Nasjonalt samarbeid studiegjennomføringsprosjektet

Frå SAwiki

Nasjonalt samarbeid

Etter samtaler og møte mellom UiO og UiB 16.06.2008 er det enighet om å nedsette det vi har kalt et ”samarbeidsprosjekt” mellom institusjonene. UiO gjennomfører et tilsvarende prosjekt, og vi ønsker å ha en møteplass for å utveksle erfaringer, kompetanse og felles tilnærming. Vi har hver våre problemstillinger ut i fra ulike utfordringer på institusjonene. Vi ønsker likevel å utarbeide en såpass felles tilnærming at vi har muligheter for å lage felles analyser på slutten av prosjektet.


Det er fastsatt en møteplan for samarbeidsprosjektet for 2008/2009:

26.sept- Metode - Oslo
26.nov - Dataanalyse - Bergen
26.feb - Presentasjon av funn fra analysen - Oslo
26.mai - Gjennomgå antakelser/ komme med tiltaksforslag - Oslo

Møtepunktene vil fungere som viktige milepæler i prosjektet.


Til hovedsiden for studiegjennomføringsprosjektet

Aktuelt

  • Spørreskjema blir sendt ut i månedsskiftet mars/april
  • Nasjonalt møte 26. mai i Oslo
  • Les den ferdige rapporten