Mi side - Emne og grupper - administrasjon

Frå SAwiki

Fargekoder på Mi side

Ulike farger på emner og grupper indikerer hvor man befinner seg i Mi side:

 • Min side/Hjem, Emner og grupper, Min kalender, Mine filer og Kontrollpanel er blå.
 • Emner og Undergrupper på emner er grønne.
 • Grupper og Undergrupper på grupper er lilla.

Hvordan opprette emner i Mi side

Tilgang til emner og grupper i Mi side

Studenter

 • Blir automatisk plasserte i emner ut fra undervisnings- og vurderingsmeldingene som de selv registrerer i StudentWeb. I tillegg blir de automatisk registrert på grupper ut fra tilknytningen deres til studieprogram, institutt og fakultet.
 • All informasjon som blir publisert på emne- og gruppesider vises på studentens personlige side, "Mi Side".
 • Husk at studenter ikke kan droppe emner som de er undervisnings- eller vurderingsmeldt på. Du kan dermed være trygg på informasjon som blir publisert vises på studentens personlige side (Mi side).

Ansatte

 • Blir i utgangspunktet ikke plassert på emne og grupper, men kan selv opprette medlemskap via [ Meld deg inn i/Dropp emne eller gruppe ] i emne- og grupperuten på Mi side. Vær oppmerksom på at medlemskap i emner og grupper ikke gir administratorrettigheter (skrivetilgang).

Administratorrettigheter

 • Hvert fakultet har en eller flere superbrukere som oppretter administratorrettigheter (skrivetilgang) for faglærere. Vanligvis er det studiekonsulenten som har denne oppgaven.
 • Dersom du har fått tildelt administratorrettigheter (skrivetilgang) til et emne eller en gruppe, vil disse automatisk vises i emne- og grupperuten på Mi side.
 • Kontakt en Superbruker på ditt fakultet dersom du ønsker administratorrettigheter (skrivetilgang) til emne eller gruppe.


Visning av et emne i Mi side utover vanlig semester

 • Emnene forsvinner normalt fra studentens oversikt i Mi side hhv 1.januar og 1.juli.
 • Man kan opprettholde medlemskapet for studentene på et emne utover i påfølgende semester for en begrenset tidsperiode. Dette er nyttig dersom man ønsker å få en evaluering av undervisningen i starten av januar på et emne som gikk om høsten.

Hvordan utvide visningstiden til et emne for studentene:

 • På Admin-siden til emnet under Gruppeadministration gå inn på "Redigere gruppeegenskaper - Endre navn, beskrivelser, forleng medlemskap, m.m"
 • Sett en sluttdato for visning av emnet hvor det står "Forleng medlemskap for studenter på emnet til valgt dato"
 • Merk: Maks lengde for utvidet visning er 6 mnd regnet fra hhv 1. januar og 1.juli.
 • Dersom det ikke settes noen dato her før 1.juli eller 1.januar så vil studentene miste medlemskapene sine på emnene på disse datoene.

Hvordan opprette undergrupper

Undergrupper på et emne brukes bl.a. for å dele studentene inn i mindre grupper, f.eks. kollokviegrupper, seminargrupper, laboratoriegrupper og lignende. Undergrupper har de samme verktøyene/funksjonene som hovedsiden for emnet eller gruppen

Oppretting av undergrupper via Felles studentsystem (FS)

