Skilnad mellom versjonar av «Forberedelser til åpning av Studweb»

Frå SAwiki
Line 122: Line 122:
 
BETALING sørger for at menyvalget betaling er tilgjengelig og modulvalget FAKTURA sørger for endermenyvalget Giro.
 
BETALING sørger for at menyvalget betaling er tilgjengelig og modulvalget FAKTURA sørger for endermenyvalget Giro.
  
Modulvalgene slås av igjen 2. februar og 2. september (en dag etter fristen for å få med alle tidssoner).
+
Modulvalgene slås av igjen 2. februar og 2. september (en dag etter fristen for å få med alle tidssoner).  
  
I utgangspunktet gjøres dette av Seksjon for studieadministrasjon (Vivien).
+
Etter avtale med Studieadministrativ avdeling har nå (fra og med høsten 2011) Seksjon for studentinformasjon og systemforvaltning ansvar for å gjøre dette.
  
 
==Endre tekst på startsiden på studweb==
 
==Endre tekst på startsiden på studweb==

Versjonen frå 7. mars 2011 kl. 14:57

Kontroller som utføres

Vi kjører en del kontroller og sender lister til fakultetene med saker og ting som må ryddes opp i. Dette gjelder:

 • Emner uten satt påmeldingstype (vil oppfattes som søknadsemner)
 • Lukkede undervisningsenheter på emner med DIREKTE hvor det ikke finnes et fornuftig antall plasser angitt på opptaksgruppe (fører til at ingen får meldt seg til undervisning)
 • Emner uten en aktiv vurderingsordning
 • Akive vurderingskombinasjoner på aktive emner uten vurderingstid
 • FS718.005 Oppdateringer for emne i utdanningsplan. Kjøres med begge avkrysset.
 • Emner hvor det er opprette undervisningsenhet for neste semester uten at det er opprettet vurderingsenhet. Denne kontrollen kan ikke gjøres uten at fakultetene har opprettet vurderingsenheter. Legg et innslag i kalenderen om at denne gjøres når det nærmer seg åpning av studweb.

I eposten som sendes fakultetene minnes de også på

 • å kjøre "FS508.001 Oppretting av vurderingsenheter" etter rydding for å få opprettet vurderingsenheter
 • å kjøre "FS009.002 Webapplikasjon - Diagnose - bakgrunnsdata" og rydde opp i det som måtte framkomme som problemer der
 • å kjøre "FS718.005 Oppdateringer for emne i utdanningsplan" for eventuelt å rydde opp i det som ligger igjen.
 • P:\INFO&SYS\Systemer\FS\sqlarkiv\SEMESTERVISE JOBBER\SEMESTERREGISTRERING

Epost som ble sendt til fakultetene før åpning av Studweb for våren 2010

hei!

Studweb åpner 7. desember (beklager at vi er veldig sent ute) og vi har igjen gjort noen kontroller.

1) Emner uten påmeldingstype:

FAKNR_KONTROLL EMNEKODE VERSJONSKODE 11 NORSKU-03 0 11 NORSKU-04 0 11 ZNORD04 0 13 SAMED101 0 17 PSYK382D 0

Disse emnene vil "oppføre" seg som om det er satt SØKNAD i feltet Påmelding i Emne samlebilde (og da vil studentene måtte få innvilget plass på undervisning i en opptaksprosess før de kan melde seg til eksamen).

Dersom dere setter emnene til DIREKTE må dere også kontrollere undervisningsenhet for våren 2010 (i de tilfeller det går undervisning til våren). Dersom feltet Lukket er satt til 'J', så må det i underbildet Opptaksgruppe finnes en rad med det antall tilbud som skal gis (feltet Tilbud skal gis) - som beskrevet i "Oppsett 1" på https://wikihost.uib.no/uawiki/index.php/Undervisning-_og_eksamensmelding_i_FS/Studentweb.

2) Emnene i filen "direkte - lukket - 0 tilbud.xls" er emner som allerede har påmeldingstype DIREKTE, men hvor undervisningsenheten for våren 2010 har 'J' i feltet Lukket uten at det er angitt en opptaksgruppe med et fornuftig antall i feltet "Tilbud skal gis".

For disse emnene må dere gjøre tilsvarende vurdering som ovenfor: Skal emnet være lukket, må det angis et fornuftig tall i opptaksgruppen. Hvis ikke må de endres til 'N' i feltet Lukket.

Slik disse emnene ligger nå, får ingen meldt seg til undervisning i dem (og da får de heller ikke meldt seg til vurdering dersom det er obligatorisk aktivitet).

3) Emner i filen "Emner uten vurdtid.xls" inneholder en liste med emner som ihht. periode vurdering i Emne samlebilde er aktive, uten at det er angitt vurderingstid i underbildet vurdtid. Da har det heller ikke blitt opprettet vurderingsenheter og studentene vil ikke få meldt seg.

Når listen gjennomgås bør dere:

- Legge inn vurderingstid der det går eksamen fast vår og eller høst - Legge inn vurderingstid med kryss i uregelmessig der det avholdes eksamen uregelmessig - Avslutte emnet (Periode vurdering) dersom det ikke lenger skal avholdes eksamen i emnet

På denne måten vil kontrollisten bli mindre og mer reell ved neste kontroll.

Gjør samtidig oppmerksom på at det nå er mulig å angi at det skal være eksamen annenhvert år ved å sette verdien "N" i enten "Like år" eller i "Odde år".

4) Emner i filen "emner med und men uten vurd.xls": Her er det opprettet undervisningsenhet hvor siste termin tilsvarer at det skal være vurdering til våren. Det betyr at det enten er opprettet undervisningsenhet uten at det er undervisning til våren eller at det burde vært opprettet vurderingsenhet.

