Mi side - Blogg - administrasjon

Frå SAwiki

Blogg er ikke lenger funksjonalitet som kan legges til emner og grupper på Mi side. Det ble besluttet å avvikle bloggverktøyet våren 2011.

Fagmiljø og -grupper som ønsker å opprette en fagblogg kan bestille dette hos IT-avdelingen. Webhotell-tilbudet til IT-avdelingen inkluderer blant annet en bloggløsning (Wordpress).

De som allerede har aktivert blogg på et emne eller en gruppe i Mi side vil kunne videreføre denne. For dem gjelder beskrivelsene nedenfor fortsatt.


Hva er Mi side-blogg:

 • Bloggen er et verktøy for blogging i en akademisk setting.
 • Bloggen i Mi side er en gruppeblogg og er ikke personlig. Alle som er medlem på emnet/gruppen kan bidra i bloggen.
 • For å bruke Blogg på et emne eller undergruppe må den først legges til på samme måte som andre moduler:
 • Hvordan legge til funksjonalitet (ruter) på emner/grupper
 • Merk: Man er ansvarlig for at innholdet er innenfor rammene for faglig og pedagogisk virksomhet.


Hvordan lage et blogg innlegg:

 • Innleggene i Bloggen administreres fra Admin grensesnittet ved å klikke på Admin-fanen og så på ”Administrer Blogg”.
 • Man oppretter et nytt innlegg ved å klikke på ”nytt innlegg” i Blogg ruten/portleten.
 • I skjemaet som kommer opp skriver man inn tittel og innholdet i innlegget.
 • Dersom man skal bruke bilder i innlegget må bildet allerede ligge på web og man referer bare til URL adressen (for eksempel


http://www.google.no/images/logo.gif ) i dialogboksen som kommer opp nå man klikker på bilde ikonet.

 • Når man er ferdig med å skrive innlegget kan man publisere det med en gang eller la det stå som kladd.
 • Dersom man vil publisere innlegget velger man ”publiser” fra boksen nederst.
 • Innlegget vil ikke bli lesbart for andre enn administratorer før det er forandret til publisert.
 • Studenter kan også legge ut innlegg


Hvordan kommentere et blogg innlegg:

 • Innleggene kan kommenteres av andre ved at man klikker på ”Ny kommentar” når man er inne på selve innlegget.
 • Kommentarer vil bli stående under innlegget.
 • Merk: studenter kan ikke redigere eller slette kommentarer de har publisert i bloggen.


Til dokumentasjonsoversikten