Mi side - Kalender - administrasjon

Frå SAwiki

Timeplaner

 • Timeplanene importeres fra universitetets elektroniske timplanleggingssystem (Syllabus).
 • Kontakt administrasjonen på instituttet eller fakultetet ditt dersom du ønsker å gjøre endringer i timeplanen.
 • Kanselleringsfunksjonen for en timeplanlagt aktivitet i Mi side skal kun benyttes ved avlysning av undervisning mindre enn 24 timer frem i tid, og bør brukes som et supplement til meldingstjenester på Mi side.
 • Ved avlysning av undervisning på svært kort varsel (mindre enn 24 timer frem i tid), bør man i tillegg vurdere å sende en e-post til studentene på emnet.
 • Forholdet mellom uib.no (tidligere studentportalen), Mi Side og timplanleggingssystemet står beskrevet på sidene for Timeplanlegging og rombestilling.

Kalenderen har følgende funksjonalitet

 • Utskriftsvennlig format av kalenderen (trykk på listevisning inne i kalenderen)
 • Listevisning over alle innleveringsfrister (alle mappetypene).
  • Endringer i innleveringsfrister oppdateres i kalenderen umiddelbart.(gjelder ikke for studenter som har fått individuell frist - ekstra/mindre tid).
  • Merk: Lukketid for innleveringsmapper = innleveringsfristen som vises i kalenderen.
  • En endring i innleveringsfristen kan kun gjøres ved å endre lukketiden til mappen via innleveringsmodulen og ikke direkte i kalenderen.
 • Utvidet visning for alle kalenderforekomster i måneds- og ukesvisning av kalenderen. I den utvidede visningen skal følgende informasjon være med (dersom dette er registrert i FS):
  • Lærer/tema
  • Sted for undervisning
 • Sist endret: "Dato + klokkeslett" + hvem som endret forekomsten. For timeplanaktiviteter vil endringene stort sett være utført av "Timeplansystem UiB".
 • Dersom man trykker på aktivitetsforekomsten i kalenderen får man mer informasjon om aktiviteten (dersom dette er registrert).
 • I kalenderen for et emne eller en gruppe kan man velge å motta varsel på e-post dersom aktiviteter blir endret eller slettet.
  • Klikk på "Motta e-postvarsel for calendar"
  • Velg ønsket varslingsintervall (med en gang, hver time, daglig)
  • Varslingen kan endres ved å klikke på "Kanseller e-postvarslingen for calendar."
 • Man kan velge å eksportere enkelte kalenderforekomster eller hele emnekalendere til andre kalendere som for eksempel Outlook, Google Kalender osv.
 • Man kan velge å abonnere på emne- og gruppekalendere i andre kalendere som for eksempel Google Kalender, windows Live kalender osv.

Abonnere på kalender

 • Det er mulig å abonnere på emne- og undergruppekalendere i Mi side fra andre kalendere som støtter standarden iCalendar. For eksempel Google Kalender, iCal, Windows Live Kalender osv.
 • Merk at selv om kalendere i Mi side oppdateres hyppig så har ikke andre kalendertyper like hyppig oppdateringsfrekvens. Det kan dermed bli en forsinkelse i oppdateringen av kalenderdata i eksterne kalendere og kalenderne på Mi side er alltid autoritativ kilde når det gjelder undervisningsaktiviteter.
 • Se etter abonnementsikonet Feed.png
  • Dersom en kalender i Mi side ikke har et abonnementsikon så betyr det at abonnementstjenesten ikke er tilgjengelig for den kalenderen.
  • Høyreklikk på abonnementsikonet og kopier lenken som du trenger for å opprette et abonnement i en ekstern kalender.
  • Merk at abonnementstjenesten kun fungerer i inneværende semester.

Kalendereksport

I kalenderen kan man eksportere følgende til en annen ekstern kalender i standarden ”iCalendar” (for eksempel Outlook):

 • En og en kalenderforekomst
 • Hele emne- og gruppekalendere
 • Dine personlige kalenderforekomster
 • Se etter eksportikonet Export.png

Eksport til Microsoft Office Outlook:

 • Finn emne- eller gruppekalenderen som du ønsker å eksportere
 • Klikk på eksportikonet Export.png
 • Velg "Lagre til disk/Save to disk". Det vil da bli lagret en fil i .ics formatet på maskinen din.
 • Gå inn i Outlook.
 • Velg kalender
 • Velg Fil > Importer og eksporter...
 • Velg "Importer en iCalendar- eller vCalendar-fil(*.vcs)"
 • Finn filen du lagret og klikk "OK"
 • Eksporten er gjennomført.

Eksport til Google Kalender:

 • Finn emne- eller gruppekalenderen som du ønsker å eksportere
 • Klikk på eksportikonet Export.png
 • Velg "Lagre til disk/Save to disk". Det vil da bli lagret en fil i .ics formatet på maskinen din.
 • Åpne så din Google kalender.
 • Velg "legg til" og "Importer kalender" som gir deg muligheten til å laste opp en kalender-fil.
 • Velg .ics filen som du lagret fra Mi side og velg hvilken kalender du vil at aktivitetene skal importeres til.
 • Velg "Fullfør import".

Dagsoversikt

Dagsoversikten samler og viser alle aktivitetene dine for inneværende dag


Til dokumentasjonsoversikten