Mi side - Epost - administrasjon

Frå SAwiki

Man kan sende e-post til:

 • Alle eller enkelte medlemmer på et emne eller en gruppe.
 • Til flere emner og grupper samtidig - også til utvalgte rolletyper på hvert emne.
 • Bruk ikke e-posttjenesten mer enn nødvendig.

E-post til alle eller enkelte medlemmer på et emne eller en gruppe

 • Fra modulen "Stab" (på et emne) Klikk på "Send e-post".
 • Alternativt: Fra admin-siden til emnet/gruppen under menyen "Gruppe-e-post" velg "Ny Masseutsendelse".
 • Velg hvem som skal motta e-posten:
  • Send til alle i gruppen
 • Eller send til følgende roller:
  • Studenter
  • Undervisingsassistenter
  • Administrative kontaktpersoner
  • Administratorer
  • Emneansvarlige / forelesere
 • Du kan også velge: "I tillegg, send til følgende personer" (forutsetter at du ikke har valgt "Send til alle i gruppen")
  • Merk de som skal motta meldingen.
 • Velg "Skriv massemelding" for å skrive meldingen.
  • Kopifeltet vil automatisk bli fylt ut med e-postadressen til avsender (deg).
  • Hvis du ikke ønsker kopi av e-posten så må du fjerne e-postadressen fra kopifeltet.
  • I Kopifeltet kan man også angi flere e-postadresser (bruk komma mellom adressene).
  • Husk å fylle ut alle obligatoriske felter merket med "(Må være med)"
  • Velg dato og klokkeslett for utsendelse (Send-dato)
 • En melding kan redigeres eller stoppes dersom den ikke er sendt ut. Dette gjøres via Admin-siden under "Gruppe-e-post" menyen ved å velge "Masseutsendelse logg".

E-post til alle eller enkelte medlemmer på flere emner og grupper samtidig

 • Fra modulen "Emner og Grupper" eller fra modulen "Stab" klikk på "Send e-post til flere emner/grupper"
 • Velg hvem som skal motta e-posten:
  • Velg emner/grupper og/eller undergrupper som skal motta masseutsendelsen
 • Velg "Skriv massemelding" for å skrive meldingen.
  • Kopifeltet vil automatisk bli fylt ut med e-postadressen til avsender (deg).
  • Hvis du ikke ønsker kopi av e-posten så må du fjerne e-postadressen fra kopifeltet.
  • I Kopifeltet kan man også angi flere e-postadresser (bruk komma mellom adressene).
  • Husk å fylle ut alle obligatoriske felter merket med "(Må være med)"
  • Velg dato og klokkeslett for utsendelse (Send-dato)
 • En melding kan redigeres eller stoppes dersom den ikke er sendt ut. Dette gjøres via Admin-siden under "Gruppe-e-post" menyen ved å velge "Masseutsendelse logg".

Legge ved en lenke til en fil i fillageret ved utsending av e-post

 • Legg først filen i fillageret til emnet/gruppen
 • Velg "Sett inn lenke til en fil i fillageret"
 • En oversikt over filene i fillageret til emnet/undergruppen vises
 • Velg filen man ønsker å legge ved en lenke til. (Filer velges ved å klikke på "Velg" i kolonnen til høyre).

Åpne for at studenter på et emne/undergruppe kan sende ut e-post fra Mi side

 • Standard valg (default) for utsending av e-post på emner og grupper i Mi side er at kun administratorer kan gjøre dette.
 • Det kan være aktuelt for en foreleser å gi studenter adgang til å sende e-post til hverandre via Mi side. For eksempel dersom en gruppe studenter jobber sammen på en oppgave og har sin egen undergruppe på et emne eller lignende.
 • Gå til Admin-siden under Gruppeadministrasjon.
  • Endre massepost policy til emnet/undergruppen ved å velge "Alle medlemmer".
  • Nå har alle medlemmer, inkludert studentene på emnet/gruppen, adgang til å sende ut e-post på det aktuelle emnet/gruppen fra Mi side.


Til dokumentasjonsoversikten