UAWiki:Brukarportal

Frå SAwiki

Dokumentasjonssidene til UA kjører Mediawiki, en open source og gratis tilgjengelig wiki. Denne siden er ment som hjelp for de som redigerer og legger til innhold i wikien. Dersom du ikke finne svar på det du lurer på under kan du bruke dette skjemaet.

Gå til innloggingssida for å logge inn i wikien. Dersom du ikkje har skrivetilgang kan du spørre om å få det. Dersom det er noe du lurer på om UAWiki kan stille spørsmål her.

Spesialsider er en oversiktsside over sider som inneholder nyttig informasjon som er generert av wikien. Eksempler på slike sider er filgalleriet og statistikk.

Hver bruker har en egen personlig side med addressen http://wikihost.uib.no/uawiki/index.php/Brukar:brukernavn. Det kan være lurt å legge inn for eksempel kontaktinformasjon om seg selv der siden det ved bruk av signering vil bli laget en link til denne siden.

Man kan lenke til denne siden akkurat som andre sider slik: [[Brukar:stud4577]] som blir seende slik ut: Brukar:stud4577

I sandkassen kan man prøve ut formatering som man vil. Du kan også kopiere wikitext derifra visst du finner noe du vil bruke en annen plass.

Eierforhold og ansvar for wikien

Ansvar for oppdatering og videreutvikling av sidene ligg hjå kvar «Systemeier» fordelt på:

 • Mi side, Studentportalen og Ephorus
 • Felles studentsystem (FS) og FS-websystemer
 • Rapportering og analyse av studentdata
 • Rom og timeplan
 • Systemeigarar (systempolicygruppen?)

Overordna ansvar for wikien har seksjonsleiarane på Seksjon for fellestenester og Seksjon for informasjonstenester. UAWiki har no ca. 20 brukarar som alle har vært på innføringskurs i bruken av wikien.(20.12.07)

Brukerveiledning for wikien

Ein veiledning for bruk av wikien finn de under lenka «Administrasjon» i venstremenyen i wikien. (denne sida!) Vidare veiledning i bruk av Mediawiki finnast på:

Drift av wikien

IT-avdelinga drifter wikien, tek backup og oppdaterer programvaren når det er nødvendig. Les fila «LES_VED_OPPDATERING»som ligg i folderen «skins» på serveren ved oppdatering for å få oversikt over kva filer som ikkje skal oppdateres ved ny versjon.

Skjemaer / webform

Skjemaene Hjelp og Kursevaluering har no elisabet.veland@ua.uib.no som mottakar. For å endre dette og lage fleire skjemaer kan de sjå meir informasjon om pluginen "Emailform"

Wikitext og syntaks for formatering

Tekst-editoren som vises over tekstfeltet når du redigerer en side lar deg gjøre de vanligste formatereringene. Det kan likevel være nyttig å kunne litt wikitekst for å jobbe mer effektivt og få flere funksjoner.

Enkelt linjeskifte gir ikke mellomrom. For å få luft mellom to linjer må en bruke to linjeskift.

Dersom du begynner en linje med mellomrom vil teksten bli plassert i en boks slik:

innhold i en boks


Opprette, endre og formatere en side

Når du leser artiklene på UAWiki vil du se at noen av «lenkene» er røde. Dette er lenker til artikler som ikke er skrevet ennå. Klikk på en slik rød lenke, så vil du komme til en side med en tom tekstboks. Skriv inn det vil skal være innholdet på siden, og klikk på «Lagre siden»-knappen under teksredigeringsboksen når du er ferdig.

Det finnes flere måter å opprette sider på i wikien, men det beste er å lage en slik "tom" lenke der du vil siden skal lenkes til og så lagre den siden og trykke på den tomme lenken. Du lager en tom lenke ved å skrive inn navnet på siden i klammer:

[[lenke til en ny side]] 


Det å redigere en wikiside er veldig enkelt og kan gjøres på to måter. Du kan enten klikke på «Rediger»-fanen på toppen av siden eller du kan klikke på "rediger" lenken ved siden av den bolken du ønsker å redigere. Det vil bringe deg til en side med en boks som inneholder det redigerbare innholdet av siden. Dersom du bare ønsker å eksperimentere, vær snill å gjøre det i Sandkassen. Når du har redigert en side er det fint om du skriver en kort setning om hva du har gjort i «forklaringsboksen» under redigeringsboksen. Du kan også bruke forkortelser for å forklare hva du har gjort. Når du har gjort endringene du ønsker kan du bruke «forhåndsvisning»-knappen for å se hvordan dine endringer ser ut. Når du trykker «lagre siden» vil dine endringer øyeblikkelig bli lagt til.

