Skilnad mellom versjonar av «Infotyper på emner»

Frå SAwiki
Line 1: Line 1:
Mal per desember 2016
+
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:192px;" width="192"><colgroup><col span="3" /></colgroup><tbody><tr height="20"><td height="20" style="height:20px;width:64px;">EB_POENG</td><td style="width:64px;">Studiepoeng, omfang</td><td style="width:64px;">ECTS Credits</td></tr><tr height="20"><td height="20" style="height:20px;">EB_NIVA</td><td>Studienivå (studiesyklus)</td><td>Level of Study</td></tr><tr height="20"><td height="20" style="height:20px;">EB_FULLDEL</td><td>Fulltid/deltid</td><td>Full-time/Part-time</td></tr><tr height="20"><td height="20" style="height:20px;">EB_SPRAK</td><td>Undervisningsspråk</td><td>Language of Instruction</td></tr><tr height="20"><td height="20" style="height:20px;">EB_UNDSEM</td><td>Undervisningssemester</td><td>Semester of Instruction</td></tr><tr height="20"><td height="20" style="height:20px;">EB_UNDSTED</td><td>Undervisningsstad</td><td>Place of Instruction</td></tr><tr height="20"><td height="20" style="height:20px;">EB_INNHOLD</td><td>Mål og innhald</td><td>Objectives and Content</td></tr><tr height="20"><td height="20" style="height:20px;">EB_UTBYTTE</td><td>Læringsutbyte</td><td>Learning Outcomes</td></tr><tr height="20"><td height="20" style="height:20px;">EB_KRAV</td><td>Krav til forkunnskapar</td><td>Required Previous Knowledge</td></tr><tr height="20"><td height="20" style="height:20px;">EB_ANBKRAV</td><td>Tilrådde forkunnskapar</td><td>Recommended Previous Knowledge</td></tr><tr height="20"><td height="20" style="height:20px;">EB_SPREDUK</td><td>Studiepoengsreduksjon</td><td>Credit Reduction due to Course Overlap</td></tr><tr height="20"><td height="20" style="height:20px;">EB_STUDRET</td><td>Krav til studierett</td><td>Access to the Course</td></tr><tr height="20"><td height="20" style="height:20px;">EB_ARBUND</td><td>Arbeids- og undervisningsformer</td><td>Teaching and learning methods</td></tr><tr height="20"><td height="20" style="height:20px;">EB_UNDMETO</td><td>Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning</td><td>Teaching Methods and Extent of Organized Teaching</td></tr><tr height="20"><td height="20" style="height:20px;">EB_OBLIGAT</td><td>Obligatorisk undervisningsaktivitet</td><td>Compulsory Assignments and Attendance</td></tr><tr height="20"><td height="20" style="height:20px;">EB_VURDERI</td><td>Vurderingsformer</td><td>Forms of Assessment</td></tr><tr height="20"><td height="20" style="height:20px;">EB_HJELPEM</td><td>Hjelpemiddel til eksamen</td><td>Examination Support Material</td></tr><tr height="20"><td height="20" style="height:20px;">EB_K-SKALA</td><td>Karakterskala</td><td>Grading Scale</td></tr><tr height="20"><td height="20" style="height:20px;">EB_FAGOVL</td><td>Fagleg overlapp</td><td>Subject Overlap</td></tr><tr height="20"><td height="20" style="height:20px;">EB_EKSSEM</td><td>Vurderingssemester</td><td>Assessment Semester</td></tr><tr height="20"><td height="20" style="height:20px;">EB_LEREM</td><td>Litteraturliste</td><td>Reading List</td></tr><tr height="20"><td height="20" style="height:20px;">EB_EVALUER</td><td>Emneevaluering</td><td>Course Evaluation</td></tr><tr height="20"><td height="20" style="height:20px;">EB_PROGANS</td><td>Programansvarleg</td><td>Programme Committee</td></tr><tr height="20"><td height="20" style="height:20px;">EB_EMNANSV</td><td>Emneansvarleg</td><td>Course Coordinator</td></tr><tr height="20"><td height="20" style="height:20px;">EB_ADMANSV</td><td>Administrativt ansvarleg</td><td>Course Administrator</td></tr><tr height="20"><td height="20" style="height:20px;">EB_KONTAKT</td><td>Kontaktinformasjon</td><td>Contact Information</td></tr><tr height="20"><td height="20" style="height:20px;">EB_INSTITU</td><td>Institutt</td><td>Department</td></tr></tbody></table>
EB_POENG Studiepoeng, omfang ECTS Credits
 
