Mi side - Statistikk - administrasjon

Frå SAwiki

Statistikk er et verktøy (en rute) som man må legge til på emnet/gruppen hvor man ønsker å få statistikk for. Se Hvordan legge til funksjonalitet (ruter) på emner/grupper. Statistikk vises på emnet/gruppen der den er lagt til.

Statistikken er synlig både for studenter og administratorer. Administratorer kan ikke se individuelle brukeres statistikk.

Generelle valg:

Se din egen brukerstatistikk
Gir generell informasjon om din brukerkonto i Mi side. I tillegg får du informasjon om dine egne bidrag i systemet som helhet. Du får blant annet informasjon om hvor mange meldinger du har publisert i Mi side m.m.

Andre kan ikke se din personlige statistikk.

Se din egen gruppestatistikk
Viser informasjon om selve gruppen; antall studenter, forelesere og undergrupper mm.
Administratorvalg
  • Se statistikken for denne gruppen
  • Se statistikken for hele systemet
  • Tilgangskontroll

Under Gruppestatistikk:

Informasjon om gruppe
Viser navn på gruppe/emnet, opprettingsdato, type gruppe, antall medlemmer, studenter og forelesere samt antall undergrupper.
Informasjon om bidrag
(Viser dine egne bidrag på selve gruppen/emnet):
Antall forum
Viser antall forum man selv har opprettet.
Antall meldinger/Number of News
Viser hvor mange meldinger man selv har publisert på gruppen/emnet. Merk at: Dersom du redigerer meldingen blir ikke statistikken oppdatert. kun opprinnelig publisering telles.
Antall undersøkelser / Number of Surveys
viser antall undersøkelser man selv har opprettet.
Antall forum innlegg / Number of Messages
Viser antall innlegg man selv har publisert i forumet.
Antall filer/ Number of Files
viser antall filer
innleveringer / Assignments
viser antall oppgaver du selv har levert inn

Systemstatistikk for administratorer viser statistikk med data fra hele Mi side.

Her finner du informasjon om antall brukere, bidrag og besøkende. Det er også mulig å generere rapporter og få ein oversikt over det mest besøkte materiale.

Merk: Det er ikke mulig å eksportere statistikkdata til andre programmer/systemer.


Til dokumentasjonsoversikten