Du kan også trykke på «diskusjon»-fanen på toppen av siden. Denne tar deg til diskusjonssiden som inneholder diskusjon og kommentarer til artikkelen den tilhører. Når du redigerer en diskusjonsside, vær snill å underskrive dine kommentarer ved å skrive

 --~~~~ 

som viser slik: --Sverre Helge Bolstad 09:25, 12 september 2007 (CEST)

Se Wikipedia sin side om redigering av sider eller den engelske versjonen Lenk til "Ho to edit a page" for mer fyldig informasjon. Det kan være lurt å klippe å lime wikitekstkode du ofte bruker til Brukersiden din (Bruker:brukernavn). Du kan bruke Sandkassen for å prøve ut formateringen.


Mal for ny hovedside

Dersom du skal lage en ny hovedside ( som for f.eks. FS, Mi side, osv.) kan du bruke koden på mal for ny hovedside.

Seksjoner, avsnitt, lister og linjer

Det er viktig å bruke korrekte overskriftsnivå i wiki siden overskriftene er grunnlaget for generering av innholdsfortgnelsen og linkbare "anker" i teksten. Hvert avsnitt under en overskrift vil i tillegg være redigerbar som en "bolk".

Du setter nivåene på overskriftene ved å bruke er-lik-tegnet før og etter tittelen:

==Overskrift 1==

===Overskrift 2===

====Overskrift 3====

Punktlister er og en grei måte å organisere innhold på:

* punkt 1
* punkt 2
* punkt 3


# nr 1
# nr 2
# nr 3


;definisjon 1: tekst 1
;definisjon 2: tekst 2
;definisjon 3: tekst 2


gir dette resultetet:

 • punkt 1
 • punkt 2
 • punkt 3


 1. nr 1
 2. nr 2
 3. nr 3


definisjon 1
tekst 1
definisjon 2
tekst 2
definisjon 3
tekst 2


Se Wikipedia sin manual om bruk av seksjoner, avsnitt, lister og linjer i wiki.

Lenker

Interne lenker lenker direkte til en annen side på wikien og gjøres med koden:

[[Mi side]]

gir resultet:

Mi side

Du kan også kalle linken ved et annet navn ved å bruke |-symbolet, for eksempel:

[[Mi side|UiB sitt LMS-system]]

linker til samme siden, men gir resultatet:

UiB sitt LMS-system


Eksterne lenker lenker til sider på web utenfor wikien og kan skrives på flere ulike måter, for eksempel:

http://uib.no

[http://uib.no Universitetet i Bergen]

som gir resultatet:

http://uib.no

Universitetet i Bergen

Tabeller

Wiki har egne tegn for å lage tabeller:

{| class="wikitable"
|+ Eksempel
! Celle 1 !! Celle 2 !! Celle 3
|-
| Innhold celle 1 || Innhold celle 2 || Innhold celle 3
|-
| Innhold celle 1, rad 2 || Innhold celle 2, rad 2 || Innhold celle 3, rad 2
|-
|}

..vil gi et slikt resultet:

Eksempel
Celle 1 Celle 2 Celle 3
Innhold celle 1 Innhold celle 2 Innhold celle 3
Innhold celle 1, rad 2 Innhold celle 2, rad 2 Innhold celle 3, rad 2


Se Wikipedia sin manual på hvordan man lager tabeller i wiki eller den engelske versjonen som er mer utfyllende. Dersom du har kompliserte tabeller i f.eks. Word som du vil kopiere til wikien kan du kontakte Sverre Helge Bolstad

Bilder

Velg Last opp fil heilt nede til venstre på sida for å laste opp et bilde.*Bruk "navnet_på_artikelen+bildenr" når du laster opp bilder så blir det enkelt å finne de igjen i fillageret eller filgalleriet.

Du kan laste opp flere bilder samtidig ved å bruke denne siden.

For å sette inn bildet du har lastet opp i en wiki side bruker du koden:

[[Image:FS-brukerveiledning_5.jpg]]

som gir resultetet:

FS-brukerveiledning 5.jpg


Se ellers Wikipedia sin manual om bruk av bilder i wiki.