EB_NIVA Studienivå (studiesyklus) Level of Study
 
EB_FULLDEL Fulltid/deltid Full-time/Part-time
 
EB_SPRAK Undervisningsspråk Language of Instruction
 
EB_UNDSEM Undervisningssemester Semester of Instruction
 
EB_UNDSTED Undervisningsstad Place of Instruction
 
EB_INNHOLD Mål og innhald Objectives and Content
 
EB_UTBYTTE Læringsutbyte Learning Outcomes
 
EB_KRAV Krav til forkunnskapar Required Previous Knowledge
 
EB_ANBKRAV Tilrådde forkunnskapar Recommended Previous Knowledge
 
EB_SPREDUK Studiepoengsreduksjon Credit Reduction due to Course Overlap
 
EB_STUDRET Krav til studierett Access to the Course
 
EB_ARBUND Arbeids- og undervisningsformer Teaching and learning methods
 
EB_UNDMETO Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning Teaching Methods and Extent of Organized Teaching
 
EB_OBLIGAT Obligatorisk undervisningsaktivitet Compulsory Assignments and Attendance
 
EB_VURDERI Vurderingsformer Forms of Assessment
 
EB_HJELPEM Hjelpemiddel til eksamen Examination Support Material
 
EB_K-SKALA Karakterskala Grading Scale
 
EB_FAGOVL Fagleg overlapp Subject Overlap
 
EB_EKSSEM Vurderingssemester Assessment Semester
 
EB_LEREM Litteraturliste Reading List
 
EB_EVALUER Emneevaluering Course Evaluation
 
EB_PROGANS Programansvarleg Programme Committee
 
EB_EMNANSV Emneansvarleg Course Coordinator
 
EB_ADMANSV Administrativt ansvarleg Course Administrator
 
EB_KONTAKT Kontaktinformasjon Contact Information
 
EB_INSTITU Institutt Department
 

Versjonen frå 3. januar 2017 kl. 09:35

<colgroup><col span="3" /></colgroup><tbody></tbody>
EB_POENGStudiepoeng, omfangECTS Credits
EB_NIVAStudienivå (studiesyklus)Level of Study
EB_FULLDELFulltid/deltidFull-time/Part-time
EB_SPRAKUndervisningsspråkLanguage of Instruction
EB_UNDSEMUndervisningssemesterSemester of Instruction
EB_UNDSTEDUndervisningsstadPlace of Instruction
EB_INNHOLDMål og innhaldObjectives and Content
EB_UTBYTTELæringsutbyteLearning Outcomes
EB_KRAVKrav til forkunnskaparRequired Previous Knowledge
EB_ANBKRAVTilrådde forkunnskaparRecommended Previous Knowledge
EB_SPREDUKStudiepoengsreduksjonCredit Reduction due to Course Overlap
EB_STUDRETKrav til studierettAccess to the Course
EB_ARBUNDArbeids- og undervisningsformerTeaching and learning methods
EB_UNDMETOUndervisningsformer og omfang av organisert undervisningTeaching Methods and Extent of Organized Teaching
EB_OBLIGATObligatorisk undervisningsaktivitetCompulsory Assignments and Attendance
EB_VURDERIVurderingsformerForms of Assessment
EB_HJELPEMHjelpemiddel til eksamenExamination Support Material
EB_K-SKALAKarakterskalaGrading Scale
EB_FAGOVLFagleg overlappSubject Overlap
EB_EKSSEMVurderingssemesterAssessment Semester
EB_LEREMLitteraturlisteReading List
EB_EVALUEREmneevalueringCourse Evaluation
EB_PROGANSProgramansvarlegProgramme Committee
EB_EMNANSVEmneansvarlegCourse Coordinator
EB_ADMANSVAdministrativt ansvarlegCourse Administrator
EB_KONTAKTKontaktinformasjonContact Information
EB_INSTITUInstituttDepartment