Skilnad mellom versjonar av «Generere undervisningsenheter»

Frå SAwiki
Line 19: Line 19:
  
 
x i Ta med timeplanrom fra siste år
 
x i Ta med timeplanrom fra siste år
 +
 +
[] Nullstill dag, tid og dato
  
 
x i sett J for publiser LMS på nye emner
 
x i sett J for publiser LMS på nye emner

Versjonen frå 1. september 2016 kl. 07:36

Oppretting av undervisningsenheter skjer i løpet av

- juli for kommende vårsemester - januar for kommende høstsemester

Etter disse tidspunktene vil det ikke foregå redigering av betydning på timeplanene i FS.

Ved oppretting for kommende termin kjøres rutinen med

[] Et terminnr

x i Ta med undervisningsaktiviteter fra siste år

[] Opprett aktiviteter etc. kun for nye und.enheter

x i Ta med fagpersoner fra siste år

x i Ta med timeplaner fra siste år

x i Ta med timeplanrom fra siste år

[] Nullstill dag, tid og dato

x i sett J for publiser LMS på nye emner

[] Opprett enheter for emner med uregelmessig undervisning

Påmeldingsstart settes til studwebåpningsdato (mandag i uke 25/50) Frist settes til 01.02.xxxx eller 01.09.xxxx