Skilnad mellom versjonar av «Eksport av utdanningsdata til utdanning.no»

Frå SAwiki
 
(7 mellomliggjande versjonar av 2 brukarar er ikkje viste)
Line 1: Line 1:
 +
#REDIRECT [[FS-brukerdokumentasjon er flyttet til MittUiB]]
 
UiB eksporterer utdanningsdata til utdanning.no etter CDM-standarden. CDM (Course Description Metadata) er et dataformat spesielt utviklet for å utveksle data om utdanningstilbud. CDM gjør det mulig å utveksle oppdatert utdanningsinformasjon mellom læresteder og informasjonstilbydere på et standardisert format.
 
UiB eksporterer utdanningsdata til utdanning.no etter CDM-standarden. CDM (Course Description Metadata) er et dataformat spesielt utviklet for å utveksle data om utdanningstilbud. CDM gjør det mulig å utveksle oppdatert utdanningsinformasjon mellom læresteder og informasjonstilbydere på et standardisert format.
  
CDM knyttes til infotype i FS, f.eks CDM-kategorien PRG-PROFESSION (Karrieremuligheter) knyttes til B_RE_YRKES (Yrkesvegar). Innholdet fra infotypen B_RE_YRKES blir da vist under avsnittet ”Karrieremuligheter” på studieprogrammets side på utdanning.no.
 
  
 +
Følgende data eksporteres til utdanning.no - oppdatert 22.05.2015
  
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="0,5" class="wikitable sortable"
+
Infotypekode cdmelementkode
|-
 
! Cdmelementkode!! Cdmelementbeskrivelse!! Infotype
 
|-
 
|Prg-admissionDescription
 
|Opptaksinformasjon: Hvor, når og hvordan søke
 
|RE_SØKNA / Rekrutteringskategori
 
|-
 
|prg-degree
 
|Kvalifikasjon etter fullført program
 
|SP_GRADEN / Graden
 
|-
 
|prg-formalPrerequisites
 
|Krav til forkunnskap
 
|SP_OPPTAK / Opptakskrav
 
|-
 
|prg-formOfTeaching
 
|Undervisningsmetode for programmet
 
|SP_UNDMETO / Undervisningsmetodar
 
|-
 
|prg-learningObjectives
 
|Beskrivelse av mål og læringsutbytte
 
|SP_UTBYTTE / Læringsutbyte/resultat
 
|-
 
|prg-level
 
|Studienivå; årsstudium, bachelor, master, osv.
 
|Fast felt
 
|-
 
|prg-profession
 
|Karrieremuligheter
 
|SP_YRKESE Yrkesvegar
 
|-
 
|prg-programDescription
 
|Generell beskrivelse av programmet
 
|SP_INNHOLD / Mål og innhald
 
|-
 
|prg-programDuration
 
|Antall semester varighet for programmet
 
|Fast felt
 
|-
 
|Prg-programIntroduction
 
|Kort beskrivelse av programmet
 
|Rekrutteringskategori
 
|-
 
|prg-programStructure
 
|Beskrivelse av programoppbyggingen
 
|SP_REKKEFO / Rekkefølje for emne i studiet
 
|-
 
|Prg-qualificationDescription
 
|Beskrivelse av studiets mål og læringsutbytte (DS 3.1)
 
|Fast felt
 
|-
 
|Prg-recommendedPrerequisites
 
|Anbefalt forkunnskap
 
|SP_ANBFORK / Tilrådde forkunnskapar
 
|-
 
|prg-studentPlaces
 
|Antall studieplasser evt. åpent studium
 
|Rekrutteringskategori
 
|-
 
|prg-studyAbroad
 
|Utenlandsstudier/Studentutveksling
 
|SP_DELSTUD / Delstudium i utlandet
 
|-
 
|prg-studyQualification
 
|Angir hvilke studier/kurs fullført program gir adgang til
 
|SP_KOMPETA / Kompetanse for vidare studium
 
|-
 
|}
 
  
 +
B_RE_INTRO prg-programIntroduction
  
 +
RE_SØKNA prg-admissionDescription
  
Vedtatt av Redaksjonsrådet for studieinformasjon, 13. september 2010 (Sak 07/2010)
+
SP_INNHOLD prg-programDescription
 +
 
 +
SP_OPPTAK prg-formalPrerequisites

Siste versjonen frå 15. juni 2017 kl. 10:57

UiB eksporterer utdanningsdata til utdanning.no etter CDM-standarden. CDM (Course Description Metadata) er et dataformat spesielt utviklet for å utveksle data om utdanningstilbud. CDM gjør det mulig å utveksle oppdatert utdanningsinformasjon mellom læresteder og informasjonstilbydere på et standardisert format.


Følgende data eksporteres til utdanning.no - oppdatert 22.05.2015

Infotypekode cdmelementkode

B_RE_INTRO prg-programIntroduction

RE_SØKNA prg-admissionDescription

SP_INNHOLD prg-programDescription

SP_OPPTAK prg-formalPrerequisites