FS755.001 Gjennomføringsfakta - studieprogram

Frå SAwiki
Versjonen frå 7. januar 2009 kl. 14:42 av Afaoo (diskusjon | bidrag) (New page: ==Gjennomføringsfakta - studieprogram== Rapporten gir en kullvis oversikt over gjennomføring og frafall på et studieprogram. Nedenfor bildet gis en beskrivelse av de ulike kolonnene. ...)
(skil) ← Eldre versjon | Siste versjonen (skil) | Nyare versjon → (skil)

Gjennomføringsfakta - studieprogram

Rapporten gir en kullvis oversikt over gjennomføring og frafall på et studieprogram. Nedenfor bildet gis en beskrivelse av de ulike kolonnene.

FS FS755.001 Gjennomføringsfakta - studieprogram.JPG


For hvert studieprogram viser rapporten følgende kolonner:

Termin
Aktuell termin
Antall start
Antall studieprogramstudenter som har start-termin denne terminen.
Antall kull
Antall studieprogramstudenter som har kull-termin denne terminen.

Tidligere semestre

Fullført
Antall som har oppnådd grad på studieprogrammet tidligere enn den terminen man kjører rapporten for (feltet "Termin for planbekreftelse / beregninger").
Frafall
Antall som har fått avsluttet studieretten sin tidligere enn den terminen man kjører rapporten for (feltet "Termin for planbekreftelse / beregninger"). Datoskillet her er semesterregistreringsfristene (1.9 og 1.2).

Dette semester

Antall i dette kull sem. start
Antall som ikke har oppnådd graden i tidligere semestre og som heller ikke har fått avsluttet studieretten sin med en sluttdato i et tidligere semester (m.a.o. "Antall i dette kull" minus summen av "Fullført" og "Frafall" i tidligere semestre).
Ikke semreg.
Antall studenter blant "Antall i dette kull sem. start" (forrige kolonne) som ikke har registrert seg i den terminen man kjører rapporten for (feltet "Termin for planbekreftelse / beregninger").
Permisjon
Antall studenter blant "Antall i dette kull sem. start" som har permisjon som overlapper den terminen man kjører rapporten for (feltet "Termin for planbekreftelse / beregninger").
Semreg uten bekr. plan
Antall studenter blant "Antall i dette kull sem. start" som har semesterregistrert seg uten å bekrefte planen i den terminen man kjører rapporten for (feltet "Termin for planbekreftelse / beregninger").
Bekr. plan
Antall studenter blant "Antall i dette kull sem. start" som bekreftet planen sin (og dermed ble semesterregistrert) i den terminen man kjører rapporten for (feltet "Termin for planbekreftelse / beregninger").
Oppfyllt bekr. plan
De av "Bekr. plan" som bestod alle eksamener de hadde planlagt i den terminen man kjører rapporten for (feltet "Termin for planbekreftelse / beregninger").
Fullført
Antall studenter som oppnådde graden i den terminen man kjører rapporten for (feltet "Termin for planbekreftelse / beregninger").||


For å finne antall som semesterregistrerte seg i den terminen man kjører rapporten for (feltet "Termin for planbekreftelse / beregninger") må en summere kolonnene "Semreg uten bekr. plan" og "Bekr. plan".

OBS: Summen av kolonnene "Ikke semreg", "Semreg uten bekr. plan", "Bekr. plan" skulle man tro måtte være lik "Antall i dette kull sem. start". Men i noen tilfeller vil summen bli høyere. Dette skyldes ett av to forhold: a) Studenter semesterregistrer seg med eller uten planbekreftelse, og får senere avsluttet studieretten sin med en dato i tidligere semester (da teller studenten både som tidligere frafall og som semesterregistrert med eller uten bekreftet plan i det semester rapporten kjøres for) og b) Studenter semesterregistrer seg med eller uten planbekreftelse, og får senerere registrert oppnådd grad med oppnåelsesdato i tidligere semester (da teller studenten både som tidligere fullført og som semesterregistrert med eller uten bekreftet plan i det semester rapporten kjøres for).