Skilnad mellom versjonar av «Administrering av vurdering»

Frå SAwiki
s (Tes021 flytte sida Administrering av gjennomføring til Administrering av vurdering over ei omdirigering)
Line 163: Line 163:
  
 
[[File:synkronisering.png|400px]]
 
[[File:synkronisering.png|400px]]
 +
 +
== Administrere sensur ==
 +
=== Sensorkommisjon ===
 +
Opprett sensorkommisjon i FS som vanlig.

Versjonen frå 25. februar 2016 kl. 07:56

Innlogging

Login eng.png

Du logger inn ved å gå til eksamen.uib.no/admin.

Dersom du er ansatt ved UiB og har en vanlig brukerkonto, logger du inn med ditt vanlige brukernavn og passord på UiB ("Logg inn med Feide"). Dersom du får opp beskjeden "Access denied" mangler du rettigheter i Inspera, vennligst ta kontakt gjennom Issuetracker og meld fra om hvilke rettigheter du har bruk for (administrator, forfatter eller sensor).


Dersom du er ekstern sensor logger du inn via "Registrert bruker" med brukernavn og passord som blir sendt i separat epost. Dersom du har problemer med passordet, eller ikke husker passordet benytt "Glemt passord" funksjonen eller ta kontakt med instituttet hvor du er oppnevnt som sensor.

Bakgrunnsdata i FS

Hva må ligge i FS? Når må det ligge i FS?

Digitalt eksamenssystem

For at du skal kunne sette opp en eksamen i Inspera for et emne, og den vurderingskombinasjonen det gjelder, må Inspera ligge som digitalt eksamenssystem i Vurderingskombinasjon samlebilde for den aktuelle vurderingskombinasjonen. Dette gjøres normalt ved fakultetet (test i FS om du har rettigheter til å gjøre det selv). Planlagt oppdatering i FS er at digitalt eksamenssystem skal settes i Vurderingsenhet samlebilde (og ikke på Vurderingskombinasjonen som tidligere). Se bilde under.

Eksamenssystem.png

Vurderingsenhet samlebilde

Når du oppretter en prøve i Inspera for en eksamen, er det viktig at informasjon om eksamen er på plass i FS. Se bilde under.

  • Eksamensdato, klokkeslett og varighet må være korrekt lagt inn i Vurderingsenhet samlebilde. Eksamensoppgavene blir tilgjengelig i Inspera for studentene ut fra det som ligger her.

Vurderingsenhet.png

Skal du sette opp en prøve for hjemmeeksamen over flere dager eller oppgaveinnlevering, bruker du feltene «Uttak» og «Frist innlevering» for å styre åpningstid og lukketid for prøven i Inspera. 

Sette opp en eksamen i Inspera

Eksamensoppgaven legges i et oppgavesett i Inspera, i modulen «Oppgaver». Eksamensoppgaven skal så gjøres tilgjengelig for studentene på et emne i tidsrommet for eksamen, og sensor skal gis tilgang til eksamensbesvarelsene for vurdering. Dette gjøres ved å sette opp en prøve i Inspera, hvor du henter opplysninger om studenter, vurderingsdelen og sensor fra FS. Når en FS-prøve settes opp i Inspera, opprettes en kobling mellom Inspera og FS, og Inspera kan hente oppdaterte opplysninger om kandidater, sensorer og eksamen i forkant av, og i etterkant av eksamensgjennomføringen. Noen opplysninger kan synkroniseres også under eksamensgjennomføringen. Dette forutsetter selvsagt at FS-koblingen beholdes på gjennom eksamen.

Når du oppretter en prøve fra FS, gir du studentene tilgang til eksamen i Inspera når prøven er aktivert ved pålogging via Feide med UiB brukernavn og passord (sebrakonto).

