Kokebok for publisering av undervisningsinformasjon

Frå SAwiki
Versjonen frå 26. april 2010 kl. 15:11 av Uawikibot (diskusjon | bidrag) (18 versjonar)
(skil) ← Eldre versjon | Siste versjonen (skil) | Nyare versjon → (skil)

Innledning

NB! Nye rekrutteringskatergorier for mastergrad Her finner du nødvedig informasjon om hvordan du går frem for å publisere studieinformasjon i brosjyrer og webportalerne ved UiB. UiB har per i dag fire portaler som retter seg mot studenter/ potensielle studenter:

UiB har per i dag følgende brosjyrer som retter seg mot studenter/potensielle studenter:

 • Studere ved Universitetet i Bergen med informasjon om alle bachelorprogram/integrerte master.
 • Programfoldere med informasjon om hvert bachelorprogram/integrert master
 • Lærarutdanninga ved Universitetet i Bergen
 • Studiestart ved Det … fakultet med praktisk informasjon om studiestart
 • Prospectus med informasjon om alle emner og master som undervises på engelsk
 • Study at the University of Bergen med praktisk informasjon om studiestart
 • Your Guide med praktisk informasjon om å studere ved UiB og bo i Bergen
 • Masterbrosjyre (publ.første gang vår 2004) med beskrivelse av masterprogrammeneRetningslinjer (frister, språk, kategorier)

Frister

Frister for innlegging av informasjon i portalene for emner, programmer og rekrutteringsinformasjon (”Studere ved UiB”) er vedtatt av Utdanningsutvalget, og er som følger:

 • Informasjon om alle nye emner og studieprogram legges inn i FS umiddelbart etter at emnet /programmet er vedtatt opprettet.
 • Informasjon om alle emner og studieprogram oppdateres kontinuerlig.
 • Oversikt over hvilke emner og bachelorprogram som skal som tilbys til internasjonale studenter skal være tilgjengelig fra 1. februar året før opptak.
 • Oversikt over hvilke masterprogram som tilbys til internasjonale studenter skal være tilgjengelig fra 1. september året før opptak.
 • Kalenderinformasjon skal være tilgjengelig fra 1. desember for vårsemesteret og fra 1. juni for høstsemesteret for alle emner.

Oversikt over frister for undervisningsinformasjon, studieplaner og rekrutteringsinformasjon

Språk

Utdanningsutvalget har vedtatt følgende om språk:

”Alle emner og studieprogram ved UiB skal beskrives på nynorsk og på engelsk.”

Kategorier

Utdanningsutvalget har gjort følgende vedtak:

"Emner og studieprogram skal beskrives i henhold til de offisielle kategoriene vedtatt av styringsgruppen for innføring 
av Kvalitetsreformen og supplert av UA." All program- og emneinformasjon skal legges inn i Felles Studentsystem(FS).”

Dette innebærer at alle kategorier skal benyttes for å få fram nok spesifikk informasjon om emner og programmer.

All informasjon om emner og programmer hentes fra FS-bildet ”Info” i henholdsvis Emne Publikasjonsinfo bildet og Studieprogram bildet, med følgende unntak:

 • Studiepoeng hentes fra emnebildet.
 • Emnekode/ programkode hentes fra emnebildet og studieprogram bildet.
 • Navn på emnet / programmet blir hentet fra emnebildet/ studieprogrambildet. På norsk søker en først etter nynorsk, så bokmål, så engelsk. På engelsk søker en bare etter det engelske navnet, og dersom dette ikke er lagt inn får man opp navnet ”None” i portalene. Det er derfor viktig at navn på emner og studieprogrammer er lagt inn på både engelsk og nynorsk.
 • Timeplan hentes via Syllabus til kalenderportlet på Mi Side. Et emne har bare en hjemmeside, og dette innebærer at dersom man både skal nå studenter på norsk og engelsk, må begge språk benyttes i den informasjonen som legges ut fra Mi side.
 • Pensum informasjonen skal ikke legges inn i FS, men hentes fra pensum portlet på Mi Side. Et emne har bare en hjemmeside, og dette innebærer at dersom man både skal nå studenter på norsk og engelsk, må begge språk benyttes i den informasjonen som legges ut fra Mi side.

