eksamensgruppen om diverse problemer som eksamenskonsulenten må sjekke/løse raskt. De sjekker informasjon i FS og egne papirer. Det er viktig at en kontaktperson med evne til å løse problemer er tilgjengelig!

Etter dialog med fakultetene gir Eksamensgruppen beskjed tilbake til vaktene i eksamenslokalet.

Studenten får svar på sine spørsmål.

Fagperson besøker eksamenslokalet i henhold til etablert praksis. Fagperson må være tilgjengelig under eksamen.

Hovedvakten står for innsamling, kontroll og nedpakking av besvarelser.

   

Besvarelser, kandidatlister og annet blir levert på Eksamensgruppens kontor. Neste dag blir besvarelsene klargjort for henting.

   

På kandidatlisten fra lokalene har eksamensvaktene ført opp ”ikke møtt” og ”avbrudd/trekk under eksamen”. Eksamensgruppen legger denne informasjonen inn i FS, innen tre virkedager etter eksamen.

 

Registrere "ikke møtt", "avbrudd/trekk under eksamen" og "Legeattest" på eksamener som håndteres "lokalt".

   

Vurderingsmeldingene fordeles til kommisjoner. Dette kan gjøres direkte i bildet Vurderingsenhet samlebilde eller ved rutinen "FS551.001 Kommisjonsfordeling".

   

Besvarelsene hentes i Langes gate tidligst kl. 09:00 første virkedag etter eksamen og blir distribuert til sensorene.

Kandidatlister

For eksamener som håndteres av SA tar SA ut kandidatlister. Dersom det er behov for kandidatlister på eksamener som håndteres lokalt gjøres dette ved hjelp av rapporten "FS565.001 Kandidatlister" (Vurdering/Rapporter/Kandidat)Registrere "Ikke møtt", "Avbrudd/Trekk under eksamen" og "Legeattest"

På eksamener som Eksamensgruppen ikke håndterer, må instituttene selv legge inn "Ikke møtt", "Avbrudd/Trekk under eksamen" og "Legeattest". Dette gjøres enklest i bildet Sensurregistrering (Vurdering/Bilder). Velg vurderingsenhet oppe til høyre i treet:

FS vurd sensurregistrering avbrudd 01.PNG

Velg kandidat (klikk i feltet Resultat) og velg deretter riktig resultatstatus blant knappene ute til høyre i bildet. Dersom en holder musepekeren i ro over knappen dukker det opp en tekst som forklarer hva bokstavkodene betyr.

På eksamener med flere deler registreres resultatene direkte på vurderingsdelmeldingene. Samlet resultat vil bli beregnet når man senere kjører rutine for beregning av samlet resultat.

Kommisjoner og sensorer

Det er viktig at eksamensprotokollen tydelig viser hvilke sensorer som skal signere protokollen. I tilfeller der det er flere kommisjoner, er det også viktig at hver kommisjon får en egen protokoll.

Ved å opprette kommisjoner, knytte sensorer og fordele kandidater til disse, vil eksamensprotokollen som tas ut fra FS tydelig vise hvilke kandidater som er fordelt til hvilken kommisjon og hvilke sensor(er) som inngår i kommisjonen.

Oppretting av kommisjoner gjøres i bildet "Kommisjoner med sensorer" (Forberede Vurdering/Bilder/Sensor / Kommisjon). Kommisjonene knyttes til vurderingsenheter. Det betyr at dersom det er flere eksamensdeler så må man opprette kommisjon for hver eksamensdel. En benytter rapporten "FS566.001 Vurderingsprotokoll" for å ta ut protokoller. Dersom det er eksamensdeler vil en få ut en liste for hver kommisjon for hver eksamensdel.

Dersom alle eksamensdelene skal i samme kommisjon, kan en lage kommisjoner bare for vurderingsenheten som utgjør det samlede eksamensresultatet. Da må en benytte "FS566.002 Vurderingsprotokoll med deler" for å få en protokoll fordelt etter disse kommisjonene. Denne protokollen vil inneholde en kolonne for hver eksamensdel.

