Skilnad mellom versjonar av «Forberedelser til åpning av Studweb»

Frå SAwiki
Line 79: Line 79:
  
 
==Eventuelt endre semesteravgiftsbeløpet==
 
==Eventuelt endre semesteravgiftsbeløpet==
Gjenstår: At dette gjøres i fakturadetalj SEMAVG
+
Informasjon om korrekt beløp mottas fra SiB (det er Seksjon for studieadministrasjon som normalt mottar dette).
 +
 
 +
Korrekt beløp angis på fakturadetaljtype SEMAVG (bildet Fakturadetaljtype i betalingsmodulen).
  
 
==Sette betalingsfrist==
 
==Sette betalingsfrist==

Versjonen frå 22. januar 2010 kl. 09:04

Kontroller som utføres

Vi kjører en del kontroller og sender lister til fakultetene med saker og ting som må ryddes opp i. Dette gjelder:

  • Emner uten satt påmeldingstype (vil oppfattes som søknadsemner)
  • Lukkede undervisningsenheter på emner med DIREKTE hvor det ikke finnes et fornuftig antall plasser angitt på opptaksgruppe (fører til at ingen får meldt seg til undervisning)
  • Emner uten vurderingstid (Når et emne ikke har angitt vurderingstid vil det sannsynligvis ikke ha blitt opprettet vurderingsenheter heller

I eposten som sendes fakultetene minnes de også på

  • å kjøre "FS508.001 Oppretting av vurderingsenheter" etter rydding for å få opprettet vurderingsenheter
  • å kjøre "FS009.002 Webapplikasjon - Diagnose - bakgrunnsdata" og rydde opp i det som måtte framkomme som problemer der
  • P:\INFO&SYS\Systemer\FS\sqlarkiv\SEMESTERVISE JOBBER\SEMESTERREGISTRERING

Epost som ble sendt til fakultetene før åpning av Studweb for våren 2010

hei!

Studweb åpner 7. desember (beklager at vi er veldig sent ute) og vi har igjen gjort noen kontroller.

1) Emner uten påmeldingstype:

FAKNR_KONTROLL EMNEKODE VERSJONSKODE 11 NORSKU-03 0 11 NORSKU-04 0 11 ZNORD04 0 13 SAMED101 0 17 PSYK382D 0

Disse emnene vil "oppføre" seg som om det er satt SØKNAD i feltet Påmelding i Emne samlebilde (og da vil studentene måtte få innvilget plass på undervisning i en opptaksprosess før de kan melde seg til eksamen).

Dersom dere setter emnene til DIREKTE må dere også kontrollere undervisningsenhet for våren 2010 (i de tilfeller det går undervisning til våren). Dersom feltet Lukket er satt til 'J', så må det i underbildet Opptaksgruppe finnes en rad med det antall tilbud som skal gis (feltet Tilbud skal gis) - som beskrevet i "Oppsett 1" på https://wikihost.uib.no/uawiki/index.php/Undervisning-_og_eksamensmelding_i_FS/Studentweb.

2) Emnene i filen "direkte - lukket - 0 tilbud.xls" er emner som allerede har påmeldingstype DIREKTE, men hvor undervisningsenheten for våren 2010 har 'J' i feltet Lukket uten at det er angitt en opptaksgruppe med et fornuftig antall i feltet "Tilbud skal gis".

For disse emnene må dere gjøre tilsvarende vurdering som ovenfor: Skal emnet være lukket, må det angis et fornuftig tall i opptaksgruppen. Hvis ikke må de endres til 'N' i feltet Lukket.

Slik disse emnene ligger nå, får ingen meldt seg til undervisning i dem (og da får de heller ikke meldt seg til vurdering dersom det er obligatorisk aktivitet).

3) Emner i filen "Emner uten vurdtid.xls" inneholder en liste med emner som ihht. periode vurdering i Emne samlebilde er aktive, uten at det er angitt vurderingstid i underbildet vurdtid. Da har det heller ikke blitt opprettet vurderingsenheter og studentene vil ikke få meldt seg.

Når listen gjennomgås bør dere:

- Legge inn vurderingstid der det går eksamen fast vår og eller høst - Legge inn vurderingstid med kryss i uregelmessig der det avholdes eksamen uregelmessig - Avslutte emnet (Periode vurdering) dersom det ikke lenger skal avholdes eksamen i emnet

På denne måten vil kontrollisten bli mindre og mer reell ved neste kontroll.

Gjør samtidig oppmerksom på at det nå er mulig å angi at det skal være eksamen annenhvert år ved å sette verdien "N" i enten "Like år" eller i "Odde år".

4) Emner i filen "emner med und men uten vurd.xls": Her er det opprettet undervisningsenhet hvor siste termin tilsvarer at det skal være vurdering til våren. Det betyr at det enten er opprettet undervisningsenhet uten at det er undervisning til våren eller at det burde vært opprettet vurderingsenhet.

Hvis det mangler vurderingsenhet, så kan det skyldes manglende vurdtid som beskrevet i punkt 3).

5) Kjøring av "FS508.001 Oppretting av vurderingsenheter": Denne bør dere kjøre på nytt for å få med nye vurderingsenheter for våren 2010. Den bør også kjøres for å se på emner med merknaden "Avholdes uregelmessig. Ikke generert". For disse emnene må det opprettes vurderingsenhet(er) manuelt dersom det skal være vurdering til våren.

6) Som vanlig bør dere også kjøre rapporten "FS009.002 Webapplikasjon - Diagnose - bakgrunnsdata". Denne lister ut feil og mangler knyttet til data som angår studweb (emner, undervisningsenheter, vurderingsenheter, emnekombinasjoner, utdanningsplaner og lignende). Her vil en finne mye feil i data som vil føre til at studentene får problemer på studweb og i neste omgang står i en eller annen skranke og trenger hjelp! Ta kontakt dersom noen av feilene/varslene er uklare!

Lykke til!

Øystein / Kurt

Sette påmeldingsstart på senere semestre

Før hver åpning av Studweb kjører i en oppdatering som sører for at dette settes påmeldingsstart på alle vurderingsenheter fram i tid, slik at ikke studentene kan melde seg lengre enn for kommende semester.

  • Usikkert om vi har lagret skript for dette

Beregning av emnekombinasjon, emnekategori og bytting av ekvivalente emner i plan

Gjenstår: Beskrive rutinen og hvorfor vi kjører den

Åpne studweb

Gjenstår: Beskrive hvor semesteret settes inn. At beløpet der er bare til info. at en for datoer tar utgangspunkt i forrige semester.

Eventuelt endre semesteravgiftsbeløpet

Informasjon om korrekt beløp mottas fra SiB (det er Seksjon for studieadministrasjon som normalt mottar dette).

Korrekt beløp angis på fakturadetaljtype SEMAVG (bildet Fakturadetaljtype i betalingsmodulen).

Sette betalingsfrist

Dette gjøres på egenskapen SABETFRIST under modulen FAKTURA.

Åpne for generering av betaling

Når Studweb åpner (samme dag) aktiveres modulvalget BETALING. Modulvalget slås av igjen 2. februar og 2. september (en dag etter fristen for å få med alle tidssoner).

I utgangspunktet gjøres dette av Seksjon for studieadministrasjon (Vivien).