Mi side - Vanlige spørsmål (FAQ) - administrasjon

Frå SAwiki
  • Ruten "Vanlige spørsmål (FAQ)" er ment som et hjelpemiddel for å kunne svare på de vanligste spørsmålene som stilles av studentene.
    • Dette kan være spørsmål som du erfaringsmessig får fra studentene, eller som det er viktig at står besvart mer permanent gjennom semesteret.

Lage en ny FAQ:

  • Velg emne/gruppe
  • Klikk på lenken "Ny FAQ" i ruten på hjemmeisden til emnet/gruppen eller fra Admin-siden under Vanlige Spørsmål (FAQ)
  • Gi FAQ-en en tittel og bestem presentasjonen (anbefalt presentasjonsvalg: "Spørsmål/svar på adskilte sider? Nei")
  • Klikk på "Lag en FAQ" for å opprette/lagre siden
  • Klikk på tittelen til FAQ-en du opprettet
  • Velg "Lag nytt spørsmål/svar"
  • Gjenta prosedyren med "Lag nytt spørsmål/svar" til du har fått registrert alle spørsmålene og svarene som skal ligge der


Til dokumentasjonsoversikten