Sende notat på godkjenning

Frå SAwiki
 • Åpne saken og journalposten du skal få godkjent
 • Gå på "Rediger journalpost" ved å klikke på journalpostikonet- Jpikon.JPG i statuslinjen.
 • Sett nå status i nedfallsmenyen til "G".
 • Sett inn godkjenners navn i feltet som heter "Godkjenners navn". Bruk prikkene - Dots.JPG for å lete fram navnet hvis du
  ikke kjenner initialene fra før.
 • Klikk så på lagreknappen.

Kontroller om dokumentet er sendt til godkjenning eller godkjent

 • Hvis du er usikker på om du har sendt til godkjenning kan du gå i venstremenyen under "Saksbehandlersøk" og klikke på
  ”Sendt til godkjenning”
 • Hvis du vil finne ut om dokumentet har blitt godkjent kan du se på "Godkjente journalposter" i venstremenyen.