Rekrutteringsinformasjon - Bachelor/ Integrert master

Kode

Norsk

Studere ved UiB

Programfoldere

studere.uib.no

REGRAD

Graden

X
X

REFAGINNH

Fagleg innhald

X
X
X

REOPPBYGG

Oppbygging

X
X
X
REFORSTES Førstesemesterstudiet
X
X
X

REUTLOPP

Utveksling

X
X

REVIDSTUD

Vidare studium

X
X
X
RESPESIALI * Spesialisering
X
X
X

REYRKVEG

Yrkesvegar

X
X
X

REKRAVFORK

Opptakskrav

X
X
X

REANBFOSK

Tilrådde forkunnskapar

X
X
X

RESTUDPL

Studieplassar

X
X
X
REOPPKRAV Poenggrense ved siste opptak
X
X
X

RESØKPRO

Søknadsprosedyre

X
X

REMEIRINFO

Meir informasjon

X
X
X
RE_UTBYTTE Læringsutbytte
x
x
x


Masterprogram
KodeNorskEngelskstudentportalstuderestudentsprospective
REGRADGradenThe Degree    X
SPMÅLINNHAMål / InnhaldObjectives / Contents X   X  
REMAMÅLINNMål og innhaldObjectives / Contents    X
SPKRAVFORKKrav til forkunnskaperPrerequisites X   X  
SPTILFORKTilrådde forkunnskaperRecommended qualifications X   X  
SPUNDUndervisningInstruction X   X  
SPFAGPROFFagleg profilProgramme profile    X
SPOPPBYGGOppbygging av studietProgramme structure    X
SPMAOPPGMasteroppgåveMaster's thesis    X
SPVEILVeiledningAcademic advising X    
SPMETODEMetodeMethod    X
SPINNFEMInnføringsemneIntroductory courses X   X  
SPFAGSPESFageining og spesialiseringSpecialisation X   X  
SPTLRVALTilrådde valemneRecommended electives X   X  
SPKRAVREKKrav om rekkefølgje- emneSequential Requirements - courses X   X  
SPOBLAKTObligatoriske aktivitetarCompulsory Activities X   X  
SPVUREKSFVurdering / EksamensformerAssessment / Examination Format X   X  
SPYRKVEGYrkesvegarProfessional Prospects X   X  
SPOPPTAKOpptaksgrunnlagAdmission requirements    X
SPLÆREMLæremiddelomtaleDescription of Learning Materials and Media X   X  
SPDELUTDelstudium i utlandetStudy Period Abroad X   X  
REKRAVFORKKrav til forkunnskaparPrerequisites    X
SPOPPSTARTOppstartStart-up Date X X X X
SPPROGANSProgramansvarlegProgram Coordinator X   X  
SPADMANSAdministrativt ansvarlegAdministrative Responsibility (department/centre and person) X   X  
SPPLANFLPlanforslagStudy Plan X   X  
SPREGLReglementRules and regulations X   X  
SPSØKNADSøknadsprosedyreApplication procedyre    X
SPINFOMeir infomasjonFurther information    X
M_RE_GRADGradenThe Degree  X   X
M_RE_INNHMål og innhaldObjectives / Contents  X   X
M_RE_UTBYTLæringsutbyteLearning Outcomes  X   X
M_RE_PROFILFagleg profilProgramme profile  X   X
M_RE_OPPBYOppbygging av studietProgramme structure  X   X
M_RE_OPPGAMasteroppgåveMaster's thesis  X   X
M_RE_METODMetodeMethod  X   X
M_RE_YRKESYrkesvegarProfessional Prospects  X   X
M_RE_OPPTAOpptaksgrunnlagAdmission requirements  X   X
M_RE_KRAVKrav til forkunnskaparPrerequisites  X   X
M_RE_STARTOppstartStart-up Date  X   X
M_RE_SØKNASøknadsprosedyreApplication procedyre  X   X
M_RE_INFOMeir infomasjonFurther information  X   X
M_RE_HVEMKven kan søkjeWho may apply?  X   X