Referansegruppe studiegjennomføringsprosjekt

Frå SAwiki

Mandat for referansegruppen

Referansegruppen skal sikre at relevante problemstillinger i fagmiljøene løftes frem. I tilegg vil referansegruppen gi viktige innspill til ar beidet med datainnsamling og spørreskjema, årsaksanalysen og være en særlig viktig bidragsyter i prosjektets siste fase som vil dreie rundt evaluering og iverksetting av tiltak for å bedre gjennomføringen ved UiB.


Referansegruppen blir ledet av prosjektleder Torunn Valen Mikalsen og er satt sammen av personer meldt inn av de ulike fakultetene ved UiB og består av følgende medlemmer:


 • Thorsteinn G. Indridason, 1. aman. ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (HF)
 • Asbjørn Strandbakken, professor, Prodekan for undervisning (JUS)
 • Heidi Kristina Westli, Vitenskapelig assistent (PSYK)
 • Kristin Walter, Seniorkonsulent/nestleder ved studieseksjonen (MEDOD)
 • Harald Åge Sæthre, Rådgiver (MN)
 • Jan Oskar Engene, Prodekan for Utdanning (SV)
 • Anton Havnes, professor (PSYK)
 • Kristian Blindheim (Stud.rep)


Til hovedsiden for studiegjennomføringsprosjektet

Aktuelt

 • Spørreskjema blir sendt ut i månedsskiftet mars/april
 • Nasjonalt møte 26. mai i Oslo
 • Les den ferdige rapporten