Styringsgruppe studiegjennomføringsprosjekt

Frå SAwiki

Styringsgruppens rolle

UiB's analysegruppe fungerer som styringsgruppe for studiegjennomføringsprosjektet.

Den administrative analysegruppen består av representanter fra Forskningsavdelingen, Utdanningsavdelingen, og Personal- og økonomiavdelingen og har et samlet ansvar for vedlikehold og utvikling av styringsdata for UiB.


Analysegruppen har følgende sammensetning:
Underdirektør Svenn-Åge Dahl, Forskningsavdelingen
Rådgiver Steinar Vestad, Økonomiavdelingen
Rådgiver Stig Morten Frøiland, Personalavdelingen
Direktør Sverre Spildo, UiB


Til hovedsiden for studiegjennomføringsprosjektet

Aktuelt

  • Spørreskjema blir sendt ut i månedsskiftet mars/april
  • Nasjonalt møte 26. mai i Oslo
  • Les den ferdige rapporten