FS versjon 6.2

Frå SAwiki
Versjonen frå 20. august 2008 kl. 21:09 av Afaoo (diskusjon | bidrag) (New page: Oppgradering av Felles Studentsystem (FS) til versjon 6.2 12. september 2008 Informasjon om konsekvenser for FS-brukere ved UiB Fredag 12. september kl. 15:00 tas FS ned i forbindelse ...)
(skil) ← Eldre versjon | Siste versjonen (skil) | Nyare versjon → (skil)

Oppgradering av Felles Studentsystem (FS) til versjon 6.2 12. september 2008


Informasjon om konsekvenser for FS-brukere ved UiB


Fredag 12. september kl. 15:00 tas FS ned i forbindelse med oppgradering til ny versjon. Dette arbeidet vil ta noe tid og vi håper FS vil være tilgjengelig igjen innen lørdag 13. september kl. 15:00.

Med denne versjonen innføres den nye vurderingsmodulen til erstatning for den gamle eksamensmodulen. Vurderingsmodulen gir oss et mer fleksibelt verktøy for å håndtere ulike vurderingsformer.

Endringene vil berøre FS-brukere i ulik grad. For fakultetsbrukere som registrerer og vedlikeholder data om emner i FS vil det være en del endringer. I den nye vurderingsmodulen må man angi hva slags oppgaver og eksamener studenten må gjennomføre i et emne, mye på samme måte som man bygger opp emnekombinasjoner i utdanningsplaner.

UA har i samarbeid med superbrukere og andre brukere ved fakultetene arbeidet med den nye modulen siden høsten 2007. Dette arbeidet har bestått i å teste bilder, rapporter og rutiner og gi tilbakemelding til leverandør på feil og mulige forbedringer. Videre har det blitt ryddet i data i FS for at resultatet av konverteringen skal bli best mulig når den utføres 12./13. september. Skulle det tross all testing som har vært gjort forekomme feil i systemet eller i de konverterte data, meldes dette på vanlig måte til fs-hjelp@uib.no.

Fakultetenes superbrukere, og i noen grad andre brukere ved fakultene, har sammen med brukere fra Seksjon for fellestjenester og Seksjon for student- og fakultetstjenester vært på kurs avholdt av Usit. Noen brukere har vært på kurs flere ganger.

Det har vært avholdt workshops med Seksjon for student- og fakultetstjenester og det har vært arrangert arbeidsmøter med fakultetene for å diskutere kodesett i den nye modulen.

For brukere som registrerer sensur og godkjente obligatoriske aktivteter vil det være færre endringer. En viktig endring vil imidlertid være at det nå opprettes en vurderingsmelding til alle aktiviteter der det skal foregå en vurdering, inkludert obligatoriske aktiviteter. Dette skjer allerede når studenten eksamensmelder seg. Selv om den underliggende datastrukturen er vesentlig forskjellig i forhold til den gamle, er bildene for sensurregistrering og godkjenning av obligatoriske aktiviteter forholdsvis lik de gamle bildene.

Vi har oppdatert kursdokumentasjonen vår i forhold til den nye modulen. Vi anbefaler alle brukere som arbeider med eksamensadministrasjon og godkjenning av obligatoriske aktiviteter å lese den oppdaterte kursdokumentasjonen. Denne finnes på adressen:

https://wikihost.uib.no/uawiki/index.php/Kursmateriell_for_vurderingsmodulen

Fakultetene vil bli tilbudt plass på et 2-dagers kurs i den nye vurderingsmodulen avholdt av Usit 8. og 9. september. Dette kurset er for dem som vedlikeholder fakultetets emneportefølje i FS. UA vil sende invitasjon til og informasjon om dette kurset senere.

Videre vil vi som vanlig tilby ordinære kurs i vurderingsmodulen i løpet av høsten. Se kursplan:

https://wikihost.uib.no/uawiki/index.php/Kursoversikt