Vanlege spørsmål om Mi side for emneansvarlig og administrativ kontaktperson (FAQ)

Frå SAwiki

Hvordan får jeg lagt inn forelesere eller andre fagansvarlige som ikke er ansatte ved UiB slik at de kan legge inn og lese informasjon om et emne?

Eksterne forelesere kan få tilgang til enkelt emner ved å bruke sin ordinære e-postadresse. Disse legges inn ved at de registreres som brukere med begrenset tilgang via emnet eller gruppens kontrollpanel, se under "Gruppeadministrasjon".

Hvordan kan jeg begrense hvem som kan se informasjonen som jeg legger ut på et emne/studieprogram?

Alle emnesider på UiB skal ligge åpne for alle som har brukerkonto og dermed tilgang til systemet. Dersom en ønsker å nå en mer begrenset gruppe av studenter kan man lage egne undergrupper med disse studentene via kontrollpanel på den aktuelle emneside. Denne gruppen kan man så velge innsyns nivå på. Man kan velge å stenge gruppen. Da er den synlig bare for de medlemmer man allerede har lagt inn (man kan også velge å stenge en gruppe etter en viss tid dersom dette viser seg å være ønskelig). Det andre alternativet er at man velger at man skal måtte be om medlemsskap for å komme med i gruppen. Da må administrator gå inn å godkjenne de enkelte medlemmer via "Behandle medlemsskap" i sidens kontrollpanel.

Hvordan får studenter og andre medlemmer tilgang til en gruppe dersom den er stengt?

Dersom en har valgt å stenge en gruppe må en legge inn brukerne en for en. Gå til emnet/gruppens kontrollpanel og gå til "Behandle medlemsskap". Skriv inn e-postadresse eller etternavn til den du vil legge inn i "Legg inn et medlem" og klikk på "søk". Velg riktig bruker, gi brukeren riktig rolle og bekreft valget. (Alle roller med unntak av student får administratorrettigheter.) Dersom brukeren ikke har konto i systemet må de selv skaffe seg slik konto. Studenter får konto via Sebra Ansatte bes kontakte it-ansvarlig på sitt institutt. Dersom det er snakk om studenter fra andre institusjoner eller eksterne fagansvarlige kan disse legges inn som brukere med begrenset tilgang via kontrollpanel på emnet eller gruppesiden.

Hvor ligger timeplaninformasjonen i emnene

NB! Gjelder fra og med høstsemesteret 2005

Undervisningsaktiviteter som Forelesninger, Orienteringsmøter o.l. blir automatisk behandlet som fellesaktiviteter og lagt inn i hovedkalenderen for emnet.

Aktiviteter som f.eks. Grupper eller Seminarer blir ikke tolket som fellesaktiviteter og dermed lagt inn i undergrupper med egne kalendere. Vær oppmerksom på at studentene må være medlem av undergruppe for å få tilgang til timeplan for aktiviteten. Dere kan enten selv legge studentene inn i undergruppene på emne eller åpne undergruppene slik at studentene selv kan melde seg på undergruppen. Dette gjøres via ”kontrollpanel” i emnebildet på Mi Side. Studenter knyttet til aktivitet/parti i FS blir overført til tilsvarende undergruppe i portalen.

For å se en full oversikt over hvilke aktiviteter som blir tolket som fellesaktiviteter, kan en hente fram alle rader i bildet som dukker opp dersom du dobbeltklikker i feltet "Form" i bildet Undervisningsaktivitet i FS.

Dersom en ønsker å overstyre dette (om en f.eks. ønsker å si at et Seminar likevel skal være en fellesaktivitet), kan en benytte feltet "Fellesaktivitet" (J/N) i bildet Undervisningsaktivitet Samlebilde (feltet ligger i nederste del av bildet - du må trykke knappen "Hele" for å se det).

OBS: Dette er nytt fra høsten 2005. For våren 2005 fungerer dette fortsatt slik: "Undervisningsaktiviteter som er felles markeres med å hake av i feltet "Publiser egen webside". Det vil ikke bli opprettet en undergruppe for disse aktivitetene. Aktivitetene vil i stedet bli lagt inn i kalenderen til emnet."

Hvordan kan jeg legge inn tilleggsinformasjon til det som kommer fra FS som kan vises i timeplanen i "Mi side"?

Legg først merke til at dersom man har flere undervisningsaktiviteter for et emne, kan man ofte gi god informasjon om hver aktivitet i timeplanen ved å gi aktiviteten gode og forklarende navn i FS. Dette navnet vil komme opp for alle timeplanoppslag for denne aktiviteten. Man kan endre et dårlig navn i FS til et bedre.

