Rutiner ved endring av navn på rom i Syllabus+

Frå SAwiki

Innledende undersøkelser

Eiendomsavdelingen som romeier skal konsulteres før en endrer navn på rom.

Teknisk framgangsmåte

Om hostkey på rom og bygg

Rom og bygg må ikke gis hostkey som inneholder noe annet enn det som er gyldige tegn i et vanlig windows filnavn. Det betyr at en bør styre unna / % # * > < ... med andre ord bør en benytte kun ordinære bokstaver. Bindestreker og underscore går greit.

Dersom hostkey på grunn av dette må gis en avvikende kode i forhold til det som lydia benytter som romkode, kan/bør riktig kode benyttes i description-feltet.

Inneværende år:

 • Endre navn i S+ på ID tab i feltet for navn og hostkey.
 • I usertext 1 legges info om rommet og når det ble opprettet.
 • Rommet settes til ikke aktivt i FS
  • Def/rom/byggniing
  • Rom

Neste år

 • Endre navn i S+ på ID tab i feltet for navn og hostkey.
 • I usertext 1 legges info om rommet og når det ble opprettet.
 • Rommet settes til ikke aktivt i FS
  • Def/rom/byggniing
  • Rom

Meldeplikt til eiendomsavdelingen

E-post skal sendes til romeier som er Eiendomsavdelingen slik at Lydia UiB sin rombase kan oppdateres. Svaret sendes som en kopi på svaret til brukeren som har bedt om at rommene fjernes.