Prosjektgruppe studiegjennomføringsprosjekt

Frå SAwiki

Prosjektgruppen for studiegjennomføringsprosjektet

Formålet med prosjektet er todelt; det skal gi noen svar om studiegjennomføring og trivsel ved UiB, og i tillegg har det et kompetansehevingsaspekt som er relevant for Utdanningsavdelingen.

Prosjektgruppen skal ikke bare gjennomføre en analyse, men også bygge opp noen rammer rundt dette som gjør Utdanningsavdelingen i stand til å fremskaffe og gjennomføre slike analyser om studieløpet på en effektiv måte over tid.


Torunn Valen Mikalsen
Prosjektleder
55 58 90 28

Elisabet Veland
Personvern og datatilsyn
55 58 49 97

Per-Arne Larsen
Utarbeiding av spørreskjema
Medie- og studentkontakt
55 58 98 60

Benedikte Svardal
koordingering og støttefunksjon
55 58 88 48


Postadresse
Utdanningsavdelingen
Christiesgate 20
5020 BergenTil hovedsiden for studiegjennomføringsprosjektet

Aktuelt

  • Spørreskjema blir sendt ut i månedsskiftet mars/april
  • Nasjonalt møte 26. mai i Oslo
  • Les den ferdige rapporten