Skilnad mellom versjonar av «Eksempler på vurderingskombiasjoner»

Frå SAwiki
s (9 versjonar)
 
Line 1: Line 1:
 +
#REDIRECT [[FS-brukerdokumentasjon er flyttet til MittUiB]]
 
=Maler for oppbygging av vurderingskombinasjoner=
 
=Maler for oppbygging av vurderingskombinasjoner=
 
__TOC__
 
__TOC__

Siste versjonen frå 15. juni 2017 kl. 11:34

Maler for oppbygging av vurderingskombinasjoner


Eksempel 1: 1 skriftlig eksamen

For emner med en enkelt skriftlig eller muntlig eksamen trenger man bare opprette en enkelt vurderingskombinasjon.

For skriftlig eksamen anbefaler vi at koden S benyttes. Tilsvarende benyttes M for muntlig.

Under vises vurderingskombinasjonen for den skriftlige eksamen. Legg merke til at det er J i feltene for "Eksamensavvikling" og "Vurdering (har resultat)" – hvilket betyr at det skal avvikles en eksamen og at det skal registreres resultat denne.

Vurderingskombinasjon eksempel 1-1.JPG

Eksempel 2: Emne med 1 skriftlig eksamen med 2 eksamensdager

I noen tilfeller skal en eksamen avvikles over to eller flere dager. For at det skal være mulig å registrere eksamensdatoer til disse og knytte studenter til dem, må det opprettes egne vurderingskombinasjoner for disse.

I dette tilfelle vil det derfor ligge to eksamensdeldager under selve eksamen (S). Det er på vurderingskombinasjonen S at eksamensresultatet skal registreres (det registreres ikke eksamensresultater på eksamensdeldagene).

Under vises "helheten" – dvs. vurderingskombinasjonen S hvor resultatet skal registreres. Legg merke til at det på denne vurderingskombinasjonen settes N i feltet for "Eksamensavvikling" men J i feltet "Vurdering (har resultat)" - altså at dette nivået ikke representerer noen selvstendig eksamensavvikling, men at eksamensresultetet angis her.

Vurderingskombinasjon eksempel 2-1.JPG

For hver eksamensdag legges det inn en vurderingskombinasjonskode i underbildet "Vurderingskombinasjon" (legg merke til anbefalt koding). Når en deretter oppdaterer vil disse dukke opp i trestrukturen oppe til høyre. Dobbeltklikk på disse for å hente dem fram og redigere dem.

Under vises vurderingskombinasjon for første eksamensdag. Legg merke til verdien J i feltet for "Eksamensavvikling" og N i feltet "Vurdering (har resultat)" – vurderingskombinasjonen angir altså at det skal avvikles en eksamen, men at det ikke skal registreres noe selvstendig eksamensresultat for denne dagen.

Vurderingskombinasjon eksempel 2-2.JPG

Eksempel 3: 1 skriftlig eksamen og 1 obligatorisk innleveringsoppgave

I dette tilfelle må studenten få godkjent på en obligatorisk oppgave for å kunne ta den skriftlige eksamen.

Den obligatoriske oppgaven legges inn som en vurderingskombinasjon under den skriftlige eksamen ved å legge til en ny rad underbildet vurderingskombinasjon (legg merke til anbefalt koding). Dobbeltklikk i treet oppe til høyre for hente fram den nyregistrerte obligatoriske aktiviteten.

Vurderingskombinasjon eksempel 3-1.JPG

Under vises vurderingskombinasjonen for den obligatoriske aktiviteten. Legg merke til feltet "Vurdkombtype" som er satt til OBLIG. Obligatoriske aktiviteter skal ikke kandidatnummereres og skal dermed ha verdien N i feltet "Kandidatnr.". Legg også merke til feltet "Karakterregel" – her skal regel nr. 5 benyttes. I feltet "Antall terminer gyldig" angir man hvor mange terminer godkjenningen er gyldig. Obligatoriske aktiviteter skal være gyldig i 2 terminer dersom ikke annet er angitt i studieplanen (jfr. UiBs reglement). Dersom dette feltet ikke er fyllt ut vil det ikke være noen begrensning i antall terminer godkjenningen er gyldig.

