Mi side - Overgang til andre system - administrasjon

Frå SAwiki

Mi Side tilbyr funksjonalitet for sømløs overgang til eksterne systemer fra Mi Side. Noen systemer er tilgjengelig for alle emner. Det gjelder systemene Kark-innlevering og Kark-seminar. Det er også mulig å få koblet eksterne systmer til enkelte emner. Det skjer etter avtale med Studieadministrativ avdeling.

  • For å legge til overgang til ett eller flere system må modulen "Overgang til andre system" først legges til på emnet/gruppen.
  • Hvordan legge til funksjonalitet (ruter) på emner/grupper
  • Gå inn på Admin-siden for emnet/gruppen der modulen ble lagt til.
  • Velg system/er under menyen "Overgang til andre systemer". (Klikk Ja for å legge til og Nei for å fjerne)


Kark

Læringsstøttesystemet Kark er integrert i Mi side og kan brukes til alle emner ved UiB.

Overgangen fra Mi side til Kark skjer automatisk og Kark får brukerdata, undervisningsaktivitet og gruppetilhørighet fra FS/Studentweb/Mi side. Kark åpner seg i nytt nettleservindu slik at brukeren beholder kontakten med Mi side.

Oppgaveseminar

Kark lar studentene levere, lese og kommentere oppgaver direkte på Internett. Et kraftig oppgavestyringssystem gjør at Kark kan brukes i det fleste undervisningsopplegg. Emnets karkadministrator (emneadministrator) bestemmer hvem som til enhver tid har tilgang til oppgavetema og besvarelser og hvem som kan kommentere oppgavene.

Seminaret er også velegnet når studentene får levere flere versjoner av samme oppgave og når emnet er mappevurdert.

Siden undervisningsopplegget varierer fra emne til emne, er det emneadministratoren som bestemmer hvilke funksjoner som skal brukes, blant disse er mappefunksjoner, generering av kommentatorlister og blogger.

Blogger (diskusjonsforum)

I noen undervisningsopplegg er det naturlig å ha elektroniske diskusjonsforum i forbindelse med oppgaveseminaret. Kark har tre varianter å velge mellom, lærer-, student- og diskusjonsblogg. I de to første er bloggeieren som lager nye innlegg. I den siste er det fritt fram for alle å starte diskusjoner. I alle tre får de andre delta med innspill og spørsmål.

Oppgaveinnlevering

Kark fins også i en ren innleveringsvariant som er velegnet når man ikke trenger seminarfunksjoner eller når man må bruke filformater som ikke kan vises i nettlesere.

Kark-innlevering kan ta imot alle eller valgte filformater. Det er lagt til rette for at lærerne skal kunne kommentere oppgaver, både direkte i oppgaven og på egen kommentarplass i Kark.

Kark-innlevering er styrt av samme program som seminaret og emneadministratoren har de samme mulighetene til å tilpasse Kark til emnets arbeidsmåter

Ta Kark i bruk

Kark aktiveres ved at man lager en lenke til seminar eller innlevering på Mi side. Mange legger lenke til en manual sammen med karklenken. Karkkontoret hjelper når man skal ta i bruk Kark for første gang.

Spørsmål om Kark kan sendes til kark@uib.no.


DPG

Dynamic Presentation Generator, DPG, er et lokalt utviklet system som benyttes i fjernundervisning ved Institutt for informatikk. Instituttet utvikler og drifter systemet.

DPG har som hovedfunksjon å presentere pensumet for fjernundervisningsstudentene og gjør det enkelt å følge kursplanen uke for uke. Systemet tilbyr ukevise oversikter over hva som er pensum, forelesningsnotater, oppgaver, samt eventuelle merknader.

DPG åpner seg i et nytt nettleservindu slik at man ikke mister kontakten med Mi side.

Emner kan få kobling til DPG etter avtale mellom fagmiljø og Studieadministrativ avdeling.

Kontakt


Til dokumentasjonsoversikten