FS vurd kommisjoner med sensorer 01 v02 fs6-2-05.JPG

Sensorene knyttes til kommisjonen ved å legge til rader i nederste del av bildet. Alle fagansatte blir overført fra personalsystemet til FS. En kan likevel kanskje oppleve at en ikke finner den ansatte man leter etter. Det kan være to grunner til dette: a) Personen er ennå ikke registrert i personalsystemet eller b) personen er knyttet til en annen stedkode enn det emnet er knyttet til. Nedtrekksmenyen viser i utgangspunktet kun fagpersoner knyttet til samme sted som emnet.

Dersom du ikke finner fagpersonen i nedtrekksmenyen, kan du forsøke å skrive inn fødselsnummeret i stedet. Dersom du da får feilmelding betyr dette at personen ikke finnes som fagperson i FS. Se senere avsnitt om registrering av fagpersoner.

Om en ønsker å fordele studentene på kommisjoner ved hjelp av rutinen "FS551.001: Kommisjonsfordeling" må en hake av for "Automatisk fordeling" og eventuelt angi "Antall oppgaver" eller "Andel av oppmeldte".

Rutinen som fordeler kandidater har et valg for å sørge for jevn fordeling av kandidatene på kommisjonen. Dersom man ikke bruker dette valget må man enten angi antall oppgaver eller andel av oppmeldte på hver kommisjon (ellers vil alle kandidatene bli fordelt til den første kommisjonen).

Dersom man bruker feltet "Antall oppgaver" er det viktig at totalsummen av antall oppgaver (altså eksamenskandidater) ikke er mindre enn det totale antall eksamenskandidater på emnet, slik at alle kandidatene vil bli fordelt til en kommisjon.

Det er også mulig å få en mer "styrt" fordeling av kandidatene på kommisjoner. En kan for eksempel velge å la studenter fra samme studieprogram havne samme kommisjon, eller en kan opprette en kommisjon for hvert undervisningsparti. Dette kan gjøres ved hjelp av de ulike nedtrekksmenyene i bildet.

I bildet "Vurderingsenhet Samlebilde" (Vurdering/Bilder) kan en fordele kandidatene manuelt til kommisjonene.

Kommisjonsfordelingen

Selve fordelingen gjøres ved hjelp av rutinen "FS551.001 Kommisjonsfordeling" (Vurdering/Rutiner/Sensor / Kommisjon). I rutinen angis emnekode, eksamenstidspunkt og vurderingskombinasjon. Rutinen kan med fordel kjøres uten oppdatering først for å se at alle studenter får plass i en kommisjon.

FS vurd FS555001 01.JPG

Rutinen fordeler studentene i kommisjoner basert på kandidatnummer. Det vil si at de med lavest kandidatnummer havner i den første kommisjonen og så videre.

Dersom en ønsker at kandidatene skal fordeles jevnt utover alle kommisjonene, kan man krysse av for dette. Rutinen sørger da for å dele kandidatene likt på de ulike kommisjonene. Dersom det er angitt antall oppgaver på en av kommisjonene, vil dette tas hensyn til.

Når kommisjonsfordelingen ser grei ut, kjøres rutinen med kryss for Oppdater database. Resultatet av kommisjonsfordelingen kan ses i bildet "Vurderingsenhet samlebilde" (Vurdering/Bilder). Her kan en også plassere kandidater manuelt i kommisjoner ved å angi/endre kommisjonsnummer. Legg merke til at kandidater som allerede har et resultat (for eksempel trekk eller ikke møtt) ikke er plassert i kommisjoner.

FS vurd vurderingsenhet samlebilde 02 v02 fs6-2-05.JPG

Oppretting av fagperson

Dersom du ikke finner fagpersonen i nedtrekkslisten kan du først sjekke om personen er registrert i FS i det hele tatt (mange fagpersoner har jo studert ved UiB). Dette kan sjekkes enkelt ved å søke i bildet Person / Fagperson:

I eksempelet under har vi søkt fram en testperson for å se om hun er registrert som fagperson. Mangelen på informasjon i nederste del av bildet viser at hun ikke er registrert som fagperson.

FS vurd person fagperson 01.JPG

For å registrere testpersonen som fagperson, legger man inn en ny rad i nederste del av bildet, slik:

FS vurd person fagperson 02.JPG

I underbildet bør det i det minste legges inn Fagfelt (fritekst) og en stedstilknytning.

