Eksport av utdanningsdata til utdanning.no

Frå SAwiki
Versjonen frå 17. januar 2011 kl. 12:25 av Afshi (diskusjon | bidrag)

UiB eksporterer utdanningsdata til utdanning.no etter CDM-standarden. CDM (Course Description Metadata) er et dataformat spesielt utviklet for å utveksle data om utdanningstilbud. CDM gjør det mulig å utveksle oppdatert utdanningsinformasjon mellom læresteder og informasjonstilbydere på et standardisert format.

CDM knyttes til infotype i FS, f.eks CDM-kategorien PRG-PROFESSION (Karrieremuligheter) knyttes til B_RE_YRKES (Yrkesvegar). Innholdet fra infotypen B_RE_YRKES blir da vist under avsnittet ”Karrieremuligheter” på studieprogrammets side på utdanning.no.Cdmelementkode Cdmelementbeskrivelse Infotype
Prg-admissionDescription Opptaksinformasjon: Hvor, når og hvordan søke Rekrutteringskategori
M_RE_*** Rekrutteringstekster, primært hentet fra studiebrosjyre og programfoldere. Masterprogram
SP_*** Studieplan for studieprogram, ny mal Brukes på alle nivåer (Se Studieplan)
SP*** Studieplan for studieprogram, gammel mal. Fases ut vårsemesteret 2010. Brukes på alle nivåer (Se Studieplan)
EB_*** Emnebeskrivelse (studieplan) for emne, ny mal Brukes på alle nivåer (Se Emnebeskrivelse)
EM*** Emnesbeskrivelse (studieplan) for emne, gammel mal (Fases ut vårsemesteret 2010) Brukes på alle nivåer (Se Emnebeskrivelse)
E_RE_*** Rekrutteringstekster hentet fra Course Catalogue Brukes kun på emner (alle nivåer) som tilbys utvekslingsstudenter (NB! språk skal være engelsk). Denne kategorien er foreløpig ikke i bruk på eksternweb.
EVU_*** Omtale av etter- og videreutdanningskurs.