Kurs i Timeplanlegging

Frå SAwiki
Cal.png
Kursbeskrivelse
Kurset redegjør for hvordan man bygger opp en undervisningsstruktur i FS og legger inn timeplandata for generering av timeplaner på nett og på Mi side. Videre vil det bli gjennomgått hvilke parametere som sørger for at timeplaner for gruppeundervisning på Mi side kun viser for studenter som er medlem av gruppen, og hvordan dette kan endres. Kurset vil også beskrive rutiner for endring og vedlikehold av timeplaner.
Kursmateriell
Veiledning for innlegging og vedlikehold av timeplan-data i FS
Målgruppe
Studiekonsulenter
Anbefalte forkunnskaper
Deltakere på dette kurset bør ha gjennomgått Grunnkurs i FS.
Kursansvarlig
Bodil Aga
Tid og sted
UiBs påmeldingssystem under overskriften Studieadministrativ avdeling finner du en oversikt over kommende kurs. Der kan du også melde deg på kursene.