Skilnad mellom versjonar av «Infotyper på etter- og videreutdanningskurs»

Frå SAwiki
 
Line 1: Line 1:
 +
#REDIRECT [[FS-brukerdokumentasjon er flyttet til MittUiB]]
 
For at et kurstilbud skal publiseres på web på det opprettes et eget kurs i FS med tidskoden PUBL. Det er i hovedsak informasjon fra PUBL-kurset som viser på web, og denne informasjonen vil vise uavhengig av om det for øyeblikket foreligger reelle tilgjengelige kurs. PUBL-kurset bør opprettes med Kurstype ADM, og det må angis en periode for publisering der dagens dato er innenfor denne perioden. Til-dato for periode publisering kan ikke være blank.  
 
For at et kurstilbud skal publiseres på web på det opprettes et eget kurs i FS med tidskoden PUBL. Det er i hovedsak informasjon fra PUBL-kurset som viser på web, og denne informasjonen vil vise uavhengig av om det for øyeblikket foreligger reelle tilgjengelige kurs. PUBL-kurset bør opprettes med Kurstype ADM, og det må angis en periode for publisering der dagens dato er innenfor denne perioden. Til-dato for periode publisering kan ikke være blank.  
  

Siste versjonen frå 15. juni 2017 kl. 10:08

For at et kurstilbud skal publiseres på web på det opprettes et eget kurs i FS med tidskoden PUBL. Det er i hovedsak informasjon fra PUBL-kurset som viser på web, og denne informasjonen vil vise uavhengig av om det for øyeblikket foreligger reelle tilgjengelige kurs. PUBL-kurset bør opprettes med Kurstype ADM, og det må angis en periode for publisering der dagens dato er innenfor denne perioden. Til-dato for periode publisering kan ikke være blank.


Evukurs1.jpg


Tekstene som beskriver kurset legges inn som Infotyper i underbildet Info på PUBL-kurset. Tilknytningen til et emne gjøres i underbildet Emne.


Evukurs2.jpg


Følgende Infotyper kan benyttes for kurs (rekkefølge styres fra FS-REST):


EVU_KONTAK Kontakt / Contact

EVU_VIKTIG Viktig informasjon / Information

EVU_BESKRI Beskrivelse / Description

EVU_MALGRU Målgruppe / Target Group

EVU_MALINN Mål og innhold / Objectives/Contents

EVU_UNDERV Undervisning/Instruction

EVU_VURDER Vurdering/eksamen / Evaluation

EVU_IKT Krav til datautstyr / Requirements for computer equipments

EVU_FINANS Studiefinansiering / Study financing

EVU_OPPTAK Opptaks- og forkunnskapskrav / Admission requirements

EVU_ANBKR Anbefalte forkunnskaper / Recommended previous knowledge

EVU_TILBUD Tilbud om studieplass / Letter of acceptance

EVU_PRISIN Prisinformasjon / Price Information


Kursene som skal avholdes registreres i FS med vanlig tidskode, og vil dukke opp i listen over tilgjengelige kurs dersom dagens dato er innenfor datointervallet i Periode publisering. Her presenteres også dato for når kurset skal avholdes, pris på kurset, og søknadsfrist. Dersom dagens dato er innenfor datointervallet i periode opptak og søknadsfristen ikke er utløpt vil det også dukke opp en lenke til Evu-web (Søk plass).


Evukurs3.jpg


Informasjonen i den grå boksen oppe til venstre henter informasjon fra emnet som PUBL-kurset er knyttet til (i underbildet Emne). Elementene i Ressursar (Timeplan, litteraturliste, og emnebeskrivelse) hentes for inneværende semester på emnet.OBS! Infotypene EVUBEVIS og EVUKURSBES vises ikke på eksternweb, men brukes i forbindelse med kursbevis og tekst på evuweb. Infotypen EVU_SPOENG brukes ikke lengre. Informasjon om studiepoeng hentes fra emnet.


Tips! Lenker i infotyper