FS301.010 Studenter i studiekull

Frå SAwiki
Versjonen frå 15. juni 2017 kl. 10:01 av Gsv022 (diskusjon | bidrag) (Omdirigerer til FS-brukerdokumentasjon er flyttet til MittUiB)
(skil) ← Eldre versjon | Siste versjonen (skil) | Nyare versjon → (skil)

Omdirigeringsside

Studenter i studiekull - med studiepoengproduksjon

Dersom rapporten kjøres med kryss i "Inkluder studipoengopplysninger" så gir den en oversikt pr. student som viser studiepoengproduksjonen (innenfor og utenfor plan) for aktuelt semester (terminen angitt i "Termin for studiepoengberegning"). Den viser også akkumulet (fram til og med aktuelt semester) studiepoengproduksjon innenfor og utenfor plan.

De enkelte kolonnene er beskrevet under.

FS FS301010 Studenter i studiekull.JPG

Innenfor plan

Plan totalt
Antall studiepoeng i plan til og med aktuell termin
Best totalt
Antall studiepoeng av "Plan totalt" som er bestått til og med aktuell termin
Plan sem
Antall studiepoeng i plan i aktuell termin
Oppm sem
Antall studiepoeng studenten er vurdmeldt til eller har i protokoll i aktuell termin og som også også ligger i studentens plan. Merk at emne i plan ikke trenger å ligge på samme termin som vurderingsmeldingen/protokollresultatet for å bli talt med i denne kolonnen.
Best sem
Antall studiepoeng i plan i aktuelt semester som studenten har bestått. Ved gjentak telles studiepoengene på det semester studenten bestod emnet første gang.

Utenom plan

Oppm sem
Antall studiepoeng studenten er vurdmeldt til eller har i protokoll i aktuell termin på emner som ikke ligger i plan
Best sem
Antall studiepoeng studenten har bestått i aktuell termin på emner som ikke ligger i plan. Ved gjentak telles studiepoengene på det semester studenten bestod emnet første gang.
Best totalt
Antall studiepeong studenten har bestått utenom plan fram til og med aktuell termin


Eksterne eksamener

Eksterne eksamener som er sagt å inngå i planen vil regnes med i kolonnene "Plan totalt", "Best totalt", "Plan sem" og "Best sem". Eksterne eksamener som ikke er sagt å inngå i planen, regnes ikke med i noen av kolonnene (heller ikke utenom plan).

Vis-valg:

Ikke Semavgift: Med kryss her så viser den kun de som har betalt semesteravgift i terminen oppgitt i "Termin for kontroll av semreg/semavg".

Ikke Semreg: Med kryss her så viser den kun de som har betalt semesteravgift i terminen oppgitt i "Termin for kontroll av semreg/semavg".

Rapporten blir noe ryddigere hvis en tar bort kryssene for de ulike merknadene, samt epost og adresse (som vist i eksemplet over).