Viktige frister for Timeplanlegging

Frå SAwiki
Geographylogo.png Languages: 

Norwegian - English

Timeplan for vårsemesteret

  •   1. oktober - frist for innlegging av undervisningsdata i FS for Det juridiske fakultet, Det medisisk-odontologiske fakultet, Det psykologiske fakultet og Ex. Phil.
  • 15. oktober - frist for innlegging av undervisningsdata i FS for Det humanistiske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, og Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
  • 15. november - foreløpige timeplaner legges ut internt til revisjon.
  •   1. desember- timeplanene publiseres. NB! Rombookingen åpnes for vårsemesteret.

Timeplan for høstsemesteret

  •   1. mars - frist for innlegging av undervisningsdata i FS for Det juridiske fakultet, Det medisisk-odontologiske fakultet, Det psykologiske fakultet og Ex. Phil.
  •   1. april - frist for innlegging av undervisningsdata i FS for Det humanistiske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, og Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
  •   1. mai - foreløpige timeplaner legges ut internt til revisjon.
  •   1. juni - timeplanene publiseres. NB! Rombookingen åpnes for høstsemesteret.