Hvis det mangler vurderingsenhet, så kan det skyldes manglende vurdtid som beskrevet i punkt 3).

5) Kjøring av "FS508.001 Oppretting av vurderingsenheter": Denne bør dere kjøre på nytt for å få med nye vurderingsenheter for våren 2010. Den bør også kjøres for å se på emner med merknaden "Avholdes uregelmessig. Ikke generert". For disse emnene må det opprettes vurderingsenhet(er) manuelt dersom det skal være vurdering til våren.

6) Som vanlig bør dere også kjøre rapporten "FS009.002 Webapplikasjon - Diagnose - bakgrunnsdata". Denne lister ut feil og mangler knyttet til data som angår studweb (emner, undervisningsenheter, vurderingsenheter, emnekombinasjoner, utdanningsplaner og lignende). Her vil en finne mye feil i data som vil føre til at studentene får problemer på studweb og i neste omgang står i en eller annen skranke og trenger hjelp! Ta kontakt dersom noen av feilene/varslene er uklare!

Lykke til!

Øystein / Kurt

Sette påmeldingsstart på senere semestre

Før hver åpning av Studweb kjører i en oppdatering som sører for at dette settes påmeldingsstart på alle vurderingsenheter fram i tid, slik at ikke studentene kan melde seg lengre enn for kommende semester.

 • Usikkert om vi har lagret skript for dette

Beregning av emnekombinasjon, emnekategori og bytting av ekvivalente emner i plan

Rutinen "FS718.005 Oppdateringer for emne i utdanningsplan" kan benyttes til å rydde i utdanningsplanene til studentene ved å

 1. forsøke å beregne og sette inn emnekombinasjon der dette mangler
 2. forsøke å beregne og sette inn emnekategori der dette mangler
 3. erstatte emne i plan med ekvivalent emne som studenten har bestått

Punkt 1 og 2 kan ikke kjøres uavhengig av hverandre.

Rutinen bør kjøres med kryss i "Oppdater emnekombinasjoner og emnekategori der dette mangler" i forkant av åpning av Studweb. Dette vil sørge for at flest mulig av emnene i studentenes utdanningsplaner har angitt en emnekombinasjon. Emner i plan uten angitt emnekombinasjon bidrar ikke til å oppfylle kravene til obligatoriske emnekrav eller Minst X krav.

Punkt 3 (erstatte emner i plan med beståtte ekvivalente emner) er ikke like relevant i forhold til åpningen av Studweb. Fakultetene kan også ha ulike behov i forhold til kjøring av denne. I noen studier kan man ønske at planen viser det emnet som studenten ihht. studieplan skal ha, mens i andre studier kan det være mer ryddig å vise det emnet som studenten faktisk har tatt. Hele denne rutinen bør tas opp i et superbrukermøte - for å diskutere bruk og muligheter.

Åpne studweb

Dette gjøres ved å legge inn en rad i bildet Semesterregistrering (modulen Semesterregistrering) for aktuelt semester. Ta utgangspunkt i et tidligere semester for å angi datoer. Beløp for semesteravgift er bare til informasjon - sett inn korrekt semesteravgiftsbeløp.

Eventuelt endre semesteravgiftsbeløpet

Informasjon om korrekt beløp mottas fra SiB (det er Seksjon for studieadministrasjon som normalt mottar dette).

Korrekt beløp angis på fakturadetaljtype SEMAVG (bildet Fakturadetaljtype i betalingsmodulen).

Sette betalingsfrist

Dette gjøres på egenskapen SABETFRIST under modulen FAKTURA.

Bestille endring av emne-url i Studentweb

Det går en nattjobb hos IT-avdelingen som setter inn en url i feltet fs.emne.url (Emne samlebilde). Denne urlen gjør at en kan klikke på emnene i Studweb. Når Studweb åpner for kommende semester må denne lenken peke til emnets side på www.uib.no for kommende semester (slik at studenten finner oppdatert informasjon og riktig timeplan). Da studweb alltid åpner noe tidligere enn semesterskiftet finner sted på www.uib.no må urlen inneholde et parameter som angir korrekt semester, f.eks. slik: https://www.uib.no/emne/INF100?semester=2010h

Det må derfor i forkant av åpningen av Studweb bestilles en endring i denne cronjobben hos IT-avdelingen. I den forbindelse kan en vise til følgende to issues:

https://bs.uib.no/?module=issues&action=view&tid=35220 og https://bs.uib.no/?module=issues&action=view&tid=151950


Åpne for generering av betaling

Dette må gjøres på morgenen samme dag som studweb åpner - gjøres det tidligere vil det sannsynligvis kunne genereres giro for forrige semester.

Når Studweb åpner aktiveres modulvalgene:

BETALING

FAKTURA

BETALING sørger for at menyvalget betaling er tilgjengelig og modulvalget FAKTURA sørger for endermenyvalget Giro.

Modulvalgene slås av igjen 2. februar og 2. september (en dag etter fristen for å få med alle tidssoner).

Etter avtale med Studieadministrativ avdeling har nå (fra og med høsten 2011) Seksjon for studentinformasjon og systemforvaltning ansvar for å gjøre dette.

Endre tekst på startsiden på studweb

I studwebtekstkoden SI_FORKLARING (kun bokmål og nynorsk) er det et avsnitt som kun skal være med når studweb åpner for høstsemestre. Dette gjelder informasjom at studenter som har fått opptak må vente til etter en gitt dato før de kan registrere seg. Dette avsnittet kommenteres ut for vårsemestere og inn for høstsemestre.

Spørreundersøkelse for mofa angående samtykke

Denne skal gå hvert høstsemester og det må da settes opp ny undersøkelse som knyttes til det nye høst-kullet.