Trenger du spesifikk informasjon for hver timeplanoppførsel i en aktivitet, kan du legge den inn i timeplanen for emnet i studentportalen. Du må da gå inn i riktig undergruppe til emnet (forelesninger er for eksempel ofte en gruppe som kalles noe med Forelesning). Se mer om dette i forrige spørsmål.

For å kunne legge inn slik informasjon, må man stå som administrator i emnet. Selv om man er administrator for emnet, er det ikke sikkert at man er administrator for undergruppen. Da kan du sette deg selv opp som administrator i undergruppen ved å først gå inn i kontrollpanelet for emnet, klikk på undergruppen i listen over undergrupper og klikk igjen på kontrollpanelet når du har kommet inn i undergruppen.

Velg "Behandle medlemskap". I den underste tabellen som kommer opp kan du legge inn flere som medlemmer eller administratorer i undergruppen. Klikk da i feltet for Administrator for deg selv, og velg OK.

Du går nå inn på "Kalender" og legger inn informasjon for de oppførslene du ønsker (klikk på tittelen til oppførselen i kalenderen eller "schedule", og klikk rediger. Der skriver du informasjonen i fletet som heter "Beskrivelse").

Når du er ferdig med all registreringen, kan du ta deg selv ut igjen fra undergruppen dersom du skulle ønske det. Du kan også legge inn andre som administrator på samme måte.

Legg merke til at dersom en timeplanoppførsel får endret tidspunkt fra FS/Syllabus, vil studentportalen se på den oppdaterte oppførselen som ny. Det betyr at eventuell informasjon som var lagt inn i kalenderen for denne spesifikke oppførselen i timeplanen fra studentportalen vil være forsvunnet. Informasjonen må da eventuelt legges inn på nytt. Vi beklager at dette ikke er en optimal løsning, men vi kan idag ikke få nok informasjon fra FS/Syllabus til å gjøre noe annet.

Hvordan endrer man timeplanen til et emne/undervisningsaktivitet?

Dette må gjøres i timeplanleggingssystemet Syllabus. Foreløpig er det begrenset hvem som kan endre dette, men ta kontakt på timeplan@ua.uib.no, så får du rettledning i hvordan dette gjøres.

Kan jeg få kurs i bruk av dette systemet?

Kurs i bruk av Studentportalen avtales direkte med Superbruker på ditt fakultet. Etter ønske kan det avholdes kurs for både administrativt ansatte og vitenskapelig ansatte. Kursmateriale: brukermanual og lynkurs

Kurs i Mi side se Kurs i Mi side

Finnes det brukermanual til dette systemet?

Hvilken ny funksjonalitet er planlagt for dotLRN

Les mer på følgende webside: dotLRN Features

UiB har nå installert versjon 2.1 av dotLRN påsken 06, mellom annet fordi det var nødvendig for å kunne utvide serverkapasiteten. Noe ny funksjonalitet er da med, og vi vil gradvis legge inn mer funksjonalitet. Det er Studieadministrativ avdeling som prioriterer hva som legges inn.

Funksjonalitet som er planlagt vil i mange tilfeller avhenge av finansiering, og institusjonene som bruker systemet vil kunne velge å sponse funksjonalitet de spesielt ønsker.

I tillegg driver UiB egen tilpasning og utvidelse av systemet.

Hvem andre bruker dotLRN?

Se: http://dotlrn.org/partners/

Jeg finner ikke ansatt-brukeren XXXXX i studentportalen. Hvordan kan jeg da legge brukeren inn som administrator, f.eks.

Hvis du kjenner personens brukernavn til de sentrale ressursene ved IT-avdelingen, forsøk søke på brukernavnet.

Hvis det ikke dukker opp noen da, er det sannsynlig at brukeren ikke finnes i portalen.

Vi venter fremdeles på at Sebra skal kunne brukes for ansatte (i tillegg til studenter) når det gjelder konto-informasjon og automatisk oppretting.

Men enn så lenge har vi en midlertidig løsning som krever at vedkommende går til innloggingssiden (https://studentportal.uib.no/dotlrn/) og velger ansatt, skriver inn oppgitt brukernavn og passord.

Hvis de da ikke finnes som brukere fra før av, vil de da automatisk opprettes.

Eventuelt, så kan vi legge henne inn, men da må vi ha faknr/instituttnr som vedkommende tilhører. (Benytt gjerne kommentarlinken nederst)

Emnet vises ikke på Mi side / Jeg kopierte emnet over til neste semester, men dagen etter var det borte?

Grunnen er at emnet ikke ligger inne med de rette parametrene i FS

Legg inn de rette parametrene i FS, så vil emnet dukke opp neste dag.