Oppretting av undergrupper direkte på et emne eller gruppe

 • Merk: Det tar tid å opprette undergrupper manuelt i Mi side. Det anbefales derfor at man oppretter grupper i Mi side via FS, se ovenfor.
 • Gå enten via Admin-fanen eller ruten Undergrupper: velg "Ny Undergruppe"
 • Gi undergruppen et navn og eventuelt en beskrivelse
 • Velg "Regler for medlemskap":
  • Åpen: Studentene kan selv melde seg på undergruppen
  • Stengt: Administrator legger inn de som skal være medlemmer via "Behandle medlemskap".
  • Trenger godkjenning: Brukerne kan be om å få bli medlem. Forespørsel godkjennes av administrator via "Behandle medlemskap".
 • Dersom regelen for medlemskap settes til "stengt" så kan du også definere når undergruppen skal åpnes for påmelding ved å registrere en dato og et klokkeslett i feltet "Åpen fra".
 • Du kan også sette en eventuell begrensning på antall studenter som kan bli medlem i undergruppen.
  • Personer som er registrert som administratorer på undergruppen blir ikke regnet med i antallet medlemmer man setter som grense. (Administratorer kommer i tillegg).
  • Begrensningen gjelder kun studenter eller andre medlemmer på emnet som velger å klikke "bli medlem" på den aktuelle undergruppen.
  • Merk at alle administratorer kan overstyre en eventuell begrensning i undergrupper ved å legge til flere medlemmer via "sorter/organiser" i medlemslisten.
 • Klikk "OK" for å opprette undergruppen.
  • Vent til den er opprettet (dette kan ta tid).
 • Legg til medlemmer eller be studentene melde seg på en undergruppe selv (se reglene for medlemskap ovenfor).

Hvordan fjerne (arkivere) en undergruppe

 • Undergrupper kan fjernes slik at de ikke lenger viser på Mi side.
  • Merk: Arkiverte undergrupper vil ikke lenger være synlige for administratorene heller
  • OBS: Man kan ikke reaktivere arkiverte undergrupper (dvs. man kan ikke gjøre undergrupper synlig igjen etter at den er blitt arkivert)
 • Gå inn på Admin-siden og klikk på "Arkiver" bak undergruppen du vil arkivere.
 • Alternativet til arkivering er at du setter undergruppens innstilling for innlegging til "stengt" og dropper medlemskapene til studentene slik at de ikke lenger får tilgang til undergruppen.

Kopiering av emneinformasjon til kommende semester

 • Mot slutten av hvert semester åpnes det i en kort periode opp for å foreta en manuell kopiering av emneinformasjon til kommende semester fra inneværende eller tidligere semestre.
 • Merk at kopiering må gjøres FØR det foretas innlasting av emner fra FS for kommende semester.
  • Selve kopieringen skjer på et senere tidspunkt, samtidig med at emnene for kommende semester opprettes
 • Gå inn via "Admin" på et emne og velg "Kopier dette emnet (NB: kan bare utføres en gang)"
  • Ytterligere informasjon om hvordan man går frem for å kopiere emner gis i meldingen som legges ut i Administratorgruppen sammen med fristen for å gjøre dette.
  • Dersom du er administrator på emner men ikke har medlemskap i gruppen Administratorer så kan du be om å få dette. Søk opp gruppen og be om medlemskap. (Forespørselen må godkjennes av Studieadministrativ avdeling).
 • Informasjon som kopieres:
  • vanlige spørsmål (FAQ)
  • alle admin-medlemmer
   • Husk: Etter at kopieringen av emnet er gjennomført så bør man fjerne personer som ikke lenger skal ha administratorrettigheter fra medlemslisten. Alternativt kan man endre medlemskapet deres til "medlem".
  • undergrupper
  • fillager
  • litteraturliste
  • survey (ikke besvarelsene)
  • sømløs overgang til andre systemer
  • RSS-ressurser
  • Bibliotekressurser

Favorittliste

 • Alle som er medlem på mer enn 40 emner på Mi side får automatisk opp søkefelter i stedet for en liste over emnene og gruppene man er medlem på.
 • Dersom du er medlem på mer enn 40 emner så kan du lage din egen favorittliste med emner og/eller grupper som du ønsker å ha liggende tilgjengelig i en liste i tillegg til søkefeltene.
 • Favorittlisten administreres via fanen "Emner og grupper"
  • Finn frem til de emnene/gruppene som du ønsker å lagre som dine personlige favoritter og marker i avkrysningsboksen
  • Husk å lagre valgene dine ved å klikke på "oppdater favoritter"
  • Du kan legge så mange emner/grupper i favorittlisten som du ønsker

Til dokumentasjonsoversikten