Mi side - Rutiner ved ikke planlagt nedetid i Mi side - administrasjon

Frå SAwiki

Jfr. UU Sak 25/07 Elektroniske eksamensbesvarelser – rutiner ved nedetid.

Instituttene/fakultetene har ansvar for å varsle studentene om utvidede innleveringsfrister.

Retningslinjer for tildeling av ekstra innleveringstid:

  • Dersom Mi side har vært utilgjengelig for elektroniske innleveringer i løpet av innleveringsdagen, og dette skyldes ikke planlagt nedetid, utvides innleveringsfristen med minimum en dag for alle studentene på emnet.
  • Dersom Mi side har vært utilgjengelig for elektroniske innleveringer i over en dag, og dette skyldes ikke planlagt nedetid, utvides innleveringsfristen med minimum to dager for alle studentene på emnet.
  • Det er det ansvarlige institutt/fakultet for emnene som fastsetter ny innleveringsfrist i henhold til disse retningslinjene.

Standardmelding som instituttene/fakultetene skal benytte i e-post utsendingen og som melding i Mi side etter tildeling av ekstra tid til innlevering:

Mi side var utilgjengelig [dd.mm.åå] fra klokken [tt.mm] til klokken [tt.mm]. Feilen er rettet og systemet er tilgjengelig igjen. Instituttet/fakultetet har satt ny innleveringsfrist, jfr."Retningslinjer for tildeling av ekstra innleveringstid.

Ny frist: [dd.mm.åå] klokken [tt.mm]."

NB! Fyll inn med riktig informasjon der dato og klokkeslett mangler. Se også informasjon om tildeling av ekstra tid til innleveringer

Rutinene og retningslinjene i tilfelle ikke planlagt nedetid i Mi side ligger også ute på intranettet.