Dersom personen ikke er registrert i det hele tatt, må dette gjøres først. En må registrere en ny person i dette bildet:

FS vurd person fagperson 03.JPG

I eksempelet over har vi satt inn en ny rad og er klar til å registrere personen. Legg merke til at man må ha fødselsnummer for å få personen registrert. Er personen man ønsker å registrere utenlandsk, slik at ikke vedkommende har norsk fødselsnummer, kontakt FS-hjelp.

Deretter må man lage en ny rad i underbildet og registrere personen som fagperson som beskrevet ovenfor.

Utskrift av vurderingsprotokoll

Det stilles strenge krav til form og innhold på eksamensprotokollene. Følgende er verdt å merke seg:

Protokollene

 • skal vise kandidatenes fødsels- og personnr, kandidatnummer og fullt navn
 • skal vise hvilke sensorer som har vært innvolvert
 • skal inneholde sensorenes signatur
 • skal ikke inneholde "huller" - dvs. det skal enten stå en karakter på kandidaten eller en forklaring til hvorfor denne mangler
 • skal ikke tas ut før Seksjon for studieadministrasjon har registrert "Ikke møtt", "Avbrudd" og "Legeattest". Seksjon for studieadministrasjon forsøker å få dette gjort innen 3 dager etter at eksamen er avholdt
 • skal fylles ut med blått blekk

Til tross for at vi etterstreber protokoll med signatur av sensorer kan det i visse tilfeller (f.eks. hvis man ønsker at faglærer ikke skal se kandidatens navn) være nødvendig at sensorene får et såkalt sensurskjema som de fyller ut og signerer. Sensurskjema er lik til eksamensprotokollen, men inneholder kun kandidatnummer. Ved retur er dette sensurskjemaet signert av sensor(ene). Det må likevel tas ut en protokoll i henhold til kravene ovenfor. Sensurskjemaet kan da arkiveres sammen med denne. Det er da viktig at kandidatene på sensurskjema og eksamensprotokoll er sortert likt.

Vurderingsprotokoller tas ut ved hjelp av rapporten "FS566.001 Vurderingsprotokoll" eller "FS566.002 Vurderingsprotokoll med deler" avhengig av hvordan man har registrert kommisjoner.

Dersom en vil bruke "FS566.001 Vurderingsprotokoll" for emner med flere eksamensdeler, må man ha laget kommisjoner og knyttet disse til hver enkelt del. Det må tas ut protokoll for hver enkelt del.

På emner med flere eksamensdeler må det beregnes samlet karakter og tas ut en resultatliste for dette som arkiveres sammen med delprotokollene.

Ved utskrift av protokoll kan en velge om en ønsker å få med dem som allerede har et resultat (Legeattest, Ikke møtt, eller Avbrudd eller lignende). Dette gjøres ved å velge "Alle resultater" i nedtrekksmenyen ute til høyre i bildet. Dersom en gjør dette, bør man også sette kryss i boksen "Reg.resultat" slik at det registrerte resultatet kommer med på utskriften.

Det mest vanlige er imidlertid at protokollene skrives ut uten registrerte trekk, avbrudd, legeattest og lignende slik at sensorene bare skriver under for de oppgavene de har sensurert.

Dersom en ønsker informasjon nederst på protokollen om signaturer o.l. må man sette kryss i boksen "Bunntekst".

FS vurd FS566001 01.JPG

Sensurskjema for masteroppgaver

På emner som er markert i "Emne samlebilde" som oppgaver (dette gjør fakultetet) kan en hente ut et sensurskjema inneholdene kandidatens navn, fødselsnummer, emnenavn og oppgavetittel.

Først må en registrere informasjon knyttet til oppgaven i "Vurd.meld". Velg detaljert visning for aktuell vurderingsmelding.

Tittel skal registreres i feltet Oppgavetittel - selv om tittelen er på engelsk. Feltet Oppgavetittel Engelsk skal kun benyttes dersom oppgaven har både en norsk og en engelsk tittel.

Denne tittelen vil også komme ut på side 3 av vitnemålet. Det er derfor viktig at tittelen er den endelige tittelen og ikke en arbeidstittel.

Det må også registreres en innleveringsdato i feltet Innlevert.

