Mi side - Varslinger

Frå SAwiki
  • Man kan velge å motta e-postvarsler når nye filer legges ut i fillageret, eller når nye meldinger blir lagt ut. Varslingen kan gjelde en spesiell mappe eller hele fillageret på et emne eller en gruppe avhengig av hvilket nivå i fillageret du står på når du ber om varslingen. Se etter valget "Motta e-postvarsel for [emnenavn/mappenavn]". Velg ønsket varslingsintervall.
  • E-postvarslinger kan kanselleres ved å klikke på "Kanseller e-postvarslingen for [emnenavn/mappenavn]".
  • E-postvarsler kan også administreres via "Kontrollpanel".