Skilnad mellom versjonar av «Forberedelser til åpning av Studweb»

Frå SAwiki
 
(15 mellomliggjande versjonar av éin annan brukar er ikkje viste)
Line 1: Line 1:
 +
#REDIRECT [[FS-brukerdokumentasjon er flyttet til MittUiB]]
 
==Kontroller som utføres==
 
==Kontroller som utføres==
  
Line 8: Line 9:
 
* Akive vurderingskombinasjoner på aktive emner uten vurderingstid
 
* Akive vurderingskombinasjoner på aktive emner uten vurderingstid
 
* Merknadstekster
 
* Merknadstekster
 +
* Feil bruk av kandidatnummereringstype
 
* FS718.005 Oppdateringer for emne i utdanningsplan. Kjøres med begge avkrysset.
 
* FS718.005 Oppdateringer for emne i utdanningsplan. Kjøres med begge avkrysset.
* Emner hvor det er opprette undervisningsenhet for neste semester uten at det er opprettet vurderingsenhet. Denne kontrollen kan ikke gjøres uten at fakultetene har opprettet vurderingsenheter. Legg et innslag i kalenderen om at denne gjøres når det nærmer seg åpning av studweb.
 
  
 
I eposten som sendes fakultetene minnes de også på
 
I eposten som sendes fakultetene minnes de også på
  
 
* å kjøre "FS508.001 Oppretting av vurderingsenheter" etter rydding for å få opprettet vurderingsenheter
 
* å kjøre "FS508.001 Oppretting av vurderingsenheter" etter rydding for å få opprettet vurderingsenheter
 +
** å kjøre denne for und.enhet for å fange opp undervisning som avsluttes i semesteret uten at det er opprettet vurderingsenheter
 
* å kjøre "FS009.002 Webapplikasjon - Diagnose - bakgrunnsdata" og rydde opp i det som måtte framkomme som problemer der
 
* å kjøre "FS009.002 Webapplikasjon - Diagnose - bakgrunnsdata" og rydde opp i det som måtte framkomme som problemer der
 
* å kjøre "FS718.005 Oppdateringer for emne i utdanningsplan" for eventuelt å rydde opp i det som ligger igjen.
 
* å kjøre "FS718.005 Oppdateringer for emne i utdanningsplan" for eventuelt å rydde opp i det som ligger igjen.
Line 41: Line 43:
 
Informasjon om korrekt beløp mottas fra SiB (det er Seksjon for studieadministrasjon som normalt mottar dette).
 
Informasjon om korrekt beløp mottas fra SiB (det er Seksjon for studieadministrasjon som normalt mottar dette).
  
Korrekt beløp angis på fakturadetaljtype SEMAVG (bildet Fakturadetaljtype i betalingsmodulen).
+
Korrekt beløp angis på fakturadetaljtype SEMAVGH12 og SAIH (bildet Fakturadetaljtype i betalingsmodulen).
  
 
==Sette betalingsfrist==
 
==Sette betalingsfrist==
Dette gjøres på egenskapen SABETFRIST under modulen FAKTURA.
+
Dette gjøres på egenskapen SABETFRIST og FAKFRIST under modulen FAKTURA.
 +
 
  
 
==Bestille endring av emne-url i Studentweb==
 
==Bestille endring av emne-url i Studentweb==
Line 55: Line 58:
  
  
==Åpne for generering av betaling==
+
==Betaling==
 
 
Dette må gjøres på morgenen samme dag som studweb åpner - gjøres det tidligere vil det sannsynligvis kunne genereres giro for forrige semester.
 
 
 
Når Studweb åpner aktiveres modulvalgene:
 
 
 
BETALING
 
  
FAKTURA
+
Frist for generering av semesteravgiftfaktura settes på FAKFRIST, mens selve betalingsfristen settes på SABETFRIST (begge i modulen FAKTURA for applikasjonen STUDWEB3).
  
BETALING sørger for at menyvalget betaling er tilgjengelig og modulvalget FAKTURA sørger for endermenyvalget Giro.
+
Dersom dette gjøres før åpning av Studentweb må selve egenskapen SABETFRIST settes til N. Ellers vil studentene få generert faktura for inneværende semester. Settes til J igjen den dagen Studentweb har åpnet og slik kan den ligge fram til neste gang fristene utvides.
  
Modulvalgene slås av igjen 2. februar og 2. september (en dag etter fristen for å få med alle tidssoner).  
+
Sørg for å oppheve eventuell oppdateringssperre for reskontro (i bildet som heter Oppdateringssperre) for kommende semester. Legge inn sperre for forrige semester.
  
Etter avtale med Studieadministrativ avdeling har nå (fra og med høsten 2011) Seksjon for studentinformasjon og systemforvaltning ansvar for å gjøre dette.
+
===Nytt frå og med høsten 2017===
 +
Informasjon om faktura vil i utgangspunktet være tilgjengelig hele året. Det vil imidlertid bare være mulig å generere faktura fram til fristen.
  