Dersom det opprettes en kommisjon og denne knyttes til vurderingmeldingen, vil navnet på sensor(ene) kunne komme fram på sensurskjemaet.

FS vurd Student vurdering samlebilde 03 v02.JPG

Selve sensurskjemaet henter en ut ved hjelp av rapporten "FS522.003 Sensurskjema – oppgave" (Vurdering/Rapporter/Oppgaver).

Oppe til venstre i rapporten kan en velge hvilke(n) vurderingskombinasjoner som skal tas med på sensurskjemaet. Dette kan være nyttig i tilfeller der oppgaven har justerende muntlig og en ønsker å tydeliggjøre hva slags karakter studenten har fått på de ulike delene.

FS vurd FS522003 01.JPG

 

Sensurregistrering

Sensurregistreringen foregår i bildet "Sensurregistrering" (Vurdering/Bilder):

FS vurd sensurregistrering 01 v02 fs6-2-05.jpg

Start med å velge aktuell vurderingskombinasjon i treet øverst til høyre (for emner med flere deler skal sensuren registreres på de enkelte delene slik at det senere kan kjøres en rutine for beregning av samlet resultat).

Dersom papirprotokollen kun inneholder de som har gjennomført eksamen (slik at trekk, avbrudd, ikke møtt og lignende er tatt bort) bør en her sette kryss i feltet "Kun fremmøtte" - slik at sensurregistreringsbildet viser de samme studentene som protokollen. En bør også krysse av for å vise Personnavn - dette gjør det lettere å kontrollere fortløpende at man registrerer korrekte resultater på korrekte kandidater.

Når resultat registreres hopper markøren automatisk videre til neste kandidat. Pass imidlertid på karakter B og BESTÅTT. På emner med karakterregel som tilsier både bokstavkarakterer og bestått/ikke bestått vil systemet ikke hoppe automatisk videre når karakter B registreres - dette fordi brukeren skal ha mulighet til å registrere BESTÅTT. Bruk tabulator for å gå videre etter registrering av karakteren B.

Dersom emne har karakterskala A-F registreres stryk som F - resultatstatus settes da automatisk til S (S = stryk). Dersom emne bare har BESTÅTT/IKKE BESTÅTT registreres bestått ved å trykke BE - markøren hopper til neste kandidat. Ikke bestått registreres ved å klikke på Resultatstatus S ute til høyre i bildet.

Legg merke til at det ikke er mulig å bevege seg mellom kandidatene ved hjelp av piltastene (dette fører til at resultatfeltet fylles ut med et sannsynligvis uønsket resultat). Benytt musepeker eller tabulator istedetfor!

Kontrollfunksjon

For å sikre at sensuren registreres korrekt må resultatene registreres to ganger. Disse to registreringene bør helst gjøres av ulike saksbehandlere. Når resultatene er lagt inn første gang krysser man av i kryssboksen "Kontrollmodus". Da får en opp nye tomme felter hvor sensuren skal registreres en gang til. Systemet vil nå varsle dersom det registreres et annet resultat på kandidaten enn ved første gangs registrering.

FS vurd sensurregistrering 02 v02 fs6-2-05.JPG

Eksamensresultatene må altså registreres to ganger og systemet fanger opp og varsler tilfeller der samme student forsøkes registrert med to ulike karakterer.

I dette eksempelet var det angitt karakteren B ved første registrering og karakteren C ved andre registrering. Systemet varsler om dette og ber deg endre ett av resultatene.

Etter andre gangs registrering skal alle resultater ha fått KO i feltet "Beh. status". Resultater uten dette blir ikke overført til protokoll.


Eksamensgruppen Studenten Fakultet/Institutt
   

Mistanke om juks? Resultatet registreres i FS, men behandlingssatus settes til SPERRET

For å kunne sperre et eksamensresultat må en sette kryss i feltet "Beh-status" og deretter velge "SPERRET" i nedtrekksmenyen.

FS vurd sensurregistrering 03.JPG

Dette fører til at dette eksamensresultatet ikke blir overført til protokoll når man kjører rutinen for overføring til protokoll for den aktuelle eksamenen. Når saken er avklart registreres det endelige resultatet, verdien endres fra SPERRET til KO, og man kan overføre det endelige resultatet til protokoll.

