Hovudside

Frå SAwiki

Dokumentasjon for systemene ved Utdanningsavdelingen

Sidene inneholder dokumentasjon, brukerveiledning, kursinformasjon og informasjon om brukerstøtte for de studieadministrative systemene som UA er systemeier for. Her vil du finne informasjon om Felles studentsystem (FS), Mi side, Timeplanlegging og rombestilling, Rapportering og analyse av studentdata, StudentWeb og Ephorus.

Rom og timeplan

  • Arbeidsstuer i timeplan er nå tilgjengelig via UiB sitt påmeldingssystem.

https://wikihost.uib.no/sawiki/index.php/Kursoversikt


  • Det er ikke tillatt å flytte/låne inventar fra undervisningsrommene, (selv ikke fra rom som ser ledige ut) da aktiviteter fortløpende tildeles rom etter utstyr og størrelse.

  • For adkomst til undervisningsbygg og -rom må man ha ansattkort nyere enn 2009. Det anbefales å kontakte Kortsenteret for å forsikre seg om at man har tilstrekkelig tilgang til bygg og rom for den aktuelle tiden man har bestilt.


<tagcloud> </tagcloud>