Skilnad mellom versjonar av «Interne lenker - Annet»

Frå SAwiki
Line 68: Line 68:
 
*Oversikt over ønsker og feilmeldinger VMP: http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/brukerdok/vitnemalsportalen/
 
*Oversikt over ønsker og feilmeldinger VMP: http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/brukerdok/vitnemalsportalen/
 
*Krisehåndtering: https://uib-cim.no/
 
*Krisehåndtering: https://uib-cim.no/
 +
*Valgsystem: https://valg.usit.no/uib/valg/login.do?admin

Versjonen frå 1. juni 2017 kl. 09:38

Integrasjon

Data hentes ut ved hjelp av SQL og kodes om til XML i gitte formater. Webgruppen har et system hvor vi kan studere den faktiske dataflyten, overstyre dataflyten og se og endre hvordan data hentes ut fra FS. Dette gir rimelig god gjennomsiktighet i dataflyten: Det er lett å se hva som blir overført og hvorfor det blir overført.

Det er laget tjenester knyttet til uib.no, Alumni, Sebra m.fl.

Dokumentasjon:

FS-REST:

Denne kjører for tiden mot FUSJUIB. Vi kan eksperimentere med sql'ene her.

FSREST-TEST (https://fstestredit.fd.uib.no/)

  • FSNEW

Denne kjører mot FUSJUIB, men selve sql'ene er hentet frå fsrest-prod! Kan altså benyttes for å se på data frå FUSJUIB, men sql'ene kan/skal ikkje endres på.

FSREST-NEW (https://fsnewredit.fd.uib.no/)


SYLLABUS-REST:

syllabus2redit er redigeringsgrensesnittet for de tjenestene som kjører mot SDB'ene hvor timeplandata ligger. Legg merke til at det eksponeres to varianter av tjenestene. En for inneværende år og en for neste år:

Men de tar altså utgangspunkt i samme tjenestedefinisjon (https://syllabus2redit.fd.uib.no/fdrest_edit.php)

WIKI-statistikk

  • SAwiki besøksstatistikk: [1]
  • Detaljert statistikk: [2] (velg SA Wiki)

Brukeradministrasjon

TEST

Godkjenner: https://kapers.uib.no:4443/pls/apxtst426/f?p=756:LOGIN_DESKTOP:4389612460430

Systemeier: https://kapers.uib.no:4443/pls/apxtst426/f?p=757:LOGIN_DESKTOP:15010271040438

Bruker: https://kapers.uib.no:4443/pls/apxtst426/f?p=761:LOGIN_DESKTOP:10341098230694

PROD

Godkjenner: https://skjema.app.uib.no/tas_soknad

Systemeier: https://skjema.app.uib.no/tas_syseier

Bruker: https://skjema.app.uib.no/tas_info

Vedlikehold av epostlisten fs-brukere@uib.no

https://tjinfo.uib.no/fixlist?

Testplaner

Testing av Studentweb

Testing av Søknadsweb

Testing av Evuweb

Kurspåmeldinger

Kurspåmeldinger: https://skjema.app.uib.no/admin

Annnet