Beregning av samlet karakter for eksamener med eksamensdeler

Når en eksamen har flere eksamensdeler kan det samlede resultatet regnes ut manuelt og registreres på vanlig måte i sensurregistreringsbildet. Vi anbefaler likevel å benytte rutinen "FS571.001 Beregning av samlet karakter for vurdiring" (Vurdering/Rutiner) for å unngå feil. I eksempelet under er resultatene registrert på delene (S-1, S2 og M). For å få beregnet samlet karakter (som skal legges på SSM) benytter vi overgangsknappen "FS571.001 Samlet res.".

FS vurd sensurregistrering 04.JPG

Rutinen tar hensyn til hvorvidt tidligere oppnådde resultater på delene kan inngå i det nye resultatet (dette er angitt i bildet "Vurderingskombinasjon samlebilde").

La det være kryss i boksen "Oppdater behandlingsstatus med verdi KO".

Rutinen kan med fordel kjøres uten oppdatering av database første gang, slik at en kan se igjennom resultatene før en oppdaterer.

FS vurd FS571001 01.JPG


Eksamensgruppen Studenten Fakultet/Institutt
   

Når protokollene er returnert og sensuren registrert i FS er det klart for overføring til protokoll (hvor bare noen få brukere har anledning til å endre/slette). Fra og med våren 2017 er det fakultetene selv som overfører til protokoll i FS. Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å ta ut ny protokoll fra FS etter resultatene på meldingene er overført til protokoll. Man bør derfor sikre seg at papirprotokollene er i henhold til kravene nevnt ovenfor før man kjører rutinen for overføring til protokoll.

Papirprotokollene skal arkiveres i ePhorte.

Kandidater hvor det er lagt inn en sperre (f.eks. ved mistanke om juks) vil bli ”hengende igjen” til de er ferdigbehandlet og sperren er slettet.

I vurderingsenhet samlebilde er det et felt for kunngjøring. Dersom det ikke er fyllt inn en dato i dette feltet vil sensuren bli offentliggjørt så snart resultatet er overført til protokoll. Resultatet vil da dukke opp på studentweb, og studenten vil få sensurvarsel på epost. Resutatet vil også bli rapportert til Lånekassen.

Kunngjøring av resultater skal som en hovedregel skje innen 3 uker etter eksamen.


Overføring til protokoll

Overføring til protokoll i FS gjøres ved hjelp av rutinen FS573.001. Denne kan åpnes direkte fra sensurregistreringsbildet ved å klikke på knappen "->Protokoll"

Protokolloverforing.jpg

For eksamener med flere deler kan man enten overføre hver enkelt del når de er klare, eller man kan overføre alt når endelig karakter er beregnet. Dersom man overfører alt når endelig karakter er beregnet angir man "rot-kombinasjonen" i felter Komb og setter kryss i "Overfør også resultater for deler". Delmeldinger som er resultat på vil da bli overført til protokoll, mens delmelder som ikke er resultat på vil ble slettet.

Dersom det finnes resultater som ikke har KO eller som er SPERRET vil disse vises med merknaden «Utsatt overføring».

Dersom det ikke er satt kunngjøringsdato på vurderingsenheten kan det gjøres når man kjører rutinen. Da setter man kryss i feltet "Sett kunngjøringsdato for resultater" og aktuell dato i dato-feltet (normalt 3 uker etter eksamen).

Det skal alltid være kryss i "Overfør statistikkinformasjon til Studentweb".

Rutinen bør først kjøres uten oppdatering av database. Dersom alt ser greit ut kan man kjøre den med "Ja" på oppdater database.

