Rutiner ved utlegging av bilder av rom

Frå SAwiki

Eiendomsavdelingen har ansvar for å ta bilder av undervisningsrom, og skal gi beskjed til UA/Timeplan når nye bilder har blitt tatt.

  • Kopier ønsket bilde fra N:\Undervisningsrom\Bilder\<bygning> til \\ivalde.uib.no\byggogrombilder\<bygning>\<rom>
    • Eks: Fra N:\Undervisningsrom\Bilder\135 Sydnesplass 7, HF-bygget til \\ivalde.uib.no\byggogrombilder\hf_\hf_400


  • Endre navn på bildet til bygningskode_romkode<romertall>.jpg
    • Eks: Fra 135 400 2 08.11.03.jpg til hf_400II.jpg


  • Åpne bildet i Microsoft Office Picture Manager. Endre størrelsen til 480 x 360 og lagre bildet.


  • Sjekk at det nye bildet har blitt lastet opp korrekt på bygg- og romoversikten på web.