Endre farge på teksten

Du kan endre farge på både vanlig tekst og overskrifter med html-taggen <font>:

 <font color=red>Rød tekst</font>
 

gir resultatet:

Rød tekst

Filer

Filer (.doc. .odt .ppt osv.) laster man opp på samme måte som bilder. For å lenke til en fil slik, at den blir lastet ned eller åpnet når man trykker på den, bruker man wikitekstbiten:

[[Media:filnavn.doc|tittel på linken]]

For eksempel gir:

[[Media:Taushet.doc|Skjema for taushetserklæring]]

resultatet:

Skjema for taushetserklæring

Kategorier

Kategorier er en innebygget funksjon i MediaWiki-programvaren. En artikkel kan legges i en eller flere kategorier. En kategori er også en artikkel, det vil si at den kan i seg selv inneholde tekst og ligge i andre kategorier.

Kategorier gir automatiske indekser som er anvendelige som innholdsfortegnelser. Sammen med lenker og maler gir kategorier struktur til wikiprosjektene. Kategorier skal ikke brukes som automatiske lister, og skal kun inneholde reelle artikler og underkategorier, ikke omdirigeringssider og andre tomme sider.

Artikler kategoriseres ved å legge inn en liten tekstbit i artikkelen, helst nederst på siden:

[[Kategori:Kategorinavn]]

Legg til flere kategorier på en artikkel slik:

 [[Kategori:Mi side]]
 [[Kategori:Ofte stilte spørsmål]]

Stilmanual, navnekonvensjoner og felles bruk

Sidan wikien inneheldt dokumentasjon for fleire systemer er det viktig at ein bruker namn på sider som seier noko om at dei har tilknytning til det aktuelle systemet. Bruk til dømes "Ofte stilte spørsmål om Mi side" istadenfor "Ofte stilte spørsmål" og "Brukerstøtte for Felles studentsystem (FS)" istadenfor berre "Brukerstøtte". Det same gjeld for bilder (sjå neste avsnitt).

Wikipedia Norge har td. gjort det slik frå Wikipedia Norge si side. I arbeidet med denne wikien bør vi og utforme egne retningslinjer for hvordan innhold skal bli lagt inn.


Bruk av diskusjonfunksjonen

Bruk diskusjonsfunksjonen ved å velge "diskusjon"-fanen øverst på artikler du har ei mening om eller som mangler ting. Legg til ei ny kommentar ved å nytte "+" teiknet øverst. Signer gjerne kommentaren med å nytte signaturknappen i tekst-editoren som vil gi ein slik wiki syntax:

 --~~~~ 

som viser slik: --Sverre Helge Bolstad 09:25, 12 september 2007 (CEST)

Legg gjerne inn telefonnummer og epost på dykkar eige personlege side som de kjem til ved å trykke på lenka med brukernamnet.

Bruk av Aktuelt

Tekst som vert lagt i aktuelt sida skal ha overskrift nivå 4 på tittelen (se nyhetene som allerede ligger der). Det blir generert RSS av "Aktuelt"-siden og då blir hver overskrift med nivå 4 en eigen tittel.

Aktuelt er en egen side, men innholdet på den blir hentet inn på hovedsiden ved hjelp av funksjonen som heter transclution.

Alle "systemsidene" (Mi side, FS osv.) har hver sin "Aktuelt"-bolk. Alle aktuelt saker skal legges på hovedsiden i tilleg til på systemsidene.

Språk

Nynorsk/Bokmål
Velg om en side skal være på nynorsk eller bokmål. Dersom du redigerer en side som allerede er påbegynt, så må du gjennomføre den målformen som er valgt på siden fra før. UAWiki kan inneholde sider på både nynorsk og bokmål, men på hver enkelt artikel må en kun bruke en språkform.

Engelsk/Norsk
Noen system krever både norsk og engelsk dokumentasjon (eks: Mi side. Løsningen på dette er å ha to versjoner av alle sidene. Husk å oppdater den engelske versjonen dersom du forandrer den norske, og omvendt.

Transclution/hente innhold fra andre sider

Du kan hent innholdet fra en annen side ved å skrive.

{{:Sidenamn}}

Alt bortsett frå tittelen vil bli henta inn i sida ein skriv dette i. Eksempler på dette er innholdet på sida Aktuelt, som er henta inn på Hovedsiden.

Versjonering og historikk

Klikk på "historikk"-fanen øverst for å se historien til artikelen. Her kan du samenligne eldre versjoner og eventuelt rulle tilbake.