 

Oppgaver til fase 3

For ditt A-emne:

 1. En kandidat møtte ikke til eksamen. Velg en kandidat og registrer ikke møtt på vedkommende
 2. En kandidat møtte ikke til eksamen, men leverte gyldig legeattest noen dager etterpå. Legg inn legeattest på en tilfeldig kandidat.
 3. Opprett to kommisjoner knyttet til vurdering for våren 2017. Knytt sensorer til kommisjonene
 4. Benytt kommisjonsfordelingsrutinen (FS551.001 Kommisjonsfordeling) til å plassere kandidatene i kommisjonene
 5. Lag vurderingsprotokoll (FS566.001 Vurderingsprotokoll)
 6. Registrer sensur
 7. Overfør resultatene til protokoll

For ditt B-emne:

 1. Opprett 2 kommisjoner for ditt B-emne. Kandidatene skal ha samme kommisjon på skriftlig og muntlig.
 2. Benytt kommisjonsfordelingsrutinen (FS551.001 Kommisjonsfordeling) til å plassere kandidatene i kommisjonene
 3. Lag vurderingsprotokoll (FS566.002 Vurderingsprotokoll med deler)
 4. Registrer sensur på delene
 5. Beregn samlet karakter ved hjelp av FS571.001 Beregning av samlet karakter for vurdering
 6. Overfør resultatene til protokoll

 

Fase 4: Etter eksamen

Kunngjøring av sensur

Når et resultatet er overført til protokoll og evetuell kunngjøringsdato er passert regnes resultatet som offisielt og resultatet blir tilgjengelig på Studweb hvor studenten kan se alle oppnådde eksamensresultater under menypunktet Innsyn.


Eksamensgruppen Studenten Fakultet/Institutt
 

Studenter som vil klage på formelle feil ved eksamen eller på karakteren må gjøre dette innen 3 uker etter eksamensdato.

Klagen stiles til fakultetet, som igjen kan henvende seg til Eksamensgruppen.

Går eventuelt videre til klagenemda.

Fakultetet mottar klagen og registrerer denne i FS.

Resultatet av klagen blir klart. Fakultetet fyller ut skjema/protokoll og legger ved uttalelse fra klagekommisjon, dersom denne foreligger.

Det endelige vedtaksbrevet skrives av Fakultetet, og sendes til studenten.

Eksamensklager

Eksamensklager registreres i bildet "Begrunnelse og klage" (Vurdering/Bilder). Det enkleste er imidlertid å søke fram studenten/eksamensresultatet i bildet "Student Vurdering Samlebilde" (Vurdering/Bilder), velge underbildet "Protokoll", sette markøren i aktuell rad og benytte knappen "Registrer klagesak".

FS vurd Student vurdering samlebilde 04.JPG

Når en benytter knappen nevnt ovenfor, får man følgende spørsmål:

FS vurd generere eksamensklage 01.JPG

Her velger man selvsagt "Yes". Deretter kommer et nytt spørsmål:

FS vurd generere eksamensklage 02.JPG

Det er tre typer saker som kan registreres.

Sak med type

 • SENSUR benyttes når studenten klager på eksamensresultatet.
 • BEGRUNN benyttes når studenten ber om begrunnelse for karakterfastsettelsen.
 • FORMELL benyttes når studenten klager på formelle feil ved eksamen. Da denne typen sak ikke er et valg i dialogboksen vist over, må man velge enten SENSUR eller BEGRUNN og deretter endre klagetype når bildet dukker opp.

Deretter åpnes bildet og saken er søkt fram:

FS vurd begrunnelse og klage 01.JPG

Dersom studenten ber om begrunnelse registreres dette altså med klagetype BEGRUNN og det angis datoer relatert til dette i feltene "Begrunnelse bedt om:", "Begrunnelse formidlet:". Dersom studenten senere klager, opprettes det ny forekomst i dette bildet med klagetype SENSUR eller FORMELL alt etter hva studenten klager på.

Det er viktigt at det angis journalnummer for saken.

Dersom karakteren det klages på ikke skal komme på karakterutskrift settes det en "J" i feltet "Sperr mot visning på karakterutskrift".

Pass på å opprette ny kommisjon med sensorer til klagesaken. Kommisjonsnummeret angis i feltet "Ny kommisjon".

Eksamensklageprotokoll

Etter å ha fyllt ut eventuell annen informasjon en ønsker å registrere (merknader, journalnummer og lignende), kan en ta ut en eksamensprotokoll som sendes Eksamensgruppen etter samme kriterier som gjelder ordinære protokoller. Det enkleste er å benytte overgangsknappen "FS566.001 Protokoll" i bildet. Protokollrapporten kommer da fram tilnærmet ferdig utfylt:

FS vurd FS566001 02.JPG

Dersom klagen gjelder en vurderingsdel (delkarakter) skal det på protollen angis ny samlet/endelig karakter ved å skrive: "Ny samlet/endelig karakter: karakteren".