 
==Endre tekst på startsiden på studweb==
 
==Endre tekst på startsiden på studweb==
I studwebtekstkoden SI_FORKLARING (kun bokmål og nynorsk) er det et avsnitt som kun skal være med når studweb åpner for høstsemestre. Dette gjelder informasjom at studenter som har fått opptak må vente til etter en gitt dato før de kan registrere seg. Dette avsnittet tas ut for vårsemestere og inn for høstsemestre:
+
I studwebtekstkoden SI_INFO 1/2 (avhengig av kva annen info vi har ute) (kun bokmål og nynorsk) er det et avsnitt som kun skal være med når studweb åpner for høstsemestre. Dette gjelder informasjom at studenter som har fått opptak må vente til etter en gitt dato før de kan registrere seg. Dette avsnittet tas ut for vårsemestere og inn for høstsemestre:
  
 
Bokmål
 
Bokmål
  
<pre><b>Nye studenter som har fått studieplass gjennom Samordna opptak må vente  
+
<pre><b>Opptak gjennom Samordna opptak</b> <br><br>
til semesterstartsuken før de kan semesterregistrere seg.</b></pre>
+
Nye studenter som har fått studieplass gjennom Samordna opptak må vente til semesterstartsuken før de kan semesterregistrere seg.</pre>
  
 
Nynorsk
 
Nynorsk
  
<pre><b>Nye studentar som har fått studieplass gjennom Samordna opptak må vente  
+
<pre><b>Opptak gjennom Samordna opptak</b> <br><br>
til semesterstartveka før dei kan semesterregistrere seg.</b></pre>
+
Nye studentar som har fått studieplass gjennom Samordna opptak må vente til semesterstartveka før dei kan semesterregistrere seg.</pre>
  
 
==Spørreundersøkelse for mofa angående samtykke==
 
==Spørreundersøkelse for mofa angående samtykke==
Line 91: Line 89:
 
Denne jobben setter påmeldingsstart til å være lik semesterregistreringsstart for semestre fram i tid. Grunnen til at dette gjøres er å unngå at studenter blir oppmeldt til emner fram i tid.
 
Denne jobben setter påmeldingsstart til å være lik semesterregistreringsstart for semestre fram i tid. Grunnen til at dette gjøres er å unngå at studenter blir oppmeldt til emner fram i tid.
  
Sql finnes på P:\INFO&SYS\Systemer\FS\sqlarkiv\SEMESTERVISE JOBBER\SEMESTERREGISTRERING\setting av påmeldingsstart for und og vurd i forkant av studwebåpning.sql
+
Sql finnes på P:\STUDIEKVAL\FS\sqlarkiv\SEMESTERVISE JOBBER\SEMESTERREGISTRERING\setting av påmeldingsstart for und og vurd i forkant av studwebåpning.sql

Siste versjonen frå 15. juni 2017 kl. 10:59

Kontroller som utføres

Vi kjører en del kontroller og sender lister til fakultetene med saker og ting som må ryddes opp i. Dette gjelder:

 • Emner uten satt påmeldingstype (vil oppfattes som søknadsemner)
 • Lukkede undervisningsenheter på emner med DIREKTE hvor det ikke finnes et fornuftig antall plasser angitt på opptaksgruppe (fører til at ingen får meldt seg til undervisning)
 • Emner uten en aktiv vurderingsordning
 • Akive vurderingskombinasjoner på aktive emner uten vurderingstid
 • Merknadstekster
 • Feil bruk av kandidatnummereringstype
 • FS718.005 Oppdateringer for emne i utdanningsplan. Kjøres med begge avkrysset.

I eposten som sendes fakultetene minnes de også på

 • å kjøre "FS508.001 Oppretting av vurderingsenheter" etter rydding for å få opprettet vurderingsenheter
  • å kjøre denne for und.enhet for å fange opp undervisning som avsluttes i semesteret uten at det er opprettet vurderingsenheter
 • å kjøre "FS009.002 Webapplikasjon - Diagnose - bakgrunnsdata" og rydde opp i det som måtte framkomme som problemer der
 • å kjøre "FS718.005 Oppdateringer for emne i utdanningsplan" for eventuelt å rydde opp i det som ligger igjen.
 • P:\INFO&SYS\Systemer\FS\sqlarkiv\SEMESTERVISE JOBBER\SEMESTERREGISTRERING

Beregning av emnekombinasjon, emnekategori og bytting av ekvivalente emner i plan

Før dette gjøres bør arbeidet med rydding i utdanningsplaner være gjort.

Rutinen "FS718.005 Oppdateringer for emne i utdanningsplan" kan benyttes til å rydde i utdanningsplanene til studentene ved å

 1. forsøke å beregne og sette inn emnekombinasjon der dette mangler
 2. forsøke å beregne og sette inn emnekategori der dette mangler
 3. erstatte emne i plan med ekvivalent emne som studenten har bestått

Punkt 1 og 2 kan ikke kjøres uavhengig av hverandre.

