Overføring av STAFF fra FS til Syllabus+

Frå SAwiki

Velg:

  • Modulen Studieelementer i FS
  • Rutiner
  • Intergrasjon FS-Syllabus.


Overforing-STAFF-til-Syllabus1.jpg


Åpne:

  • SPDA – Interface/Options: Skal vanligvis stå på No writeback.


Overforing-STAFF-til-Syllabus2.jpg


Velg:

  • Interface – Connect to SPLUS.

Velg deretter:

  • Interface – Extract data from transfer tables.


Overforing-STAFF-til-Syllabus3.jpg


Etter overføring, se write-back details i Syllabus:


Overforing-STAFF-til-Syllabus4.jpg