Resultatet av klagen angis i bildet "Begrunnelse og klage" i feltet "Vedtak". Feltet benyttes kun når klagetype er SENSUR eller FORMELL.

Det er viktig å benytte riktig vedtakstype:

 • AVVIST: Benyttes når saken ikke realitetsbehandles.
 • TIL GUNST: Når resulatet er at studenten får bedre karakter
 • TIL UGUNST: Når resultatet er at studenten får dårligere karakter
 • UENDRET: Benyttes når klagen realitetsbehandles, men resultatet av ny vurdering er at karakterfastsettelsen opprettholdes.

Når saken er ferdigbehandlet markeres dette med en "J" i feltet "Ferdigbehandlet".


Eksamensgruppen Studenten Fakultet/Institutt
   

Eventuelle nye eksamener planlegges, kontakt eksamensgruppen for gjennomføring.

   

Dersom klagen fører til ny sensurering sendes "Vurderingsprotokoll – klage" sammen med vedtaksbrev til Eksamensgruppen (selv om karakteren/resultatet er uendret).

Eksamensgruppen endrer resultatet i protokoll i FS og arkiverer dokumentene sammen med opprinnelig protokoll.

   


 

Eksamensresultater og statistikk

FS har flere rapporter som kan vise eksamensresultater individuelt eller på ulike aggregerte nivå. Alle rapportene har sine særegenheter og egner seg til forskjellige formål. Her skal vi bare vise noen få.

FS568.001 Resultatliste vurdering (Vurdering/Rapporter/Resultatlister)

Rapporten viser i utgangspunktet de individuelle eksamensresultatene på en gitt eksamen, sammen med en enkel oppsummering i bunn.

En kan imidlertid gjøre andre valg i rapporten:

 • Kommisjonsfordelt: For å få en liste pr. kommisjon
 • Klassefordelt: For å få en liste pr. kull

FS vurd FS568001 01 v02 fs6-2-05.JPG

 

FS580.001 Resultatfordeling vurderingsenhet (Vurdering/Rapporter/Statistikk / Eksport)

Det er denne rapporten som lastes opp i rapporteringssystemet for utdanningsmeldingen hvor 1/3 av alle emner hvert semester skal rapporteres.

Ulike valg en kan gjøre i rapporten:

 • For en gitt eksamensdel
 • For et gitt emne for en lengre periode
 • Klassegruppert for å se forskjeller mellom kullene

FS vurd FS580001 01 v02 fs6-2-05.JPG

 

FS581.001 Enkel resultatstatistikk (Vurdering/Rapporter/Statistikk/Eksport)

Rapporten viser oppsummerende statistikk for alle eksamener for et gitt sted.

FS vurd FS581001 01 v02 fs6-2-05.JPG

FS578.001 Ikke ferdigbehandlede vurderingsenheter (Vurdering/Rapporter/Vurderingsenhet).

Denne rapporten gir en oversikt over hva slags eksamensmeldinger som ennå ikke er håndtert for et gitt semester (eller over flere semestre).

I etterkant av hvert semester må Eksamensgruppen etterlyse eksamensprotokoller for en del eksamener. Da viser det seg at det enten ikke har vært avholdt eksamen eller at protokollen "ligger i en skuff" på instituttet.

Denne rapporten bør altså kjøres fra tid til annen for å se hva som ligger igjen av eksamensmeldinger.

Dersom det ligger meldinger på eksamener som ikke har vært/skal avholdes må Eksamensgruppen få beskjed om dette.

Dersom det ligger eksamensmeldinger igjen her på eksamener som en antok at en var ferdig med, så bør en undersøke om protokollen er sendt til Eksamensgruppen.

FS vurd FS578001 01 v02 fs6-2-05.JPG

 

Oppgaver til fase 4

 1. En kandidat på ditt A-emne har klaget på sensuren. Registrer klagesak, opprett klagekommisjon for kandidaten og ta ut en klageprotokoll.
 2. Benytt rapporten "FS580.001 Resultatfordeling vurderingsenhet" for å finne karakterfordelingen på ditt A-emne