Mi side - Undersøkelser - administrasjon

Frå SAwiki

Administrasjon for spørreundersøkelser

Legg til ruten Undersøkelser først dersom den ikke er tilgjengelig på emnet/gruppen. Se hvordan her.

På emne og studieprogram kan man bruke undersøkelser for å samle tilbakemeldinger på forelesere, undervisningen eller om opplegget for emnet/studieprogrammet.

Hvordan sette opp en egen spørreundersøkelse

Man kan opprette en ny undersøkelse i emnet/gruppen via lenken ” Ny undersøkelse” nederst i ruten ”Undersøkelse” eller via Admin-siden.

Administrasjon for spørreundersøkelser (redigerer, se resultater, kopiering av undersøkelser m.m.) gjøres via Admin, Administrasjon for spørreundersøkelser

 • Velg det aktuelle emnet
 • Via Admin velg Behandle moduler
 • Under "Applets å legge til" vel Undersøkelse [ legg til ]
 • Gå tilbake til Admin og Administrasjon for spørreundersøkelser
 • Velg "Ny undersøkelse"
 • Velg den typen undersøkelse du ønsker å lage:
  • Vanlig undersøkelse (ikke anonym)
  • Vanlig undersøkelse (anonym)
  • Kvadratur
 • Skriv navn og beskrivelse på undersøkelsen. Trykk OK (+ bekreft)
 • Skriv spørsmål nummer 1
 • Velg presentasjonstype:
  • En linjes svar
  • Svar i form av kortere eller lengre tekster.
  • Flervalgsoppgaver
  • Datosvar
  • Fil vedlegg
 • Bestem om spørsmålet er obligatisk. Kreves: Ja/Nei
 • Avhengig av presentasjonstype, legg inn "Gyldige svar"
 • Velg Justering av presentasjon
 • Trykk OK

Du kan legge inn ubegrenset antall spørsmål.

NB: For å gjøre undersøkelsen tilgjengelig for brukerne, må du velge "aktiver".

Visning av svarene

 • Totalt antall registrerte svar som er kommet inn på en undersøkelse vises på administrasjonssiden.
 • Man har ikke mulighet til å eksporte data eller se på resultatene så lenge en undersøkelse er aktiv/ligger ute.
 1. Deaktiver undersøkelsen når den er avsluttet.
 2. Velg "Oppsummering"
 3. For å se fritekstsvarene kan man velge ”Vis fritekstsvar”.
 4. Man går tilbake til vanlig visning ved å klikke på ”Skjul fritekstsvar”.

Åpne resultatene fra en undersøkelse i annet program

Resultatene fra undersøkelsen skal åpne seg i kolonner i Excel (eller annet program som du velger) når du klikker på ”CSV-fil”.

Dersom resultatene ikke åpner seg i separate kolonner når du velger å åpne CSV-filen i feks Excel så kan du forsøke å endre dette ved å endre innstillinger på din PC.

Gjør følgende:

 • Gå til start-menyen (nederst til venstre)
 • Velg Settings
 • Velg Control Panel
 • Velg Regional and Language Options
 • Under Regional Options
 • Velg for eksempel "English (United Kingdom)". (Norsk vil ikke fungere).
 • Klikk "OK"

E-post utsending i forbindelse med undersøkelse

Man kan sende ut e-post om en undersøkelse til følgende grupperinger av personer:

 • Alle som kan ta denne undersøkelsen
 • Studenter som kan ta denne undersøkelsen
 • Alle som ikke ennå har tatt denne undersøkelsen
 • Studenter som ikke ennå har tatt denne undersøkelsen
 • Alle som allerede har tatt denne undersøkelsen

Gjør følgende:

 1. Gå inn på undersøkelsen du ønsker å sende e-post om.
 2. Gå inn på administrasjon av spørreundersøkelsen.
 3. I e-postvalg: Velg ”Send e-post”
 4. Marker riktig mottakergruppe
 5. Tittelen blir automatisk navnet på undersøkelsen, men den kan endres.
 6. Legg inn meldingen din.
 7. E-posten sendes ut i det øyeblikket du klikker på ”OK”.


Kopier en undersøkelse til et annet emne/gruppe

 • Du kan kopiere en undersøkelse til et annet emne eller gruppe i Mi side.
 • Du må være administrator på emnet/gruppen du skal kopiere undersøkelsen fra og til.
 • Begrensning: Du kan ikke kopiere en undersøkelse fra et emne/gruppe til en undergruppe på emnet/gruppen hvor undersøkelsen opprinnelig ligger.


Til dokumentasjonsoversikten