Frafall av ubetalt semesteravgift

Frå SAwiki
Omdirigeringsside

Fra og med høsten 2017: Ubetalte fakturaer frafalles:

  • Søk fram alle fakturaer som ikke er betalt (status SENDT) og sorter på betalingsfrist
  • De med betalingsfrist etter 1. febr/1. sept settes til PURRET (disse holdes da utenfor frafall-kjøringen)
  • deretter frafalles alle med SENDT
  • til slutt endres alle med PURRET tilbake til SENDT

Jobben bør gjøres samtidig som man inndrar studieretter for de som ikkje har betalt/semesterregistrert seg. Se egen jobb for dette.