Skilnad mellom versjonar av «Eksport av utdanningsdata til utdanning.no»

Frå SAwiki
Line 3: Line 3:
 
CDM knyttes til infotype i FS, f.eks CDM-kategorien PRG-PROFESSION (Karrieremuligheter) knyttes til SP_YRKESE (Yrkesvegar). Innholdet fra infotypen SP_YRKESE visess da under avsnittet ”Karrieremuligheter” på studieprogrammets side på utdanning.no.  
 
CDM knyttes til infotype i FS, f.eks CDM-kategorien PRG-PROFESSION (Karrieremuligheter) knyttes til SP_YRKESE (Yrkesvegar). Innholdet fra infotypen SP_YRKESE visess da under avsnittet ”Karrieremuligheter” på studieprogrammets side på utdanning.no.  
  
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="0,5" class="wikitable sortable"
 
|-
 
! Cdmelementkode!! Cdmelementbeskrivelse!! Infotype
 
|-
 
|Prg-admissionDescription
 
|Opptaksinformasjon: Hvor, når og hvordan søke
 
|RE_SØKNA / Søknadsprosedyre
 
|-
 
|prg-degree
 
|Kvalifikasjon etter fullført program
 
|SP_GRADEN / Graden
 
|-
 
|prg-formalPrerequisites
 
|Krav til forkunnskap
 
|SP_OPPTAK / Opptakskrav
 
|-
 
|prg-formOfTeaching
 
|Undervisningsmetode for programmet
 
|SP_UNDMETO / Undervisningsmetodar
 
|-
 
|prg-learningObjectives
 
|Beskrivelse av mål og læringsutbytte
 
|SP_UTBYTTE / Læringsutbyte/resultat
 
|-
 
|prg-level
 
|Studienivå; årsstudium, bachelor, master, osv.
 
|Fast felt
 
|-
 
|prg-profession
 
|Karrieremuligheter
 
|SP_YRKESE Yrkesvegar
 
|-
 
|prg-programDescription
 
|Generell beskrivelse av programmet
 
|SP_INNHOLD / Mål og innhald
 
|-
 
|prg-programDuration
 
|Antall semester varighet for programmet
 
|Fast felt
 
|-
 
|Prg-programIntroduction
 
|Kort beskrivelse av programmet
 
|B_RE_INTRO / Introduksjon
 
|-
 
|prg-programStructure
 
|Beskrivelse av programoppbyggingen
 
|SP_REKKEFO / Rekkefølje for emne i studiet
 
|-
 
|Prg-qualificationDescription
 
|Beskrivelse av studiets mål og læringsutbytte (DS 3.1)
 
|Fast felt
 
|-
 
|Prg-recommendedPrerequisites
 
|Anbefalt forkunnskap
 
|SP_ANBFORK / Tilrådde forkunnskapar
 
|-
 
|prg-studentPlaces
 
|Antall studieplasser evt. åpent studium
 
|B_RE_PLASS / Antall studieplassar
 
|-
 
|prg-studyAbroad
 
|Utenlandsstudier/Studentutveksling
 
|SP_DELSTUD / Delstudium i utlandet
 
|-
 
|prg-studyQualification
 
|Angir hvilke studier/kurs fullført program gir adgang til
 
|SP_KOMPETA / Kompetanse for vidare studium
 
|-
 
|}
 
  
 
+
Følgende data eksporteres til utdanning.no - oppdatert 22.05.2015
 
+
>>>
Vedtatt av Redaksjonsrådet for studieinformasjon, 13. september 2010 (Sak 07/2010)
+
>>>infotypekode cdmelementkode
 +
>>>B_RE_INTRO prg-programIntroduction
 +
>>>RE_SØKNA prg-admissionDescription
 +
>>>SP_INNHOLD prg-programDescription
 +
>>>SP_OPPTAK prg-formalPrerequisites

Versjonen frå 22. mai 2015 kl. 14:00

UiB eksporterer utdanningsdata til utdanning.no etter CDM-standarden. CDM (Course Description Metadata) er et dataformat spesielt utviklet for å utveksle data om utdanningstilbud. CDM gjør det mulig å utveksle oppdatert utdanningsinformasjon mellom læresteder og informasjonstilbydere på et standardisert format.

CDM knyttes til infotype i FS, f.eks CDM-kategorien PRG-PROFESSION (Karrieremuligheter) knyttes til SP_YRKESE (Yrkesvegar). Innholdet fra infotypen SP_YRKESE visess da under avsnittet ”Karrieremuligheter” på studieprogrammets side på utdanning.no.


Følgende data eksporteres til utdanning.no - oppdatert 22.05.2015 >>> >>>infotypekode cdmelementkode >>>B_RE_INTRO prg-programIntroduction >>>RE_SØKNA prg-admissionDescription >>>SP_INNHOLD prg-programDescription >>>SP_OPPTAK prg-formalPrerequisites