Opprette journalpost

Frå SAwiki
  • En journalpost kan bestå av tre typer poster; internt notat (N), internt notat (X) og utgående.
  1. Internt notat (N) er et internt brev som krever oppfølging (som altså gir en restanse).
  2. Internt notat (X) er et internt brev som ikke krever oppfølging.
  3. Utgående er brev som skal sendes ut av UiB
  • For å opprette en ny journalpost må du stå i den saken dette skal tilhøre.
  • Høyreklikk på Bleu con.JPG
  • Fyll ut tittelen på dokumentet du skal skrive (som da er overskriften på brevet), mottaker(e) og andre eventuelle opplysninger (kopimottaker, tilganskode, skjerming av tekst mm)
  • Når du ser at alle opplysninger er riktig oppført skal du klikke på Save&neu doc.JPG


Tilbake til menyen