Skilnad mellom versjonar av «Erfaringsseminar for digital eksamen»

Frå SAwiki
Line 1: Line 1:
 
== Erfaringsseminar for digital vurdering våren 2016 ==
 
== Erfaringsseminar for digital vurdering våren 2016 ==
  
Den 17 mars 2016 ble det holdt et studieadministrativt erfaringsseminar i samarbeid med prosjekt digital vurdering og studieseksjonen ved Det juridiske fakultet. Formålet med seminaret var å dele erfaringer om digital vurdering og diskutere hvordan UIB kan bli enda bedre på dette feltet.
+
Den 17. mars 2016 ble det holdt et studieadministrativt erfaringsseminar der formålet var å dele erfaringer fra digital vurdering ved UiB i 2015, og diskutere hvordan UiB kan bli enda bedre på dette feltet fremover. Seminaret var et samarbeid mellom prosjektet DigUiB Digital vurdering og studieseksjonen ved Det juridiske fakultet.
  
  
Ansatte fra alle fakultetene ved UIB deltok på seminaret som ble avholdt på Det juridiske fakultet.
+
Ansatte fra alle fakulteter ved UIB deltok på seminaret som fant sted på Det juridiske fakultet.
  
  
Line 10: Line 10:
  
 
[[File:Erfaringsseminar 2016-03-17-rj.pdf]]
 
[[File:Erfaringsseminar 2016-03-17-rj.pdf]]
 +
 
[[File:Presentasjon_erfaringsseminar_digital_vurdering.pdf]]
 
[[File:Presentasjon_erfaringsseminar_digital_vurdering.pdf]]
 +
 
[[File:Erfaringer fra MATNAT.pdf]]
 
[[File:Erfaringer fra MATNAT.pdf]]
 +
 
[[File:digvurd_erfaring_mars16.pdf]]
 
[[File:digvurd_erfaring_mars16.pdf]]

Versjonen frå 30. august 2016 kl. 10:33

Erfaringsseminar for digital vurdering våren 2016

Den 17. mars 2016 ble det holdt et studieadministrativt erfaringsseminar der formålet var å dele erfaringer fra digital vurdering ved UiB i 2015, og diskutere hvordan UiB kan bli enda bedre på dette feltet fremover. Seminaret var et samarbeid mellom prosjektet DigUiB Digital vurdering og studieseksjonen ved Det juridiske fakultet.


Ansatte fra alle fakulteter ved UIB deltok på seminaret som fant sted på Det juridiske fakultet.


Det ble holdt innlegg fra prosjekt digital vurdering, Det juridiske fakultet og Det matematisk - naturvitenskapelig fakultet. Innleggene ble etterfulgt av gruppediskusjoner.

Fil:Erfaringsseminar 2016-03-17-rj.pdf

Fil:Presentasjon erfaringsseminar digital vurdering.pdf

Fil:Erfaringer fra MATNAT.pdf

Fil:Digvurd erfaring mars16.pdf