Forberedelser til åpning av Studweb

Frå SAwiki
Versjonen frå 13. juni 2013 kl. 08:55 av Afaoo (diskusjon | bidrag)

Kontroller som utføres

Vi kjører en del kontroller og sender lister til fakultetene med saker og ting som må ryddes opp i. Dette gjelder:

 • Emner uten satt påmeldingstype (vil oppfattes som søknadsemner)
 • Lukkede undervisningsenheter på emner med DIREKTE hvor det ikke finnes et fornuftig antall plasser angitt på opptaksgruppe (fører til at ingen får meldt seg til undervisning)
 • Emner uten en aktiv vurderingsordning
 • Akive vurderingskombinasjoner på aktive emner uten vurderingstid
 • Merknadstekster
 • FS718.005 Oppdateringer for emne i utdanningsplan. Kjøres med begge avkrysset.

I eposten som sendes fakultetene minnes de også på

 • å kjøre "FS508.001 Oppretting av vurderingsenheter" etter rydding for å få opprettet vurderingsenheter
  • å kjøre denne for und.enhet for å fange opp undervisning som avsluttes i semesteret uten at det er opprettet vurderingsenheter
 • å kjøre "FS009.002 Webapplikasjon - Diagnose - bakgrunnsdata" og rydde opp i det som måtte framkomme som problemer der
 • å kjøre "FS718.005 Oppdateringer for emne i utdanningsplan" for eventuelt å rydde opp i det som ligger igjen.
 • P:\INFO&SYS\Systemer\FS\sqlarkiv\SEMESTERVISE JOBBER\SEMESTERREGISTRERING

Beregning av emnekombinasjon, emnekategori og bytting av ekvivalente emner i plan

Før dette gjøres bør arbeidet med rydding i utdanningsplaner være gjort.

Rutinen "FS718.005 Oppdateringer for emne i utdanningsplan" kan benyttes til å rydde i utdanningsplanene til studentene ved å

 1. forsøke å beregne og sette inn emnekombinasjon der dette mangler
 2. forsøke å beregne og sette inn emnekategori der dette mangler
 3. erstatte emne i plan med ekvivalent emne som studenten har bestått

Punkt 1 og 2 kan ikke kjøres uavhengig av hverandre.

Rutinen bør kjøres med kryss i "Oppdater emnekombinasjoner og emnekategori der dette mangler" i forkant av åpning av Studweb. Dette vil sørge for at flest mulig av emnene i studentenes utdanningsplaner har angitt en emnekombinasjon. Emner i plan uten angitt emnekombinasjon bidrar ikke til å oppfylle kravene til obligatoriske emnekrav eller Minst X krav.

Punkt 3 (erstatte emner i plan med beståtte ekvivalente emner) er ikke like relevant i forhold til åpningen av Studweb. Fakultetene kan også ha ulike behov i forhold til kjøring av denne. I noen studier kan man ønske at planen viser det emnet som studenten ihht. studieplan skal ha, mens i andre studier kan det være mer ryddig å vise det emnet som studenten faktisk har tatt. Hele denne rutinen bør tas opp i et superbrukermøte - for å diskutere bruk og muligheter.

Åpne studweb

Dette gjøres ved å legge inn en rad i bildet Semesterregistrering (modulen Semesterregistrering) for aktuelt semester. Ta utgangspunkt i et tidligere semester for å angi datoer. Beløp for semesteravgift er bare til informasjon - sett inn korrekt semesteravgiftsbeløp.

Eventuelt endre semesteravgiftsbeløpet

Informasjon om korrekt beløp mottas fra SiB (det er Seksjon for studieadministrasjon som normalt mottar dette).

Korrekt beløp angis på fakturadetaljtype SEMAVGH12 og SAIH (bildet Fakturadetaljtype i betalingsmodulen).

Sette betalingsfrist

Dette gjøres på egenskapen SABETFRIST under modulen FAKTURA.

Bestille endring av emne-url i Studentweb

Det går en nattjobb hos IT-avdelingen som setter inn en url i feltet fs.emne.url (Emne samlebilde). Denne urlen gjør at en kan klikke på emnene i Studweb. Når Studweb åpner for kommende semester må denne lenken peke til emnets side på www.uib.no for kommende semester (slik at studenten finner oppdatert informasjon og riktig timeplan). Da studweb alltid åpner noe tidligere enn semesterskiftet finner sted på www.uib.no må urlen inneholde et parameter som angir korrekt semester, f.eks. slik: https://www.uib.no/emne/INF100?semester=2010h

Det må derfor i forkant av åpningen av Studweb bestilles en endring i denne cronjobben hos IT-avdelingen. I den forbindelse kan en vise til følgende to issues:

https://bs.uib.no/?module=issues&action=view&tid=35220 og https://bs.uib.no/?module=issues&action=view&tid=151950


Åpne for generering av betaling

Dette må gjøres på morgenen samme dag som studweb åpner - gjøres det tidligere vil det sannsynligvis kunne genereres giro for forrige semester.

Når Studweb åpner aktiveres modulvalgene:

BETALING

FAKTURA

BETALING sørger for at menyvalget betaling er tilgjengelig og modulvalget FAKTURA sørger for endermenyvalget Giro.

Modulvalgene slås av igjen 2. februar og 2. september (en dag etter fristen for å få med alle tidssoner).

Etter avtale med Studieadministrativ avdeling har nå (fra og med høsten 2011) Seksjon for studentinformasjon og systemforvaltning ansvar for å gjøre dette.

Endre tekst på startsiden på studweb

I studwebtekstkoden SI_FORKLARING (kun bokmål og nynorsk) er det et avsnitt som kun skal være med når studweb åpner for høstsemestre. Dette gjelder informasjom at studenter som har fått opptak må vente til etter en gitt dato før de kan registrere seg. Dette avsnittet tas ut for vårsemestere og inn for høstsemestre:

Bokmål

<b>Nye studenter som har fått studieplass gjennom Samordna opptak må vente 
til semesterstartsuken før de kan semesterregistrere seg.</b>

Nynorsk

<b>Nye studentar som har fått studieplass gjennom Samordna opptak må vente 
til semesterstartveka før dei kan semesterregistrere seg.</b>

Spørreundersøkelse for mofa angående samtykke

Denne skal gå hvert høstsemester og det må da settes opp ny undersøkelse som knyttes til det nye høst-kullet.

Setting av påmeldingsstart for undervisningsenheter og vurderingsenheter

Denne jobben setter påmeldingsstart til å være lik semesterregistreringsstart for semestre fram i tid. Grunnen til at dette gjøres er å unngå at studenter blir oppmeldt til emner fram i tid.

Sql finnes på P:\INFO&SYS\Systemer\FS\sqlarkiv\SEMESTERVISE JOBBER\SEMESTERREGISTRERING\setting av påmeldingsstart for und og vurd i forkant av studwebåpning.sql

Sette utgåtte studierettert til UTGÅTT

Studentweb ser kun på studentstatuskoden og hvis denne er AKTIV så bryr den seg altså ikke om at studierett-slutt-dato er passert ... Kjør FS250.004 ...