Opprette en ny prøve

Stå i modulen «Prøver», velg «Ny prøve» og FS fra nedtrekksmenyen:

Opprete ny prove.png


Du får da opp liste over alle vurderingskombinasjoner ved UiB som er merket med Inspera som digitalt eksamenssystem i FS. Bruk eventuelt søkefunksjonen i «Velg prøve»-vinduet for å finne ønsket vurderingskombinasjon. Se bilde under.

Fs prove.png

Finn rett emne og vurderingskombinasjon (sjekk at eksamensdato er korrekt), trykk på ønsket rad og trykk «Opprett prøve»:

Fs prove valgt.png

Hvis du ikke finner emnet du skal sette opp eksamen for i Inspera, bør du først logge inn i FS og sjekke at Inspera ligger som digitalt eksamenssystem for den aktuelle vurderingskombinasjonen:

Sjekke ekssystem.png

Det kan bare eksistere en kobling mellom Inspera og FS for en gitt vurderingskombinasjon på et gitt tidspunkt. Dersom du finner vurderingskombinasjonen du skal sette opp prøve for i Inspera, men ikke kan velge denne raden, og den er merket med «Already synced», betyr det at det allerede er opprettet en prøve for vurderingskombinasjonen i Inspera der koblingen mellom Inspera og FS fremdeles er på (se bilde under). Du kan kontakte eksamensadministrasjonen på SA for å finne ut hvem som på denne måten allerede administrerer eksamen i Inspera for vurderingskombinasjonen det gjelder.

Allerede synk.png

Prøveoppsettt i Inspera

Når du har trykket «Opprett prøve», får du opp en ny side med prøveoppsettet for eksamen:

Proveoppsett1.png


Navigeringslinjen nederst er stegene i prøveoppsettet, og du går videre til neste fase ved å trykke på «Neste». Du kan bevege deg frem og tilbake i prøveoppsettet ved å trykke på navnet på den siden du ønsker å komme til, eller ved å bruke «Neste»- og «Tilbake»-valgene. Siden du står i er markert mørk grå:

Navigeringslinje.png

Oppsett

Første del i prøveoppsettet, «Oppsett», er opplysninger om eksamen, innstillinger som gjelder brukeropplevelse for studentene under eksamen, og sikkerhetsinnstillinger for prøven. Navn og tidspunkt for eksamen (opplysningene i grått som ikke kan redigeres, se bilde under) hentes fra FS, og kan ikke endres i Inspera så lenge koblingen mot FS er på. Eventuelle feil i navn og tidspunkt må rettes i FS, og prøven i Inspera må så synkroniseres mot FS for å hente oppdatert informasjon. I «Informasjonsdokument» ((1) under) kan du legge ut informasjon til studentene som blir tilgjengelig i Inspera når prøven er aktivert. Informasjonen er tilgjengelig for studentene før eksamensoppgaven blir tilgjengelig. Du kan for eksempel legge informasjon om lovlige hjelpemidler under eksamen, om tidspunkt for sensur eller lignende.

Oppsett2.png


Dersom oppgavesettet som skal brukes på prøven er opprettet allerede, legger du oppgavesettet til prøven ved å trykke på åpne-mappe-symbolet under «Velg oppgavesett» ((2) over). Du får da en oversikt over de oppgavesettene du har tilgang til, og må så velge riktig oppgavesett. Dersom du ikke finner oppgavesettet du skal bruke på prøven, må du be den som har laget eksamensoppgavene om å dele oppgavesettet med deg. Trykk på oppgavesettet du skal bruke, dette markeres da i grønn linje (se under), og trykk deretter på den røde knappen «Lagre», og oppgavesettet er så knyttet til prøven du setter opp:

Velge oppgavesett.png

Du kan også (om du er tidlig ute med å opprette prøveoppsettet), legge til et tomt oppgavesett på prøven og så gi faglærer tilgang til å redigere (legge eksamensoppgavene inn) i oppgavesettet. Dette gjør du ved å legge til en forfatter som bidragsyter på prøven før du har lagt til oppgavesett:Du får da opp melding om at det ikke ligger oppgavesett på prøven, og kan gi navn til et nytt tomt oppgavesett:

Ikke oppgavesett.png


Etter å ha trykket «Lag og fortsett» over, vil du få anledning til å legge forfattere til prøven, og det er da de som ligger som forfattere på prøven som vil ha tilgang til å legge eksamensoppgavene inn i oppgavesettet du nettopp har navngitt (over) i fanen «Oppgaver»:

Leggtil forfatter.png

Det er fullt mulig å endre i et oppgavesett i fanen «Oppgaver» etter at oppgavesettet er knyttet til en prøve. Neste gang en da går inn på prøven, må en ta stilling til hvilken versjon av oppgavesettet en vil bruke i prøven (ta eventuelt kontakt med den som har laget oppgavesettet), en kan velge å bruke den versjonen som allerede ligger til prøven, eller en kan velge å bruke den nye versjonen som nå er tilgjengelig:

Ny oppgaveversjon melding.png

Instillinger for brukeropplevelse (studentopplevelse)

I prøveoppsettet må du sette en del innstillinger som bestemmer hvordan studenten vil oppleve oppgavesettet på eksamen. Den som er faglig ansvarlig for oppgavesettet må være involvert dersom man velger å bruke andre enn standard innstillinger som vist her:

Tilgang til besvarelse.png


Eksempelet under viser et oppgavesett slik det ser ut for studenten under eksamen dersom en velger standard innstillinger for brukeropplevelse som vist over.

Dersom du velger å skjule navigeringsfeltet, vil ikke studenten se hvor mange sider/oppgaver det er i oppgavesettet ((2) i eksempelet under).

Dersom du velger å deaktivere naviger-tilbake-knappen, kan studenten ikke gå tilbake til oppgaver han tidligere har besvart, men må besvare oppgavene i den rekkefølgen de ligger i settet ((3) i eksempelet under). Når studenten har gått videre til neste oppgave, kan han ikke endre sitt svar til oppgaver som ligger før i oppgavesettet. Dette kan være aktuelt dersom en oppgave i eksamenssettet gir svaret på oppgaver som ligger før i settet.

Tittelen på hver oppgave i oppgavesettet kan vise eller skjules for studenten under eksamen. Innstillingen gjelder for hele oppgavesettet.

Forhåndsvisning.png


Automatisk rettede oppgaver i ett oppgavesett evalueres i systemet når studenten leverer inn sin besvarelse. Det er mulig å vise en resultatside etter innlevering slik at studenten med en gang ser hva han har greid og hvor han ikke har svart riktig. Det må da krysses av for «Aktiver resultatside» i prøveoppsettet (se under). Du kan også velge at bare total poengsum skal vises. I de fleste tilfeller vil det ikke være aktuelt å vise resultatside ved skoleeksamen.

Resultatside.png


Resultatsiden vil se noe slikt ut for studenten:

Resultat studentside.png

Sikkerhetsinnstillinger

Digital skoleeksamen gjennomføres i utgangspunktet med sikker nettleser, og dette må settes som innstilling i prøveoppsettet slik:

Sikkerhet.png


Det er sikker nettleser som låser studentens tilgang til ressurser på maskinen og på nett under eksamen. Innstillingsfil for sikker nettleser genereres nå automatisk i systemet når det er krysset av for sikker nettleser. Det er mulig å laste opp en .seb-fil under «Avanserte innstillinger» dersom en har behov for å styre innstillingene selv.

Hendelsespassordet som fremkommer (i bilde over) er det passordet som eksamensvaktene har til hendelseshåndtering under eksamen. Studieadministrativ avdeling setter hendelsespassord på prøver til skoleeksamen.

«Dagspassord påkrevd» brukes ikke ved UiB.

Studentene kan få stavekontroll tilgjengelig under eksamen i sitt arbeid med tekstsvar. Stavekontrollen aktiveres i så fall i prøveoppsettet. Ha dialog med faglig ansvarlig for eksamen før du aktiverer stavekontroll.