Rutinen bør kjøres med kryss i "Oppdater emnekombinasjoner og emnekategori der dette mangler" i forkant av åpning av Studweb. Dette vil sørge for at flest mulig av emnene i studentenes utdanningsplaner har angitt en emnekombinasjon. Emner i plan uten angitt emnekombinasjon bidrar ikke til å oppfylle kravene til obligatoriske emnekrav eller Minst X krav.

Punkt 3 (erstatte emner i plan med beståtte ekvivalente emner) er ikke like relevant i forhold til åpningen av Studweb. Fakultetene kan også ha ulike behov i forhold til kjøring av denne. I noen studier kan man ønske at planen viser det emnet som studenten ihht. studieplan skal ha, mens i andre studier kan det være mer ryddig å vise det emnet som studenten faktisk har tatt. Hele denne rutinen bør tas opp i et superbrukermøte - for å diskutere bruk og muligheter.

Åpne studweb

Dette gjøres ved å legge inn en rad i bildet Semesterregistrering (modulen Semesterregistrering) for aktuelt semester. Ta utgangspunkt i et tidligere semester for å angi datoer. Beløp for semesteravgift er bare til informasjon - sett inn korrekt semesteravgiftsbeløp.

Eventuelt endre semesteravgiftsbeløpet

Informasjon om korrekt beløp mottas fra SiB (det er Seksjon for studieadministrasjon som normalt mottar dette).

Korrekt beløp angis på fakturadetaljtype SEMAVGH12 og SAIH (bildet Fakturadetaljtype i betalingsmodulen).

Sette betalingsfrist

Dette gjøres på egenskapen SABETFRIST og FAKFRIST under modulen FAKTURA.


Bestille endring av emne-url i Studentweb

Det går en nattjobb hos IT-avdelingen som setter inn en url i feltet fs.emne.url (Emne samlebilde). Denne urlen gjør at en kan klikke på emnene i Studweb. Når Studweb åpner for kommende semester må denne lenken peke til emnets side på www.uib.no for kommende semester (slik at studenten finner oppdatert informasjon og riktig timeplan). Da studweb alltid åpner noe tidligere enn semesterskiftet finner sted på www.uib.no må urlen inneholde et parameter som angir korrekt semester, f.eks. slik: https://www.uib.no/emne/INF100?semester=2010h

Det må derfor i forkant av åpningen av Studweb bestilles en endring i denne cronjobben hos IT-avdelingen. I den forbindelse kan en vise til følgende to issues:

https://bs.uib.no/?module=issues&action=view&tid=35220 og https://bs.uib.no/?module=issues&action=view&tid=151950


Betaling

Frist for generering av semesteravgiftfaktura settes på FAKFRIST, mens selve betalingsfristen settes på SABETFRIST (begge i modulen FAKTURA for applikasjonen STUDWEB3).

Dersom dette gjøres før åpning av Studentweb må selve egenskapen SABETFRIST settes til N. Ellers vil studentene få generert faktura for inneværende semester. Settes til J igjen den dagen Studentweb har åpnet og slik kan den ligge fram til neste gang fristene utvides.

Sørg for å oppheve eventuell oppdateringssperre for reskontro (i bildet som heter Oppdateringssperre) for kommende semester. Legge inn sperre for forrige semester.

Nytt frå og med høsten 2017

Informasjon om faktura vil i utgangspunktet være tilgjengelig hele året. Det vil imidlertid bare være mulig å generere faktura fram til fristen.

Endre tekst på startsiden på studweb

I studwebtekstkoden SI_INFO 1/2 (avhengig av kva annen info vi har ute) (kun bokmål og nynorsk) er det et avsnitt som kun skal være med når studweb åpner for høstsemestre. Dette gjelder informasjom at studenter som har fått opptak må vente til etter en gitt dato før de kan registrere seg. Dette avsnittet tas ut for vårsemestere og inn for høstsemestre:

Bokmål

<b>Opptak gjennom Samordna opptak</b> <br><br>
Nye studenter som har fått studieplass gjennom Samordna opptak må vente til semesterstartsuken før de kan semesterregistrere seg.

Nynorsk

<b>Opptak gjennom Samordna opptak</b> <br><br>
Nye studentar som har fått studieplass gjennom Samordna opptak må vente til semesterstartveka før dei kan semesterregistrere seg.

Spørreundersøkelse for mofa angående samtykke

Denne skal gå hvert høstsemester og det må da settes opp ny undersøkelse som knyttes til det nye høst-kullet.

Setting av påmeldingsstart for undervisningsenheter og vurderingsenheter

Denne jobben setter påmeldingsstart til å være lik semesterregistreringsstart for semestre fram i tid. Grunnen til at dette gjøres er å unngå at studenter blir oppmeldt til emner fram i tid.

Sql finnes på P:\STUDIEKVAL\FS\sqlarkiv\SEMESTERVISE JOBBER\SEMESTERREGISTRERING\setting av påmeldingsstart for und og vurd i forkant av studwebåpning.sql