Generere undervisningsenheter

Frå SAwiki
Omdirigeringsside

Oppretting av undervisningsenheter skjer i løpet av

- juli for kommende vårsemester - januar for kommende høstsemester

Etter disse tidspunktene vil det ikke foregå redigering av betydning på timeplanene i FS.

Ved oppretting for kommende termin kjøres rutinen med

[] Et terminnr

x i Ta med undervisningsaktiviteter fra siste år

[] Opprett aktiviteter etc. kun for nye und.enheter

x i Ta med fagpersoner fra siste år

x i Ta med timeplaner fra siste år

x i Ta med timeplanrom fra siste år

[] Nullstill dag, tid og dato

x i sett J for publiser LMS på nye emner

[] Opprett enheter for emner med uregelmessig undervisning

Påmeldingsstart settes til studwebåpningsdato (mandag i uke 25/50) Frist settes til 01.02.xxxx eller 01.09.xxxx

Petter ønsker nok ikke å kopiere over timeplanene, så da blir heller ikke personroller på enheten kopiert over. Kan bruke følgende SQL for dette: P:\STUDIEKVAL\FS\sqlarkiv\SqlNye\Personroller\Kopiere personroller på undervisningsenhet fra termin til termin.sql