Systemkart

Frå SAwiki

Systemkart som viser dataflyt mellom autoritative informasjonssystemer ved UiB.

Klikk på kartet og ekspandere systemene du vil undersøke nærmere. Du kan også søke etter stikkord i boksen til venstre over kartet.

Ikon Forklaring Merk
Eier.png Systemeier Eier av systemet
Systeminformasjon.png Systeminformasjon Info som teknologi, versjon og platform
Dokumentasjon.png Dokumentasjon Brukerdokumentasjon for systemet
Data.png Data Viser systemdata
Autoritativ-kilde.png Autoritativ kilde Opprinnelig kilde
Publiseres-her.png Publiseres Viser hvor data publiseres