Se https://wikihost.uib.no/sawiki/index.php/Emne#16.29_Eksternweb_og_Mi_Side for nærmere informasjon.

Jeg forsøkte kopiere et emne over til neste semester, men fikk feilmelding om "duplicate entry"?

Grunnen er kort og godt at emnet allerede er opprettet i det nye semesteret

Sannsynligvis er fristen for kopiering av emnet overskredet, og emnet er opprettet påny etter import fra FS.

Informasjon om fristen

Ved kopiering av et emne til neste semester - hva blir egentlig kopiert over?

Informasjon som kopieres er:

  • vanlige spørsmål (FAQ)
  • admin-medlemmer
  • undergrupper
  • fillager
  • litteraturliste
  • survey (ikke besvarelsene!)
  • sømløs overgang til andre systemer
  • RSS-ressurser
  • bibliotekressurser

Hva hvis jeg velger å ikke kopiere et emne til neste semester - hva skjer da?

Se http://www.uib.no/ua/informasjon/kokebok/registrering-emner.htm for informasjon om hva som må være lagt inn i FS for at et emne skal dukke opp i studentportalen/min side.

En ting som er verdt å merke seg er at emneansvarlig, administrative kontaktpersoner og undervisingsassistenter vil bli kopiert over til det nye emnet, hvis det finnes slik informasjon på tilsvarende emne fra et tidligere semester.

Hvordan eksporterer jeg data fra Undersøkelser til Excel

Jobben gjøres i to omganger: Eksport fra "Survey" og import i Excel. (Man vil også kunne importere i f. ex. SPSS)

Eksport av data fra Survey

Når du går inn i kontrollpanelet for gruppa der det aktuelle Survey ligger, går du til Survey Administration, og der klikker du på navnet til den undersøkelsen du vil eksportere data fra.

Du kommer da til et skjema. På stripen som innledes med Se svar, velger du siste alternativ: CSV-fil. Denne kryptiske forkortelsen betyr Comma Separated Values, og det betyr at man legger data over til en ren tekstfil, der hvert felt separeres med et komma. Innholdet i hver celle omsluttes med dobbel apostrof slik at det blir som dette: "tekst1","Tekst2"

Forsøk å åpne filen direkte i Excel. Svarene skal havne i hver sine kolonner automatisk. Dersom dette ikke fungerer følg denne fremgangsmåten:

Velg å lagre filen. Filen blir foreslått kalt responses-export og blir foreslått lagt på din Desktop (skrivebord). Vi går heretter ut fra at du bare godtar dette, og lagrer filen. Skulle det ligge en annen fil der med samme navn fra en tidligere eksport, kan du velge å la den gamle filen slettes, eller du kan lage et bedre navn for den nye filen. Merk at filtypen du lagrer i må være .txt

Import av data til Excel

Du takker nei til tilbudet om å åpne opp filen automatisk, starter i stedet opp Excel selv, og velger der Åpne.

Let etter filen på skrivebordet. For filtype, velg Alle filer og åpne filen responses-export (eller det nye navnet du gav den).

Du kommer nå til en tekstimportveiviser. Velg Data med skilletegn og for Filopprinnelse velges 65001: Unicode(UTF-8) (gjør du ikke det, får du problemer med de norske bokstavene).

Velg Neste, og her velges skilletegn Komma (det husker du vel at vi snakket om?). Tekstkvalifikator skal stå slik den er på "

Klikker du nå Neste vil du nå kunne se hvordan teksten blir delt ut på kolonner. Ønsker du å arbeide videre med dette, kan du nå spesifisere hvilket format hver kolonne skal ha. Du kan oså klikke Fullfør, og fortsette i selve regnearket.

Det var excel for Windows. Hva med andre plattformer?

Ren tekst og UTF8 burde kunne brukes de fleste steder, men det er ikke sikkert at Excel eller et annet program du bruker kan importere i UTF8-format. Datafilen kan da ofte først tas inn i et tekstprogram som forstår UTF8, og som kan lagre datafilen som for eksempel ISO8859 (Eller som det heter på Macintosh med TextEdit: Vesteuropeisk (Mac OS Latinsk) eller Vesteuropeisk (Windows Latin 1)). Disse dataformatene vil de fleste program forstå. Snakk eventuelt med dataeksperter dersom det blr problemer.

Forøvrig er vanligvis det verste som skjer dersom du importerer med feil format at de norske bokstavene og andre spesialtegn blir representert av to merkelige tegn. Man vil ofte selv kunne søke etter tegnkombinasjonene og erstatte med de korrekte tegnene inne i programmet og få akseptable resultater.

Geographylogo.png Languages: 

Norwegian - English