Vurderingskombinasjon eksempel 3-2.JPG

Eksempel 4: 2 skriftlige eksamener, 1 muntlig eksamen og 2 obligatorisk innleveringsoppgaver

Dette emnet har eksamensdeler og disse er derfor lagt under en egen topp-vurderingskombinasjon – vist under. Legg merke til det er denne vurderingskombinasjonen som skal ha angitt vurderingsordning (altså at det er denne som gir studiepoenguttelling). Legg også merke til verdien N i feltet "Eksamensavvikling" og verdien J i feltet "Vurdering (har resultat)". Det opprettes rader i underbildet vurderingskombinasjon for hver eksamensdel og den obligatoriske oppgaven.

I underbildet Vurderingskombinasjon angis også vektingen for de ulike eksamensdelene. I dette eksempelet teller hver av de to skriflige eksamene 30%, mens den muntlige teller 40%.

Vurderingskombinasjon eksempel 4-1.JPG

På hver enkelt del angis verdien J i feltet "Eksamensavvikling" og J i feltet "Vurdering (har resultat)" som vist under. Dersom eksamensdelene skal vises på karakterutskrift settes det på delene verdien J i feltet Med på karakterutskrift. Legg også merke til at det ikke er angitt noen vurderingsordning (da et resultat på dette nivået ikke utløser selvstendige studiepoeng).

Vurderingskombinasjon eksempel 4-2.JPG

Den obligatoriske aktiviteten registreres på samme måte som i eksempel nr. 3.

Eksempel 5: Emne med valgbare vurderingsordninger: Studenten kan velge mellom 1 skriftlig eksamen eller 1 muntlig eksamen

I tilfeller der det eksisterer flere vurderingsordninger (som studentene normalt kan velge mellom) må man lage en "kunstig" topp-kombinasjon som de ulike vurderingsordningene kan registreres inn under, som eksempelet under viser.

Vurderingskombinasjon eksempel 5-1.JPG

Legg merke til at det for hver av vurderingsordningene må angis verdi i feltet "Vurderingsordning", se eksempel under. I tillegg må en av vurderingsordningene har verdien J i feltet "Default". Ved å sette J i feltet "Meld via Studweb" angir man at denne vurderingsordningen kan velges av studenten via Studweb. Dette betyr at det kan defineres vurderingordninger som en kan meldes til manuelt i FS uten at vurderingsordningen gjøres valgbar for studenten på Studweb.

Vurderingskombinasjon eksempel 5-2.JPG

Eksempel 6: Emne med valgbare vurderingsordninger og obligatoriske aktiviteter

Studenten kan velge mellom 1 skriftlig eksamen eller 1 muntlig eksamen. I tillegg kommer 1 obligatoriske aktivitet for hver vurderingsordning og en obligatorisk aktivitet som er uavhengig av valgt vurderingsordning (felles for begge vurderingsordningene).

De ulike vurderingsordningene opprettes på samme måte som i eksempel nr. 5. Under hver av de to vurderingsordningene legges de obligatoriske aktivitetene. Den obligatoriske aktiviteten som er felles for de to ordningene knyttes til begge vurderingsordningene (dette gjøres ved å opprette den under den ene av ordningene og deretter knytte den til under den andre). Se eksempel under hvor godkjent OBL-3 er et krav enten du skal opp til skriftlig eller muntlig eksamen.

Vurderingskombinasjon eksempel 6-1.JPG

Annet

Forklaring av ikonene i treet

Vurderingskombinasjon ikonforklaring.JPG

Forklaring til de viktigste feltene i bildet

Vurderingskombinasjon viktige felter.JPG