Bidragsytere

Ansatte som skal utføre arbeid i forbindelse med eksamensgjennomføringen knyttes til prøven i Inspera som i bidragsyter:

Bidargsytere.png

Bidragsyter liten.png

Velger du «Administrer» får du oversikt over hvem som er tilknyttet prøven. Bruk «+ Hovedansvarlig» for å legge til andre i administrasjonen som skal ha tilgang til å administrere prøven, for eksempel steppe inn ved sykdom eller annet fravær. Bruk «+ Forfatter» for å legge til vitenskapelig ansatte som har ansvaret for eksamensoppgavene. «+ Monitor» (og «+ Stedsansvarlig» etter 10/11/2015) brukes under eksamensgjennomføringe i eksamenslokalet, og administreres ved Studieadministrativ avdeling. Informasjon om sensorer på en prøve kommer fra FS, og «+ Sensor» i bildet over vil ikke være mulig å bruke for prøver som er koblet til FS.


Kandidater

Neste side i prøveoppsettet er oversikt over kandidater. På prøver som er knyttet til FS hentes kandidatene over til Inspera når du oppretter prøven, og kandidatene får tilgang til prøven ved å logge inn i Inspera via Feide med sin UiB brukerkonto etter at prøven er aktivert. Kandidatlisten oppdateres ved å synkronisere prøven mot FS. Vær oppmerksom på at studenter MÅ ha brukerkonto ved UiB for å få tilgang til prøven i Inspera. Dersom en kandidat mangler brukerkonto, vil kandidaten ikke komme over på prøven i Inspera. Det er derfor viktig å ta en sjekk på at antall kandidater på prøven i Inspera stemmer med antall vurderingsmeldte i FS.

Kandidater.png

Det er mulig å opprette engangspålogging for studenter som ikke har UiB brukerkonto, men da må prøven i Inspera kobles fra FS, og har man først koblet en prøve fra, kan den ikke kobles til igjen. Skoleeksamen skal ikke kobles fra FS – eneste unntak er foreløpig dersom det er privatister som tar eksamen.

Vurderingsinnstillinger

I neste steg i prøveoppsettet setter du karakterskala – denne hentes foreløpig ikke fra FS. Du kan også laste opp sensorveiledning på denne siden. Sensorveiledning kan i tillegg lastes opp senere.

Vurd instillinger.png


I et oppgavesett med automatisk rettede oppgaver må sensor forholde seg til poeng i sin sensur, også for tekstoppgaver. Systemet opererer da med terskelverdier som settes av administrasjonen i forkant av eksamen (og som sensor kan endre etter eksamensgjennomføringen). Dersom oppgavesettet kun inneholder oppgaver som ikke er automatisk rettet vil systemet i utgangspunktet ikke bruke poengene i oppgavesettet ved sensur. Dersom det er ønskelig å bruke poengene i sensurarbeidet selv om oppgavesettet kun inneholder oppgaver som må vurderes manuelt, må dette settes som innstilling i prøveoppsettet – velg da «Bruk terskelverdier». Ta kontakt med faglig ansvarlig for eksamensoppgaven ved tvil. Innstillingen kan ikke endres i systemet etter at eksamen er gjennomført.

Terksel vurd inst.png

Aktivering

Etter å ha gått gjennom de tre fasene /sidene i prøveoppsettet, skal prøven være klar for aktivering. Det er eksamensadministrasjonen ved Studieadministrativ avdeling som aktiverer prøven for skoleeksamen dagen før eksamen. Prøveoppsettet må ligge klart i Inspera to virkedager før eksamen. Dersom prøveoppsettet ikke skulle være klart to dager før eksamen, er det viktig at du tar kontakt med Studieadministrativ avdeling og avtaler når oppsettet er på plass.

Synkronisering mot FS

En prøve i Inspera synkroniseres manuelt mot FS når du trykker på «Oppdater nå»:

Synkronisering.png

Administrere sensur

Sensorkommisjon

Opprett sensorkommisjon i FS som vanlig.