Felles studentsystem (FS)

Frå SAwiki
Omdirigeringsside
Geographylogo.png Languages: 

Norwegian - English

Hva er Felles Studentsystem?

Felles studentsystem (FS) er Universitetet i Bergens studieadministrative system.

Systemet er utviklet ved CERES, Universitetet i Oslo og benyttes av alle universitetene og de fleste høyskoler i Norge.

I menyen finner du informasjon om organiseringen av arbeidet med FS ved UiB, hvordan du går frem for å bli bruker av FS, hvordan du får brukerstøtte og hvilke kurs som er planlagt. Du kan også finne dokumentasjon (brukermaler og kursmateriell).

Hvordan få tilgang

For å bli bruker av FS må din godkjenner sende inn en søknad på dine vegne i TAS (Tilgang Administrative Systemer). Dersom godkjenner ikke finner ønsket bruker i listen, er ansattkonto enten ikke opprettet eller registrert med en annen stedstilhørighet.


https://skjema.app.uib.no/tas_soknad/


Merk: For tilgang til søknadssiden utenfor UiB, må VPN benyttes.


Liste over godkjennere: https://sebra.uib.no/sebra/Register/anvisere

Hvordan få nye rettigheter

For å få nye rettigheter i FS, må godkjenner velge fanen Endre rettigheter i TAS. Der søker man frem den ansatte, og beskriver detaljert i søknaden hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres i FS.

Hvordan få forlenget tilgang

Godkjenner søker om forlenget tilgang til FS for ansatte i fanen som heter Forleng tilgang.

Hvordan logge inn

Du logger inn ved å gå til http://www.fellesstudentsystem.no. Til høyre i menyen finner du knapp for innlogging.

Du logger inn med uib\dittbrukernavn og ditt vanlige UiB-passord. Passord til selve FS-innloggingen er som tidligere.

Mer informasjon om innloggingen finner du på http://www.usit.uio.no/prosjekter/ny-fs-drift/dokumentasjon/brukere/

Hvordan se egne tilganger i FS

Man kan finne egne roller i FS ved å gå til følgende lenke: https://skjema.app.uib.no/tas_info/

Problemer med å logge inn?

  • Dersom du har vært logget inn før, men ikke lenger får opp dette vinduet:

FS-innlogging.png

Prøv først å velge 'Logg av FS Prod' i Programkiosken og så velge 'FS Prod' igjen. Hvis det ikke hjelper, prøv å slette filer som starter med 'cpub'. Chrome lagrer filene i nedlastinger-mappa, mens Firefox lagrer dem i C:\Users\brukernavn\AppData\Local\Temp

FS-brukerstøtte

Issue tracker: https://bs.uib.no/?module=issues&action=new&gid=54
E-post: fs-hjelp@uib.no
Telefon: 8 47 10