Brukere og administratorer

Kontakt Elisabet Veland dersom du lurer på noko.

Forandre venstremenyen

Du kan endre venstremenyen ved å gå inn på http://wikihost.uib.no/uawiki/index.php/MediaWiki:Sidebar Endringer bør diskuteres med andre i wikigruppa.

Indeksering og søk

Alt innhald i wikien vert automatisk indeksert og søkbart. Bruk feltet menyen til venstre for å søke. Resultata viser både sider som har søkeordene i tittelen, men og i innhaldsteksten.

Plugins som er nytta i UAWiki

Plugins/Extensions er ein måte å utvide funksjonaliteten til wikien. I UAWiki er det nytta 4 slike ekstensjonar. For å lese meir om korleis desse kan brukast kan du gå til heimesiden deira under:

Freemind embed Mind Maps
Viser Mindmap i flash som er laga med Freemind

Embed flash

Tagcloud
Viser ein vekta oversikt over alle kategoriane i wikien.

Støtte for RSS/Atom feeds

Email form
Lar administratorer lage skjema som blir sendt til epost-adresse

Multiple uploads
Gjør det mulig å laste opp flere filer samtidig.

Andre program som kan være nyttige i arbeidet med wikien

IT-avdelinga har laga pakke på følgande program. Bruk Issuetracker for å be om å få installert dei på din maskin:

 • The Gimp - Bildebehandling
 • NVU - HTMLeditor (bruk den gjerne sammen med html2wiki, ein webapplikasjon som gjør om htmlkode til wikitext )
 • html2wiki - gjør htmlkode om til wikitext

Andre som bruker wiki

Ved UiB

Eksternt

Bruk av Debugmode Wink for å lage videoveiledning

IT-Avdelingen har laget pakke på Wink, dersom du ikke har det installert kan du kontakte de på bs.uib.no. Wink kan brukest både til å lage hele videoveiledninger eller skjermdump.

Start Wink 2.0 :

 • Velg oppløsing 800X600 på skjermen før du starter opptaket for å få rett størrelse og høyast bildekvalitet
 • Minimer valgene i statusbaren dersom du skal filme nettleservinduet
 • Velg hele skjermen
 • 8 frames pr. sekund
 • Bruk powerpointbakgrunn frå UiB sin profil som bakgrunn, med videoveiledning som tittel.
 • velg ->project ->settings og preloader = simplesilver og toolbar = silver

Du kan nå sette igang med å filme skjermen og legge på bokser og forklaringer når du er ferdig.

 • Velg så "render", for å lage flashfilmen når du er ferdig.

Laste opp Wink flash-fil (.swf) til wikien

 • Velg last opp fil nederst til venstre
 • Lag en ny side i wikien og bruk koden under for å inkludere den opplasta filen:
<flash>file=Videoveiledning.swf|width=800|height=620|quality=best</flash>

Bytt ut "Videoveiledning.swf" med namnet på filen du har lastet opp.

Bakgrunnsbilde (800x600) som er brukt her for eksempel kan du laste ned her.


Skjermdump (bilder)

 • Velg "Export as HTML" i Wink menyen.
 • Velg filformat du vil ha bildene i.
 • Last opp bildene i wikien og inkluder dei med koden:
[[Image:bildefil.png]]

Byt ut "bildefil.png" med namnet på fila du lasta opp.

Bruk av Issuetracker i studentbrukerstøtte for UA sine systemer

Issuetracker brukes fra høsten 2007 for studenthenvendelser frå dette skjemaet i Mi side. Henvendelsene går til UA og blir fordelt til IT-avdelingen eller superbrukere ved fakultetene som løser de eller videresender de til institutt eller andre avdelinger.

Dette er det som skjer dersom _du_ er mottaker av en henvendelse.

 • Ved en ny "ticket" (henvendelse) vil du få tilsendt en epost med lenke til saken i issuetracker.
 • Klikk lenken og logg inn på Issuetracker med ditt UiB-brukernavn.
 • Utifrå om du kan løse saken er det tre måter å forholde seg til ticketen på:
 1. Svar på henvendelsen og avslutt saken eller..
 2. ..svar på henvendelsen og sett status til "Venter på innmelder" eller anna dersom du forventer svar/mer informasjon eller ...
 3. ..tildel saken til rette vedkommende/gruppe dersom du ikke kan svare.

Dersom saker som er tildelt deg forblir ubehandlet i mer enn 3 dager vil du få en purring på epost.