Interne lenker - Annet

Frå SAwiki
Versjonen frå 3. august 2016 kl. 08:57 av Afaoo (diskusjon | bidrag) (→‎Testplaner)

Integrasjon

Data hentes ut ved hjelp av SQL og kodes om til XML i gitte formater. Webgruppen har et system hvor vi kan studere den faktiske dataflyten, overstyre dataflyten og se og endre hvordan data hentes ut fra FS. Dette gir rimelig god gjennomsiktighet i dataflyten: Det er lett å se hva som blir overført og hvorfor det blir overført.

Det er laget tjenester knyttet til uib.no, Alumni, Sebra m.fl.

Dokumentasjon:

FS-REST:

SYLLABUS-REST:

syllabus2redit er redigeringsgrensesnittet for de tjenestene som kjører mot SDB'ene hvor timeplandata ligger. Legg merke til at det eksponeres to varianter av tjenestene. En for inneværende år og en for neste år:

Men de tar altså utgangspunkt i samme tjenestedefinisjon (https://syllabus2redit.fd.uib.no/fdrest_edit.php)

WIKI-statistikk

  • SAwiki besøksstatistikk: [1]
  • Detaljert statistikk: [2] (velg SA Wiki)

Brukeradministrasjon

TEST

Godkjenner: https://kapers.uib.no:4443/pls/apxtst426/f?p=756:LOGIN_DESKTOP:4389612460430

Systemeier: https://kapers.uib.no:4443/pls/apxtst426/f?p=757:LOGIN_DESKTOP:15010271040438

Bruker: https://kapers.uib.no:4443/pls/apxtst426/f?p=761:LOGIN_DESKTOP:10341098230694

PROD

Godkjenner: https://skjema.app.uib.no/tas_soknad

Systemeier: https://skjema.app.uib.no/tas_syseier

Bruker: https://skjema.app.uib.no/tas_info

Testplaner

Testing av Studentweb

Testing av Søknadsweb

Testing av Evuweb