Timeplan/rombooking – ubemannet

Frå SAwiki

Timeplan vil være ubemannet i perioden 21.12.07 - 1.1.2008.

Endringer til timeplan som blir sendt etter kl. 15:00, 20.12.07 kan vi ikke garantere utført innen årsskiftet.

Rombooking blir stengt 22.12.07 og vil komme i drift igjen kl. 0900, 2.1.2008.

Bestillinger som blir sendt inn etter kl. 15:00 20.12.07 vil ikke bli behandlet før 2.1.2008.