Ny versjon av Ephorus tirsdag 22. desember 2009

Frå SAwiki

Ephorus lanserer noen mindre forbedringer i den nye versjon 22.desember 2009. Her følger en oversikt over hva som er nytt:

  • Rapporter kan printes etter en rekalkulering av treffprosenten.
  • Alle kildene listes opp i "summary" rapporten i e-posten.
  • Begrepet "Original" i rapporten erstattes med "Submitted" for å skille bedre mellom den kontrollerte teksten og teksten hvor det er funnet likhet med.
  • Man kan søke etter dokumenter i "Removed items"/"Dokumenter som er fjernet".
  • Man kan gjenopprette/hente inn igjen dokumenter som ligger i i "Removed items"/"Dokumenter som er fjernet".
  • Språk sorteres alfabetisk.